กปภ.สาขากระบี่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณภายในหมู่บ้านปรารถนา_13/01/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขากระบี่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณภายในหมู่บ้านปรารถนา_13/01/61

กปภ.สาขากระบี่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณภายในหมู่บ้านปรารถนา_13/01/61

กปภ.สาขากระบี่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณภายในหมู่บ้านปรารถนา ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ 

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านปารถนา ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อน

ถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 13/01/61

เลื่อนขึ้นข้างบน