สรุปผลตามแบบ สขร.1 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

สรุปผลตามแบบ สขร.1

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ ราคากลาง(บาท) วิธีจัดซื้อ บริษัทที่ร่วมเสนอราคา บริษัทที่ชนะการประมูล เหตุผลที่คัดเลือก
กปภ.สาขา สฎ.8/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2" ให้กับ บจก.บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 290,000.00
 • หจก.ยูโร ฮาร์ดแวร์ เสนอราคา 289,435.00 บาท
 • หจก.ช.สินสุวรรณ 2009 เสนอราคา 289,884.40 บาท
หจก.ยูโร ฮาร์ดแวร์
เสนอราคา 289,435.00 บาท
3/2560 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่ บริษัท อะริยะศักดิ์ กรุ๊ป จำกัด 645,000.00 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
 • หจก.ประสงค์ทวีทรัพย์ เสนอราคา 419,000.00 บาท
 • บจก.พชญา เสนอราคา 442,980.00 บาท
 • หจก.ดี เค นำชัยการช่าง เสนอราคา 480,000.00 บาท
 • บจก.รักเอยการโยธา เสนอราคา 480,525.00 บาท
หจก.ประสงค์ทวีทรัพย์
เสนอราคา 419,000.00 บาท
กปภ.สข.ปปส. 5/2560 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางสายเลี่ยงเมืองแกลง กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ 1,133,000.00 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
 • บริษัท พุ่มทองการโยธา จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท ธนเจริญมั่นคงจำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปานะโชค พานิช เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมหมาย เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมหมาย เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปานะโชค พานิช เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท ธนเจริญมั่นคงจำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรพาโยธาการ เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรพาโยธาการ เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรพาโยธาการ เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท ธนเจริญมั่นคงจำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท พุ่มทองการโยธา จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทรัพย์การโยธา เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรพาโยธาการ เสนอราคา 1,207,000.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เยาวดี บริการ เสนอราคา 1,212,300.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทรัพย์การโยธา เสนอราคา 1,212,310.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรพาโยธาการ
เสนอราคา 1,207,000.00 บาท
กปภ.สาขาขลุง 6/2560 จ้างเหมาควบคุมดูแลการสูบผลิต - จ่ายน้ำประปา โรงกรองน้ำเขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด , จ้างเหมาควบคุมดูแลการสูบผลิต - จ่ายน้ำประปา โรงกรองน้ำขลุง ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี และควบคุมดูแลการสูบ - ส่งน้ำดิบ แรงต่ำตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 583,200.00 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
 • หจก.บุรีรัมย์กาญจนโชค เสนอราคา 580,000.00 บาท
 • หจก.ส.สมหมาย เสนอราคา 583,200.00 บาท
หจก.บุรีรัมย์กาญจนโชค
เสนอราคา 580,000.00 บาท
กปภ.สาขาปทุมธานี 6/2560 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พร้อมติดตั้งมาตร ขนาด 3/4 สำหรับ บริษัทกริชนคร คอนสตัคชั่น จำกัด บริเวณ ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี เลขที่ผู้ใช้น้ำ 276526-4 844,000.00 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
 • หจก.พีรพลโยธาการ เสนอราคา 0.00 บาท
 • บจก.ต้นน้ำ ๕๒ เสนอราคา 0.00 บาท
 • หจก.ภูมิตา เสนอราคา 0.00 บาท
 • หจก.ชูวัฒน์ เสนอราคา 0.00 บาท
 • หจก.ป.วัฒนกิตต์ เสนอราคา 0.00 บาท
 • บจก.พีีดับบลิวเอ ซัพพลาย เสนอราคา 0.00 บาท
 • บจก.ดีดีเอส.เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 589,900.00 บาท
 • หจก.คมสันชัย ก่อสร้าง เสนอราคา 598,000.00 บาท
 • บจก.ส.รุ่งกิจ ๖๕ เสนอราคา 600,000.00 บาท
 • บจก.คอมพลีท ซัพพลายส์ เสนอราคา 666,760.00 บาท
 • บจก.สุนทรีย์ การโยธา เสนอราคา 675,000.00 บาท
 • บจก.ณัฐภาสการโยธา เสนอราคา 678,000.00 บาท
บจก.ดีดีเอส.เอ็นจิเนียริ่ง
เสนอราคา 589,900.00 บาท
กปภ.ข.6/80/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านโนนเพ็ก ม.14,บ้านหนองเจริญ ม.11 ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม กปภ.สาขามหาสารคาม 1,157,740.00 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
 • หจก.โอได อินเตอร์คอน เสนอราคา 0.00 บาท
 • หจก.พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (1984) เสนอราคา 715,000.00 บาท
 • หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย เสนอราคา 739,370.00 บาท
