กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 50 มม. บริเวณบ้านดง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 50 มม. บริเวณบ้านดง

กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 50 มม. บริเวณบ้านดง

กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 50 มม. บริเวณบ้านดง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ, ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 ของวันที่12/01/2561 รอน้ำเต็มระบบ

 

เลื่อนขึ้นข้างบน