กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 160 มม. บริเวณบ้านท่าอิฐ_13/01/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 160 มม. บริเวณบ้านท่าอิฐ_13/01/61

กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 160 มม. บริเวณบ้านท่าอิฐ_13/01/61

กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 160 มม. บริเวณบ้านท่าอิฐ ต.บางโพธิ์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านท่าอิฐ , วัดประดู่ ต.บางโพธิ์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อน

ถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 13/01/61

เลื่อนขึ้นข้างบน