ร่างประกาศ TOR (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ร่างประกาศ TOR

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

ลำดับ รายการประกาศ เงินงบประมาณ วันประกาศ วันหมดอายุ
7404 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุ 100 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ให้ กปภ.สาขาในสังกัด สำหรับใช้ในเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560 จำนวน 1,233 ท่อ ครั้งที่ 2 3,588,523.20 26/05/2017 29/05/2017
7403 การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคาเช่ารถยนต์ เพื่อใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 2 รายการ ระยะเวลาเช่า 3 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 5,288,796.00 26/05/2017 31/05/2017
7402 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานย้ายแนวท่อบริเวณสะพานข้ามคลองเตย ถนนเพชรเกษม ช่วงหน้าห้างบิ๊กซีเอ็กตร้า ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (พ.) 2,821,590.00 23/05/2017 26/05/2017
7401 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 จัดซื้อสาร PACl จำนวน 156,450 กิโลกรัม 2,306,792.67 23/05/2017 26/05/2017
7396 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่ กปภ.สาขาบางคล้า, พนมสารคาม, ขลุง, ตราด, คลองใหญ่, สระแก้ว, วัฒนานคร, อรัญประเทศ, ปราจีนบุรี, กบินทร์บุรี, ปากน้ำประแสร์ 44,496,037.00 22/05/2017 25/05/2017
7395 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ งานจัดซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ ๑๐๐ กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.๒๐๗-๒๕๓๐ พร้อมขนส่ง จำนวน ๒,๐๐๒ ท่อ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 5,291,085.80 19/05/2017 22/05/2017
7394 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ งานจัดซื้อสารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ ๑ ชั้นคุณภาพที่ ๑ ตามมาตรฐาน มอก.๑๖๕-๒๕๕๔ พร้อมขนส่ง รวมจำนวน ๖๓๑.๕ เมตริกตัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 3,783,948.00 19/05/2017 22/05/2017
7393 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ งานจัดซื้อสารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACl) ชนิดผงจำนวน ๔๖๐,๙๐๐ กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 8,679,668.80 19/05/2017 22/05/2017
7392 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่ กปภ.สาขาพัทยา (พ), กปภ.สาขาแหลมฉบัง, กปภ.สาขาบ้านฉาง และกปภ.สาขาจันทบุรี 57,335,296.00 19/05/2017 22/05/2017
7391 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่กปภ.สาขาชลบุรี (พ), กปภ.สาขาบ้านบึง, กปภ.สาขาพนัสนิคม และกปภ.สาขาศรีราชา 54,479,391.00 19/05/2017 22/05/2017
7390 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานจ้างตัวแทนอ่านมาตรและพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาด้วยเครื่องมืออ่านมาตร (Handheld) ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร, อ้อมน้อย, สามพราน และนครปฐม 42,778,800.00 17/05/2017 20/05/2017
7389 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 สารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PACl) จำนวน 310,000 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 5,415,700.00 15/05/2017 18/05/2017
7388 การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2,962,830.00 11/05/2017 17/05/2017
7387 กปภ.สาขาพนมสารคาม จ้างเหมาแรงงานนิติบุคคล (คนงาน) ช่วยพนักงานผลิต-สูบจ่ายน้ำประปา จำนวน 4 แห่ง (สถานีผลิตน้ำเกาะขนุน, สถานีผลิตน้ำเขาหินซ้อน, สถานีผลิตน้ำคลองตะเกรา, สถานีสูบน้ำดิบท่ากง (ท่าลาด)) การประปาส่วนภูมิภาคสาข 567,000.00 09/05/2017 19/05/2017
7386 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 คลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ ๑๐๐ กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.๒๐๗ – ๒๕๓๐ พร้อมขนส่ง (เม.ย. ๖๐ - ก.ย. ๖๐) จำนวน ๑ รายการ 8,481,900.00 04/05/2017 08/05/2017
7385 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 สารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ ๑ ตามมาตรฐาน มอก. ๑๖๕ - ๒๕๕๔ พร้อมขนส่ง (เม.ย. ๖๐ - ก.ย. ๖๐) จำนวน ๑ รายการ 13,027,200.00 04/05/2017 08/05/2017
7382 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) สาขาคลองหลอง สาขาธัญบุรี และสาขาปทุมธานึี 81,182,700.47 04/05/2017 07/05/2017
7380 การประปาส่วนภูมิภาค จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำพื้นที่อำเภอเมืองระยองและอำเภอแกลง จังหวัดระยองด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction) 144,450,000.00 04/05/2017 09/05/2017
7378 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 โครงการวางท่อส่งน้ำพร้อมระบบผลิตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี กปภ.สาขาจันทบุรี 30,000,000.00 04/05/2017 08/05/2017
7377 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โครงการกำจัดตะกอน กปภ.สาขาขอนแก่น(พ.) อ.เมือง จ.ขอนแก่น 1,890,000.00 03/05/2017 08/05/2017
7376 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ประกวดราคาจัดซื้อสารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 พร้อมขนส่ง ให้ กปภ.สาขาในสังกัด สำหรับใช้ในเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560 จำนวน 765 เมตริกตัน 4,084,564.50 02/05/2017 05/05/2017
7375 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 สารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PACl) ชนิดผง เบสิกซิตี้ ร้อยละโดยน้ำหนัก 65 ถึง 85 พร้อมขนส่ง ให้ กปภ.สาขาในสังกัด สำหรับใช้ในเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560 จำนวน 500 เมตริกตัน 6,815,900.00 02/05/2017 05/05/2017
7373 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี ๒๕๖๐ ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒ กับถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี (ด้านเหนือ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) 21,730,000.00 27/04/2017 02/05/2017
7372 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุ 100 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ให้ กปภ.สาขาในสังกัดสำหรับใช้ในเดือนกรกฎาคม–กันยายน 2560 จำนวน 1,233 ท่อ 3,588,523.20 27/04/2017 02/05/2017
7371 การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ครั้งที่ 2 12,161,842.56 25/04/2017 28/04/2017
เลื่อนขึ้นข้างบน