กปภ.สาขาสมุทรสาคร แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม.บริเวณ ต.บางหญ้าแพรก ซอย 1 _จำนวน 2 จุด 12/01/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาสมุทรสาคร แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม.บริเวณ ต.บางหญ้าแพรก ซอย 1 _จำนวน 2 จุด 12/01/2561

กปภ.สาขาสมุทรสาคร แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม.บริเวณ ต.บางหญ้าแพรก ซอย 1 _จำนวน 2 จุด 12/01/2561

กปภ.สาขาสมุทรสาคร แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ  HDPE ขนาด 225 มม.บริเวณ ซอยนักบุญอันนา ต.บางหญ้าแพรก ซอย 1 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ท่าฉลอม ถึง ม.5 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

-จะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ 18.00 น.ของวันที่ 12/01/2561 

-------------------------------------------------------------------------

กปภ.สาขาสมุทรสาคร แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน S ขนาด 300 มม.บริเวณ สามแยกแคราย 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ สามแยกแคราย ถึง สนามกอล์ฟโพธิ์แจ้ ต.บางน้ำจืด  อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

-จะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ 18.00 น.ของวันที่ 12/01/2561 

เลื่อนขึ้นข้างบน