กปภ.สาขา ชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 200 มม. บริเวณ ร้านโพธิ์ทะเลหลวง _13/01/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขา ชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 200 มม. บริเวณ ร้านโพธิ์ทะเลหลวง _13/01/61

กปภ.สาขา ชลบุรี  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 200 มม.   บริเวณ ร้านโพธิ์ทะเลหลวง _13/01/61

กปภ.สาขา ชลบุรี  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 200 มม.

 บริเวณ ร้านโพธิ์ทะเลหลวง ต.แสนสุข  อ.เมือง  จ.ชลบุรี 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถ.มิตรสัมพันธ์ , อ่างศิลา , แหลมแท่น ต.แสนสุข  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 22.00 น. ของวันที่ 13/01/61

 

เลื่อนขึ้นข้างบน