กปภ.สาขา ระยอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ หน้าสถาบันแต่งผม _14/02/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขา ระยอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ หน้าสถาบันแต่งผม _14/02/61

กปภ.สาขา ระยอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ  PVC ขนาด 300 มม.  บริเวณ หน้าสถาบันแต่งผม _14/02/61

กปภ.สาขา ระยอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ  PVC ขนาด 300 มม.

บริเวณ หน้าสถาบันแต่งผม สี่แยกทับมา ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 22.00 น. ของวันที่ 14/02/61

 

เลื่อนขึ้นข้างบน