กปภ.สาขา อุทัยธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณ สถานีจ่ายน้ำตลุกดู่ ถ.ทัพทัน-ลานสัก _14/02/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขา อุทัยธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณ สถานีจ่ายน้ำตลุกดู่ ถ.ทัพทัน-ลานสัก _14/02/61

กปภ.สาขา อุทัยธานี  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม.    บริเวณ สถานีจ่ายน้ำตลุกดู่ ถ.ทัพทัน-ลานสัก _14/02/61

กปภ.สาขา อุทัยธานี  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม.  

บริเวณ สถานีจ่ายน้ำตลุกดู่ ถ.ทัพทัน-ลานสัก ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถ.ทัพทัน-ลานสัก ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้

เลื่อนขึ้นข้างบน