ตรา กปภ.

ประกาศ สำนักงานประปาศรีสำโรง เลขที่ กปภ.สาขาศรีสำโรง ข.3/2560
เรื่อง ขายทอดตลาด วัสดุคงคลัง จำนวน 4 รายการ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                สำนักงานประปาศรีสำโรง มีความประสงค์จะขายทอดตลาด วัสดุคงคลัง จำนวน 4 รายการ
ตามรายการดังนี้.-
1.ยูเนียนมาตรทองเหลือง(มี 1 ข้าง)จำนวน 1161 ชุด
2.นิปเปิลเหล็กอาบสังกระสี ขนาด 1/2" จำนวน 164 ตัว
3.เช็ควาล์วทองเหลือง ขนาด 1/2" จำนวน 514 ตัว
4.ประตูน้ำทองแดงเจือแบบลิ้นยก ขนาด 1/2" จำนวน 1012 ตัว              กำหนดดูสถานที่ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 10.00 น. ณ ห้องคลังพัสดุ กปภ.สาขาศรีสำโรง และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ ************** เวลา ***** น. เป็นต้นไป

              การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

              และ กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานประปาศรีสำโรง
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารขายทอดตลาด ในราคาชุดละ 0.00 บาท   ค่าเอกสาร 0.00 บาท ภาษี 0.00 บาท ได้ที่ สำนักงานประปาศรีสำโรง ระหว่าง วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.30 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประปาศรีสำโรง ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2560