กปภ.สาขาหล่มสัก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนขนาด 150 มม. บริเวณบ้านขวัญโยน_14/02/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาหล่มสัก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนขนาด 150 มม. บริเวณบ้านขวัญโยน_14/02/61

กปภ.สาขาหล่มสัก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนขนาด 150 มม. บริเวณบ้านขวัญโยน_14/02/61

กปภ.สาขาหล่มสัก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนขนาด 150 มม. บริเวณบ้านขวัญโยน หมู่ที่ 5 ต.สักทอง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านขวัญโยน ต.สักทอง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 14/02/61

เลื่อนขึ้นข้างบน