กปภ.สาขา ตรัง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ตรงทางเข้าสถานีผลิตน้ำหนองตรุด _14/02/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขา ตรัง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ตรงทางเข้าสถานีผลิตน้ำหนองตรุด _14/02/61

กปภ.สาขา ตรัง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.    บริเวณ ตรงทางเข้าสถานีผลิตน้ำหนองตรุด _14/02/61

กปภ.สาขา ตรัง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.  

บริเวณ ตรงทางเข้าสถานีผลิตน้ำหนองตรุด  ต.หนองตรุด  อ.ทับเที่ยง จ.ตรัง 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.หนองตรุด ,  ต.นาโต๊ะหมิง , ต.นาเมืองเพชร อ.ทับเที่ยง จ.ตรัง

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 14/02/61

 

เลื่อนขึ้นข้างบน