กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน (จำนวน 3 จุด)_13/01/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน (จำนวน 3 จุด)_13/01/61

กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน (จำนวน 3 จุด)_13/01/61

1. กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณในซอยวัดโพธิ์แจ้ อ.เมือง

จ.สมุทรสาคร จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ปากซอยวัดโพธิ์แจ้ จนถึงหมู่บ้านโคกฤทัย , สนามกอล์ฟโพธิ์แจ้

พื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย 

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00  ของวันที่ 13/01/61

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณซอยบางหญ้าแพรก 13  

ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซอยบางหญ้าแพรก 13 ต.บางหญ้าแพรก

อ.เมือง จ.สมุทรสาคร พื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย   

ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14.30 ของวันที่ 13/01/61 : รอน้ำเต็มระบบ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณซอยตลับทอง1 ต.บางน้ำจืด

อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ซอยตลับทอง1 ไปจนถึงหมู่บ้านร่มเย็นเอกชัย ต.บางน้ำจืด

อ.เมือง จ.สมุทรสาคร พื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย 

ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14.30 ของวันที่ 13/01/61 : รอน้ำเต็มระบบ

เลื่อนขึ้นข้างบน