ประกาศท่อแตกฉุกเฉินขอหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวบริเวณหมู่บ้านพฤกษาซิตี้ปาร์ค ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิจ.ปราจีนบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกาศท่อแตกฉุกเฉินขอหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวบริเวณหมู่บ้านพฤกษาซิตี้ปาร์ค ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิจ.ปราจีนบุรี

ประกาศท่อแตกฉุกเฉินขอหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวบริเวณหมู่บ้านพฤกษาซิตี้ปาร์ค ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิจ.ปราจีนบุรี

ประเภทข่าวสาร : 2. ท่อแตกท่อรั่ว
ระยะเวลาดำเนินการ : 13-01-2018 10:00 ถึง 13-01-2018 14:00
สาเหตุ : ตรวจพบท่อเมนจำหน่ายน้ำประปา PVC 150 แตกหมู่บ้าพฤกษาซิตี้ปาร์ค์ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิจ.ปราจีนบุรี
พื้นที่ปฏิบัติการ : หมู่บ้านพฤกษาซิตี้ปาร์ค ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิจ.ปราจีนบุรี
บริเวณที่ได้รับผลกระทบ : หมู่บ้านพฤกษาซิตี้ปาร์ค ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิจ.ปราจีนบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม : จะดำเนินการจ่ายน้ำตามปกติทันที หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลา
สอบถามได้ที่ : 037-482-234-5

เลื่อนขึ้นข้างบน