กปภ.สาขา บ้านไผ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ทางเข้า มบ.หนองแวงไร่ _14/02/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขา บ้านไผ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ทางเข้า มบ.หนองแวงไร่ _14/02/61

กปภ.สาขา บ้านไผ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC  ขนาด 100 มม.  บริเวณ ทางเข้า มบ.หนองแวงไร่  _14/02/61

กปภ.สาขา บ้านไผ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC  ขนาด 100 มม.

บริเวณ ทางเข้า มบ.หนองแวงไร่ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ม.1 ม.8 ม.9 มบ.หนองแวงไร่ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 14/02/61 

เลื่อนขึ้นข้างบน