การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

ประเภทข่าวสาร : 1. แผนหยุดจ่ายน้ำ
ระยะเวลาดำเนินการ : 16-01-2018 09:00 ถึง 16-01-2018 16:00
สาเหตุ : ย้ายแนวท่อประปาที่กีดขวางการก่อสร้าง (HDPE 450 มม.)
พื้นที่ปฏิบัติการ : แยกบางใหญ่
บริเวณที่ได้รับผลกระทบ : ตั้งแต่บริเวณสี่แยกบางใหญ่จนถึงสี่แยกบางกุ้ง (ฝั่งซ้ายมือ)
รายละเอียดเพิ่มเติม : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ย้ายแนวท่อประปาที่กีดขวางการก่อสร้าง (HDPE 450 มม.) ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ส่งผลทำให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบริเวณตั้งแต่ ตั้งแต่บริเวณสี่แยกบางใหญ่จนถึงสี่แยกบางกุ้ง (ฝั่งซ้ายมือ) * พื้นที่บริเวณที่ได้รับผลกระทบตามภาพแนบพื้นที่สีแดง * จึงขอความร่วมมือประชาชนจัดเตรียมภาชนะ เพื่อเก็บสำรองน้ำไว้ใช้ เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อกิจวัตรหรือการใช้น้ำประจำวัน และใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า รวมทั้งตรวจสอบระบบท่อประปาภายในบ้านมิให้มีการรั่วไหล หรือพบเห็นท่อประปาแตกรั่ว น้ำประปาไม่ไหลหรือไหลอ่อน โปรดแจ้งข้อมูลที่อยู่อย่างชัดเจนพร้อมเบอร์โทรศัพท์เพิ่มเติม ได้ที่ กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) เบอร์โทรศัพท์ 077-272683 และ หรือ PWA Contact Center โทร. 1662 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
สอบถามได้ที่ : 077272683

เลื่อนขึ้นข้างบน