กปภ.สาขา บางปะกง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ไม่ทราบขนาด บริเวณ สถานีจ่ายน้ำท่าสะอ้าน _14/02/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขา บางปะกง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ไม่ทราบขนาด บริเวณ สถานีจ่ายน้ำท่าสะอ้าน _14/02/61

กปภ.สาขา บางปะกง  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ไม่ทราบขนาด  บริเวณ สถานีจ่ายน้ำท่าสะอ้าน _14/02/61

กปภ.สาขา บางปะกง  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ไม่ทราบขนาด

บริเวณ สถานีจ่ายน้ำท่าสะอ้าน ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ท่าสะอ้าน , ต.หนองจอก  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.00  น. ของวันที่ 14/02/61

 

เลื่อนขึ้นข้างบน