กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าอู่ซ่อมรถสุวัฒน์_14/02/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าอู่ซ่อมรถสุวัฒน์_14/02/61

กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าอู่ซ่อมรถสุวัฒน์_14/02/61

กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าอู่ซ่อมรถสุวัฒน์ ข้างธนาคารกสิกรไทยลำพูน

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ประตูลี้ ไปจนถึงโค้งครูบา , แถวหมู่บ้าสันดอนรอม ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.ลำพูน และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 14/02/61

 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน