กปภ.สาขา สุรินทร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ เส้นจอมพระ- ท่าตูม _14/02/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขา สุรินทร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ เส้นจอมพระ- ท่าตูม _14/02/61

กปภ.สาขา  สุรินทร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.  บริเวณ เส้นจอมพระ- ท่าตูม  _14/02/61

กปภ.สาขา  สุรินทร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.

บริเวณ เส้นจอมพระ- ท่าตูม ต.สลักได  อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.สลักได  อ.เมือง จ.สุรินทร์  

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้

เลื่อนขึ้นข้างบน