ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

# ประเภทประกาศ จำนวน
1 ประกวดราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) 3
2 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) 375
3 ประกวดราคาซื้อ 3
4 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) 491
5 ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 260
6 ขายทอดตลาด 168
7 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 26
8 ตกลงราคา 167
9 วิธีพิเศษ 57
10 E-Bidding 56
เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง บริษัทที่ชนะการประมูล
1/2561
งานติดตั้งและวางทอประปาสำหรับ นายชิตชัย ศิระสกุลชัย โฉนดที่ดินเลขที่ 90303 ถ.นครพนม-ธาตุพนม ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม

ราคากลาง : 200,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
23/11/2560 24/11/2560
กปภ.ข.7
โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2561 บริเวณสี่แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 233 และทางหลวงหมายเลข 212 หน้าโรงพยาบาลหนองคาย 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย

ราคากลาง : 337,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
21/11/2560 22/11/2560
5/60
จ้างปรับปรุงเส้นท่อ SP บนเสารับท่อและซ่อมเสารับท่อเหล็ก จำนวน 3 ต้น ขนาด 150 มม. แตกรอยเชื่อมหน้าจานและเป็นรูสนิมตลอดแนว ถ.ลำปำ-ปากหวะ คลองโต๊ะวัค ม.9 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง

ราคากลาง : 132,884.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
17/11/2560 20/11/2560 นายธีรพงษ์ อรุณวงค์
เสนอราคา 123,800.00 บาท
กปภ.พน.04/2561
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท กุลธนาเรืองกิตติ์ จำกัด บริเวณหมู่ 3 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

ราคากลาง : 369,601.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
17/11/2560 20/11/2560
กปภ.สาขาปทุมธานี
จ้างเหมางานวางท่อประปาเพื่อขอรับน้ำจากมาตรของ กปภ.บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข9(ริมคลองพระอุดม)ต.คลองพระอุดม อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ราคากลาง : 145,948.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
16/11/2560 20/11/2560
กปภ.พน.03/2561
งานวางท่อเพื่อแก้ไขน้ำลงถังน้ำใส สถานีผลิต น้ำท่าโพธิ์ ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ราคากลาง : 126,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
15/11/2560 16/11/2560
ปพย.2/61
งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ด่านเก็บเงินพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.74/60

ราคากลาง : 1,475,626.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
13/11/2560 22/11/2560
กปภ.ข.5/47/2560
โครงการวางท่อขยายเขตน้ำประปา ถนน ตาดีกา หมู่ที่ 2 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขายะหา

ราคากลาง : 1,261,209.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
13/11/2560 22/11/2560
กปภ.ข.5/46/2560
ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ เทศบาลเมืองสตูล ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล

ราคากลาง : 2,010,530.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
13/11/2560 22/11/2560
กปภ.ข.5/45/2560
ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ ๑ หมู่ ๒ และหมู่ ๓ ต.ปลักหนู อ.นาทวี จ.สงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขานาทวี

ราคากลาง : 4,508,338.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
10/11/2560 21/11/2560
4/60
งานจ้างเหมาผลิตสูบจ่ายน้ำ ในปีงบประมาณ 2561

ราคากลาง : 180,800.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
10/11/2560 14/11/2560 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นายหัวภู ธุรกิจ
เสนอราคา 0.00 บาท
กปภ.ข.5/44/2560
ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านท่อฟ้า ถ.ตรัง - ปะเหลียน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง

ราคากลาง : 2,729,784.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
09/11/2560 20/11/2560
ปพย.1/61
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ น.ส.หนึ่งฤทัย แสงอธิคม ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง แบบเลขที่ ปพย.94/60

ราคากลาง : 510,604.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
09/11/2560 20/11/2560
กปภ.สาขา สฎ.3/2561
งานวางท่อระบายและก่อสร้างทางเท้าบริเวณทางหลวงหมายเลข 4009 (ตอนบางใหญ่- ซอยสิบ) ระหว่าง กม.ที่ 17+0.00 - กม.ที่ 18+0.00 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ราคากลาง : 311,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
09/11/2560 14/11/2560 หจก.เพชรคลองน้อย
เสนอราคา 309,765.00 บาท
2/2561
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบ้านท่านาจันทร์ หมู่ที่6 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย

ราคากลาง : 199,991.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
08/11/2560 09/11/2560 หจก.หนองคายเทพมงคล
เสนอราคา 0.00 บาท
กปภ.สาขา สฎ.2/2561
งานซ่อมมอเตอร์ CVM025P รหัสสินทรัพย์ถาวร 1721744 สถานีเพิ่มแรงดันแสงเพชร

ราคากลาง : 156,262.80 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
03/11/2560 08/11/2560 บจก.เพอร์ฟอร์แม็ก ออโตเมชั่น
เสนอราคา 156,262.80 บาท
กปภ.สาขาปทุมธานี
จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ มหาวิทยาลัยชินวัตร บริเวณบ้านเลขที่ 99 ม.10 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ราคากลาง : 190,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
31/10/2560 01/11/2560
กปภ.ข.5/33/2560
ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถ.สายควนหิน - ทุ่งหวัง ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา การประปาส่วนภุมิภาคสาขาสงขลา

ราคากลาง : 4,025,340.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
30/10/2560 08/11/2560
กปภ.สาขา สฎ.1/2561
งานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราวขนาด 1/2" ให้กับน.ส.วันวิสา อินชู โครงการหมู่บ้าน นราสินี ม.3 ถ.ท่าโรงช้าง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ราคากลาง : 215,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
25/10/2560 31/10/2560 หจก.ปริณญดา กรุ๊ป
เสนอราคา 215,000.00 บาท
-
งานย้ายแนวท่อ โครงการก่อสร้างถนน ถ.ราชพฤกษ์ - ถ.กาญจนาภิเษก (NS-3) บริเวณเลียบคลองบางหลวง ม.1 ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

ราคากลาง : 233,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
25/10/2560 30/10/2560
กปภ.ข.7/
ซื้อวัสดุบรรจุน้ำดื่มโครงการน้ำดื่ม ตราสัญลักษณ์ กปภ. ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4 รายการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง : 225,395.50 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
25/10/2560 26/10/2560
กปภ.ข.4-4/2561
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ช่วงซอยธนูเทพ-หมู่บ้านเทนนิส ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
24/10/2560 09/11/2560 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พังงาสรรพกิจ
เสนอราคา 3,313,000.00 บาท
กปภ.ข.4-6/2561
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ช้างซ้ายซอย ๒๑ หมู่ ๒ ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช

ราคากลาง : 1,484,960.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
24/10/2560 02/11/2560 ห้างหุ่นส่วนจำกัดสินสุวรรณการโยธา
เสนอราคา 870,000.00 บาท
กปภ.ข.4-5/2561
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยเสรีอุทิศ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

ราคากลาง : 807,245.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
24/10/2560 02/11/2560 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุติมณฑน์ การโยธา
เสนอราคา 424,000.00 บาท
กปภ.ข.7
จ้างก่อสร้างเหมา งานย้ายแนวท่อจ่ายน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จากงบกลาง (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ก่อสร้างทางจักรยานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอนโนนสว่าง - ปากปวน กม.๓๒๘+๐๒๐ - กม.๓๓๔+๙๒๐ ด้านซ้ายทาง ระยะทาง ๖.๙๐๐ กม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง โดยวิธีคัดเลือก

(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
17/10/2560 20/10/2560 หจก.เก้าพลังทรัพย์
เสนอราคา 92,500.00 บาท
เลื่อนขึ้นข้างบน