กปภ.สาขา พิมาย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ถนนพิมาย - บ้านท่าแดง _14/02/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขา พิมาย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ถนนพิมาย - บ้านท่าแดง _14/02/61

กปภ.สาขา พิมาย  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.  บริเวณ ถนนพิมาย - บ้านท่าแดง _14/02/61

กปภ.สาขา พิมาย  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.

บริเวณ ถนนพิมาย - บ้านท่าแดง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

 - จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 14/02/61

 

เลื่อนขึ้นข้างบน