ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 เลขที่ 45/2560
เรื่อง ขายทอดตลาด สินทรัพย์ถาวรชำรุด (ยานพาหนะ)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 มีความประสงค์จะขายทอดตลาด สินทรัพย์ถาวรชำรุด (ยานพาหนะ)
ตามรายการดังนี้.-
ยานพาหนะชำรุด จำนวน 1 รายการ              กำหนดดูสถานที่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 09.15 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.15 น. เป็นต้นไป

              การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

              และ กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.15 น. เป็นต้นไป ณ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารขายทอดตลาด ในราคาชุดละ 0.00 บาท   ค่าเอกสาร 0.00 บาท ภาษี 0.00 บาท ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ระหว่าง วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-352012-17 ต่อ 4101,4106 ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560