ร่างประกาศ TOR (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ร่างประกาศ TOR

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

ลำดับ รายการประกาศ เงินงบประมาณ วันประกาศ วันหมดอายุ
7531 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ งานวางท่อเสริมแรงดัน ถนนนิมิตใหม่ บริเวณมาตรน้ำ กปน.-คลองหกวา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี 7,316,767.00 19/10/2017 22/10/2017
7530 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 7 บ้านฟากทาง ตำบลสระพังลาน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปา 1,070,000.00 17/10/2017 20/10/2017
7528 กปภ.สาขาพนมสารคาม จ้างเหมาแรงงานนิติบุคคล เพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยปฏิบัติงานผลิต สูบ-จ่ายน้ำประปา จำนวน 8 สถานี กปภ.สาขาพนมสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) 2,243,373.77 16/10/2017 21/10/2017
7526 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำนักงาน กปภ.ข.6 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 838,000.00 12/10/2017 15/10/2017
7525 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยรักชาติอุทิศ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 820,000.00 12/10/2017 15/10/2017
7524 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ช้างซ้ายซอย ๒๑ หมู่ ๒ ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,419,000.00 11/10/2017 17/10/2017
7523 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยเสรีอุทิศ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 869,000.00 11/10/2017 17/10/2017
7522 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ช่วงซอยธนูเทพ-หมู่บ้านเทนนิส ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,039,000.00 11/10/2017 17/10/2017
7521 การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคาซื้อและติดตั้งโครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย อาคาร 2 สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค 3,745,000.00 09/10/2017 12/10/2017
7520 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ช่วงซอยสุกี้-ซอยท่าเรือฉลอง ต.ฉลองอ.เมือง จ.ภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 2,227,000.00 06/10/2017 09/10/2017
7519 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ อบต.เชิงทะเล หมู่ที่ 5 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต บริเวณถนนศรีสุนทรฝั่งซ้าย ตั้งแต่ซอยบางเทา 1-ซอยบางเทา 7 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 6,011,000.00 04/10/2017 07/10/2017
7518 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 มาตรวัดน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครึ่งนิ้ว (ไม่รวมอุปกรณ์) จำนวน 11,500 เครื่อง 10,533,080.00 27/09/2017 02/10/2017
7517 การประปาส่วนภูมิภาค 10 จ้างเหมานิติ บุคคลเพื่อบริการจุดปฏิบัติงานระบบผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 2,426,760.00 18/08/2017 21/08/2017
7516 การประปาส่วนภูมิภาค 10 จ้างเหมานิติ บุคคลเพื่อบริการจุดปฏิบัติงานระบบผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2561 2,542,320.00 18/08/2017 21/08/2017
7515 การประปาส่วนภูมิภาค 10 จ้างเหมานิติ บุคคลเพื่อบริการจุดปฏิบัติงานระบบผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2561 2,149,416.00 18/08/2017 21/08/2017
7514 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 (สุขุมวิท) กม.474+050 – กม.477+840 อ.คลองใหญ่ จ.ตราด กปภ.สาขาคลองใหญ่ 8,910,000.00 18/08/2017 21/08/2017
7512 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในกลุ่มงานผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง สำหรับปีงบประมาณ 2561 0.00 18/08/2017 21/08/2017
7511 การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 3 รายการ (จำนวน 124 คัน) ระยะเวลาเช่า 3 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 85,352,616.00 17/08/2017 21/08/2017
7510 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 งานย้ายแนวท่อ ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนสาย ชบ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 3-บ้านเขาชีจรรย์ จังหวัดชลบุรี 8.100 กิโลเมตร กปภ.สาขาพัทยา(พ) 8,257,000.00 17/08/2017 21/08/2017
7509 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จ้างอ่านมาตรและพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ำประปาด้วยเครื่องมืออ่านมาตร กปภ.สาขา (บ้านไผ่ ชุมแพ น้ำพอง ชนบท กระนวน หนองเรือ เมืองพล มหาสารคาม พยัคฆภูพิสัย ร้อยเอ็ด โพนทอง สุวรรณภูมิ) จำนวน 12 สาขา 54,900,733.00 15/08/2017 18/08/2017
7508 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จ้างอ่านมาตรและพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ำประปาด้วยเครื่องมืออ่านมาตร กปภ.สาขา (ขอนแก่น กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ สมเด็จ ชัยภูมิ แก้งคร้อ จัตุรัส หนองบัวแดง ภูเขียว บำเหน็จณรงค์) จำนวน 10 สาขา ด้วยวิธีการทาง 61,306,740.00 15/08/2017 18/08/2017
7507 การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคางานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค อำเภอหนองแค-วิหารแดง-เมือง จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e- Auction) 801,537,000.00 15/08/2017 18/08/2017
7506 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานจัดซื้อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 50% จำนวน 540,000 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 7,225,200.00 15/08/2017 18/08/2017
7505 การประปาส่วนภูมิภาค จ้างเหมาวางท่อเสริมแรงดันจากสถานีผลิตน้ำโพธารามถึงสถานีจ่ายน้ำโพหัก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 767,805,259.00 11/08/2017 17/08/2017
7504 การประปาส่วนภูมิภาค 10 งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว ชนิดทองเหลือง แบบ Angel Ball Valve (เฉพาะมาตรวัดน้ำ) จำนวน 15,400 เครื่อง และมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว ชนิดทองเหลือง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด(มียูเนียนมาตรวัดน้ำพร้อมแหวนยา 17,246,644.13 11/08/2017 14/08/2017
เลื่อนขึ้นข้างบน