กปภ.สาขาศรีสะเกษ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนส่งน้ำ บริเวณในเขตอำเภอบึงบูรพ์_12/01/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาศรีสะเกษ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนส่งน้ำ บริเวณในเขตอำเภอบึงบูรพ์_12/01/61

กปภ.สาขาศรีสะเกษ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนส่งน้ำ บริเวณในเขตอำเภอบึงบูรพ์_12/01/61

กปภ.สาขาศรีสะเกษ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนส่งน้ำ บริเวณในเขตอำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ในเขตอำเภอบึงบูรพ์ (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 12/01/61

เลื่อนขึ้นข้างบน