กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน (จำนวน 2 จุด) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน (จำนวน 2 จุด)

กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน (จำนวน 2 จุด)

กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณแฟลตปลาทอง อาคาร 128 อ.เมือง จ.ปทุมธานี 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ภายในแฟลตปลาทอง (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 13/01/61

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณในหมู่บ้านศิริทรัพย์ ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ภายในหมู่บ้านศิริทรัพย์ (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 13/01/61

เลื่อนขึ้นข้างบน