กปภ.สาขา ลพบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ หน้าร้านยางตรงข้ามศูนย์ฟอร์ด _14/02/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขา ลพบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ หน้าร้านยางตรงข้ามศูนย์ฟอร์ด _14/02/61

กปภ.สาขา ลพบุรี  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.    บริเวณ หน้าร้านยางตรงข้ามศูนย์ฟอร์ด _14/02/61

กปภ.สาขา ลพบุรี  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.  

บริเวณ หน้าร้านยางตรงข้ามศูนย์ฟอร์ด ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 21.00 น. ของวันที่ 14/02/61

 

เลื่อนขึ้นข้างบน