กปภ.สาขาสันกำแพง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PCV ขนาด 100 มม. บริเวณบ้านปูคาเหนือ_13/01/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาสันกำแพง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PCV ขนาด 100 มม. บริเวณบ้านปูคาเหนือ_13/01/61

กปภ.สาขาสันกำแพง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PCV ขนาด 100 มม. บริเวณบ้านปูคาเหนือ_13/01/61

กปภ.สาขาสันกำแพง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PCV ขนาด 100 มม. บริเวณบ้านปูคาเหนือ ซอย 4 ต.แม่ปูคา

อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านปูคาเหนือ ซอย 4-5 ต.แม่ปูคาอ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่  13/01/60 

เลื่อนขึ้นข้างบน