กปภ.สาขาบ้านไผ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ GS ขนาด 150 มม. บริเวณสี่แยกบ้านดงกลาง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาบ้านไผ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ GS ขนาด 150 มม. บริเวณสี่แยกบ้านดงกลาง

กปภ.สาขาบ้านไผ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ GS ขนาด 150 มม. บริเวณสี่แยกบ้านดงกลาง

กปภ.สาขาบ้านไผ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ GS ขนาด 150 มม. บริเวณสี่แยกบ้านดงกลาง ต.บ้านโตน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่  ม.4 , ม.5 , ม.7 ต.บ้านโตน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 12/01/61

เลื่อนขึ้นข้างบน