กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 315 มม. บริเวณเซเว่นอีเลฟเว่นบาหลี_13/01/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 315 มม. บริเวณเซเว่นอีเลฟเว่นบาหลี_13/01/61

กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 315 มม. บริเวณเซเว่นอีเลฟเว่นบาหลี_13/01/61

กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 315 มม. บริเวณเซเว่นอีเลฟเว่นบาหลี ต.คลองหลวงแพ่ง 

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.คลองหลวงแพ่ง , ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 13/01/61

เลื่อนขึ้นข้างบน