กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณทางแยกไปโรงเรียนหลวงใต้_13/01/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณทางแยกไปโรงเรียนหลวงใต้_13/01/61

กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณทางแยกไปโรงเรียนหลวงใต้_13/01/61

กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณทางแยกไปโรงเรียนหลวงใต้ ต.หลวงใต้ อ.งาว 

จ.พะเยา จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.พะเยา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 13/01/61

เลื่อนขึ้นข้างบน