กปภ.สาขาน้ำพอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนส่งน้ำ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านท่อนน้อย_13/01/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาน้ำพอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนส่งน้ำ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านท่อนน้อย_13/01/61

กปภ.สาขาน้ำพอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนส่งน้ำ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านท่อนน้อย_13/01/61

กปภ.สาขาน้ำพอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนส่งน้ำ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านท่อนน้อย จ.ขอนแก่น 

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ : เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะเร่งซ่อมให้แล้วเสร็จภายในวันนี้

สาเหตุ : เนื่องจากมีผู้รับเหมาทำท่อของการประปาแตก

เลื่อนขึ้นข้างบน