สรุปผลตามแบบ สขร.1 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

สรุปผลตามแบบ สขร.1

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ ราคากลาง(บาท) วิธีจัดซื้อ บริษัทที่ร่วมเสนอราคา บริษัทที่ชนะการประมูล เหตุผลที่คัดเลือก
กปภ.สาขา สฎ.23/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 ม.3 ต.คลองฉนาก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 156,000.00
 • หจก.ยูโร ฮาร์ดแวร์ เสนอราคา 156,600.00 บาท
หจก.ยูโร ฮาร์ดแวร์
เสนอราคา 156,600.00 บาท
กปภ.สาขา สฎ.22/2558 งานซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้า CVM01K5 รหัสสินทรัพย์ 1076387 สถานีผลิตน้ำ กม.5 128,024.43
 • ร้านสากลการไฟฟ้า เสนอราคา 119,649.00 บาท
ร้านสากลการไฟฟ้า
เสนอราคา 119,649.00 บาท
113/60 จ้างซ่อมแซมประตูน้ำลดแรงดัน (PRV) จำนวน 2 ตัว การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 104,528.30
 • บจก.สยามซินดิเคทเทคโนโลยี เสนอราคา 104,528.30 บาท
บจก.สยามซินดิเคทเทคโนโลยี
เสนอราคา 104,528.30 บาท
3/60 งานจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนประตูน้ำ จำนวน 14 ตัว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 299,600.00
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทลุงชัยบุรีก่อสร้าง เสนอราคา 298,530.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทลุงชัยบุรีก่อสร้าง
เสนอราคา 298,530.00 บาท
กปภ.สาขาปทุมธานี จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บริษัท เอกสิน การ์เด้นท์ โฮม จำกัด หมู่บ้านเอกธนาดล (ต่อขยาย 1)ม.2 ต.บางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 165,000.00
  กปภ.สาขา สฎ.21/2560 งานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2" ให้กับบจก.แลนด์ แอนด์ เฮาส์วิ่ง โครงการคอมมิตี้มอล ม.3 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 134,000.00
  • หจก.เพชรคลองน้อย เสนอราคา 133,348.75 บาท
  • หจก.ช.สินสุวรรณ 2009 เสนอราคา 133,953.30 บาท
  หจก.เพชรคลองน้อย
  เสนอราคา 133,348.75 บาท
  7/2560 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานจุดผลิตน้ำ ณ สถานีจ่ายน้ำลำภูรา สถานีผลิตน้ำคลองปาง และสถานีสูบจ่ายน้ำเพิ่มแรงดันคลองชี ประจำปีงบประมาณ 2561 กปภ.สาขาห้วยยอด 928,588.80 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
   6/2560 งานปรับปรุงเสา ค.ส.ล. รับท่อเหล็ก ชำรุดเนื่องจากอุทกภัย กปภ.สาขาห้วยยอด 1,474,418.33 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
    กปภ.พน.22/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท โซกู๊ด โฮม จำกัด บริเวณหมู่ 7 ตำบลบ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 374,833.00 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
     กปภ.ข.1-010/2560 ทำความสะอาดภายในอาคารของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 1,007,668.93 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
      6/2560 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บมจ.เพชรเกษมทวีทาวน์ บริเวณ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 372,000.00 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
       กปภ.ข.1-009/2560 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ 758,712.99 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
        กปภ.ข.1-055/2560 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 (สุขุมวิท) กม.474+050 - กม.477+840 อ.คลองใหญ่ จ.ตราด กปภ.สาขาคลองใหญ่ 9,533,700.00 ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
         ราคาต่ำสุด
         กปภ.ข.1/054/2560 งานย้ายแนวท่อ ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนสาย ชบ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 3-บ้านเขาชีจรรย์ จังหวัดชลบุรี 8.100 กิโลเมตร กปภ.สาขาพัทยา(พ) 8,834,990.00 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          ราคาต่ำสุด
          ปพย.56/60 จ้างเหมางานขนย้ายเครื่องสูบน้ำแรงสูงและประสานท่อภายในบริเวณสำนักงาน กปภ.สาขาพัทยา (พ) 1,490,000.00 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
          • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอทูเอ เพาเวอร์ เสนอราคา 0.00 บาท
          • บริษัทไนน์ตี้ ไนน์ เพาเวอร์ จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
          • บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
          • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมหมาย เสนอราคา 0.00 บาท
          • บริษัท แม็ค มอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด เสนอราคา 943,925.23 บาท
          ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมหมาย
          เสนอราคา 0.00 บาท
          ปพย.55/60 จ้างเหมางานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ สถานีผลิตน้ำมาบประชัน 1,100,000.00 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
          • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอทูเอ เพาเวอร์ เสนอราคา 0.00 บาท
          • บริษัท พีเอสบี วอเตอร์เทค จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
          • บริษัทวายเนท จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
          • บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
          • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมหมาย เสนอราคา 0.00 บาท
          • บริษัท แม็ค มอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด เสนอราคา 748,000.00 บาท
          ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมหมาย
          เสนอราคา 0.00 บาท
          5/2560 งานติดตั้งมาตรท่อธารชนิดใบพัด 100 มม. กปภ.สาขากันตัง 109,000.00
           2/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านสบหนอง หมู่ที่ 4 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่แตง 457,943.00 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
            1/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านแม่ก๊ะ หมู่ที่ 8 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่แตง 855,000.00 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
             กปภ.พน.21/2560 งานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน รักษาความปลอดภัยสถานีสูบน้ำดิบ จำนวน 3 สถานี สถานีสูบน้ำดิบวัดด่านเงิน สถานีสูบน้ำดิบฝายท่าลาด และสถานีสูบน้ำดิบวัดกกสับใน 1,386,720.00 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
              กปภ.พน.20/2560 งานจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย งานอำนวยการ และงานจัดเก็บรายได้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม 1,758,010.00 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
               ทร.5/2560 งานขยายเขตติดตั้งวางท่อประปาโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ 1,675,000.00 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
                กปภ.ข.7/97/2560 บุคคลภายนอกบริการทำความสะอาดสถานที่บริเวณภายในอาคาร การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 714,240.00 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
                 กปภ.ข.7/96/2560 บุคคลภายนอกบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 594,216.00 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
                  กปภ.ข.7/95/2560 บุคคลภายนอก ปฏิบัติหน้าที่ดูแลบริเวณสถานที่การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 544,320.00 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
                   เลื่อนขึ้นข้างบน