ตรา กปภ.

ประกาศ สำนักงานประปาพยุหะคีรี เลขที่ กปภ.พค.1/2560
เรื่อง ขายทอดตลาด วัสดุคงคลัง จำนวน 4 รายการ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                สำนักงานประปาพยุหะคีรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาด วัสดุคงคลัง จำนวน 4 รายการ
ตามรายการดังนี้.-
1.ยูเนียนมาตรทองเหลือง(มี 1 ข้าง)จำนวน 4 ชุด
2.นิปเปิลเหล็กอาบสังกระสี ขนาด 1/2" จำนวน 551 ตัว
3.เช็ควาล์วทองเหลือง ขนาด 1/2" จำนวน 587 ตัว
4.ประตูน้ำทองแดงเจือแบบลิ้นยก ขนาด 1/2" จำนวน 1648 ตัว                และ กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานประปาพยุหะคีรี
               
                ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารขายทอดตลาด ในราคาชุดละ บาท   ค่าเอกสาร บาท ภาษี บาท ได้ที่ สำนักงานประปาพยุหะคีรี ระหว่าง วันที่ ถึง วันที่ ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา น. ถึง น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.30 น.

                สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประปาพยุหะคีรี ในวันและเวลาราชการ


    ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560