กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเปลี่ยนรัดแยกขนาด 100 มม. บริเวณถนนดรุณสำราญ_13/01/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเปลี่ยนรัดแยกขนาด 100 มม. บริเวณถนนดรุณสำราญ_13/01/61

กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเปลี่ยนรัดแยกขนาด 100 มม. บริเวณถนนดรุณสำราญ_13/01/61

กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเปลี่ยนรัดแยกขนาด 100 มม. บริเวณถนนดรุณสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านพักรถไฟ , หน้าวัดวุฒาราม , ถนนดรุณสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 13/01/61

ศูนย์รับแจ้งท่อแตกรั่ว 24 ชั่วโมง โทร.043-224022 , 043-221218 , 043-228313 กด 124

เลื่อนขึ้นข้างบน