 • หจก.หนองคายเทพมงคล เสนอราคา 749,000.00 บาท
 • บจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง เสนอราคา 750,000.00 บาท
 • บจก.คอมพลีท ซัพพลายส์ เสนอราคา 968,000.00 บาท
หจก.โอได อินเตอร์คอน
เสนอราคา 0.00 บาท
กปภ.ข.6/79/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ ถ.สายกาฬสินธุ์ - สหัสขันธ์ ต.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ กปภ.สาขากาฬสินธุ์ 1,145,970.00 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
 • หจก.พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (1984) เสนอราคา 680,000.00 บาท
 • หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย เสนอราคา 744,720.00 บาท
 • หจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง เสนอราคา 750,000.00 บาท
 • หจก.ที เอส ที วอเตอร์ ซัพพลาย เสนอราคา 813,628.00 บาท
 • หจก.หนองคายเทพมงคล เสนอราคา 849,580.00 บาท
 • บจก.คอมพลีท ซัพพลายส์ เสนอราคา 953,440.00 บาท
บจก.คอมพลีท ซัพพลายส์
เสนอราคา 953,440.00 บาท
กจห.7/2560 จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศแบบรวมอะไหล่ สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
 • บริษัท 2 พี เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท พิลเล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
 • บริษัท กุล เทค จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
--- งานย้ายแนวท่อประปที่ลุกล้ำเข้าในเขตที่ดินส่วนบุคคลนายสุชิน เล็กประเสริฐ ถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก ช่วงระหว่างรังสิต-ลำลูกกา ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี กปภ.สาขาธัญบุรี 102,000.00
 • บจก.ต้นน้ำ 52 เสนอราคา 102,000.00 บาท
บจก.ต้นน้ำ 52
เสนอราคา 102,000.00 บาท
กปภ.สาขา สฎ.5/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2” (มาตรชั่วคราว)ให้กับ บจก.ศุขเฮงไล้ ถ.ชนเกษม 49 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 669,600.00 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
 • หจก.สยาม พีอี เสนอราคา 668,400.00 บาท
 • หจก.ช.นพรัตน์ เสนอราคา 669,359.90 บาท
 • บจก.ขวัญพิชัยวิศวกรรมและก่อสร้าง เสนอราคา 669,400.00 บาท
 • หจก.เพชรคลองน้อย เสนอราคา 669,418.75 บาท
 • หจก.เพชรบ้านด่าน เสนอราคา 669,472.07 บาท
หจก.สยาม พีอี
เสนอราคา 668,400.00 บาท
กปภ. ที่ พ.4/2560 งานจัดซื้ออะไหล่มาตรวัดน้ำ จำนวน 2 รายการ
 • บริษัท ไทยมิเตอร์ จำกัด เสนอราคา 3,338,400.00 บาท
 • บริษัท จินดาสุขคอมเมอร์เชียล(1980) จำกัด เสนอราคา 6,259,500.00 บาท
บริษัท ไทยมิเตอร์ จำกัด
เสนอราคา 3,338,400.00 บาท
กปภ.ข.7/48/2560 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี ๒๕๖๐ ทางหลวงหมายเลข ๒๒ ตอนควบคุม ๑๕๐๒ ตอนกุรุคุ - นครพนม ระหว่าง กม. ๒๓๗ +๗๔๐ - กม.๒๓๘ + ๓๑๐ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม 331,700.00 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
 • หจก.อุดรณัฐกานต์ ก่อสร้าง เสนอราคา 0.00 บาท
 • หจก.ภูเบศ อินเตอร์เทรด เสนอราคา 0.00 บาท
 • บจก.ภมรก่อสร้าง เสนอราคา 0.00 บาท
 • หจก.ถวิลมงคลโชด เสนอราคา 0.00 บาท
 • หจก.แสงเจริญห้วยทับทันก่อสร้าง เสนอราคา 0.00 บาท
 • หจก.ประภัทรค้าวัตถุก่อสร้าง (๒๕๒๕) เสนอราคา 259,000.00 บาท
 • หจก.หนองคายเทพมงคล เสนอราคา 278,200.00 บาท
 • หจก.สกลนคร วิวัฒน์ ก่อสร้าง เสนอราคา 299,800.00 บาท
 • หจก.ที เอส ที วอเตอร์ ซัพพลาย เสนอราคา 308,481.00 บาท
หจก.ประภัทรค้าวัตถุก่อสร้าง (๒๕๒๕)
เสนอราคา 259,000.00 บาท
2/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเข้า โครงการหมู่บ้าน ณ สามพร้าว 2 หมู่ 14 ซ.ทองหล่อ ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 428,855.00 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
 • บจก.ปฐมโชคชัย 2637 เสนอราคา 0.00 บาท
 • บจก.สุณภัทรเทรดดิ้ง เสนอราคา 0.00 บาท
 • หจก.วิลันตา เสนอราคา 0.00 บาท
 • บจก.ภมรก่อสร้าง เสนอราคา 0.00 บาท
 • หจก.ประภาศักดิ์ เสนอราคา 0.00 บาท
 • หจก.สันติพร 2514 เสนอราคา 0.00 บาท
 • หจก.ปฏิวัติการโยธา เสนอราคา 0.00 บาท
 • หจก.หนองคายเทพมงคล เสนอราคา 249,310.00 บาท
 • หจก.สหอภิชาติการช่าง เสนอราคา 265,788.00 บาท
 • หจก.อุดรณัฐกานต์ก่อสร้าง เสนอราคา 290,000.00 บาท
หจก.หนองคายเทพมงคล
เสนอราคา 249,310.00 บาท
2/2560 งานย้ายแนวท่อที่กีดขวางการก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนนสาย ก. (ตอนที่ 2) ผังเมืองรวมสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ช่วงตัดผ่านแยกเสม็ดเรียง กม. ที่ 0+000.000 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 1,428,000.00
 • หจก.ยูโร ฮาร์ดแวร์ เสนอราคา 1,426,443.75 บาท
 • หจก.ช.สินสุวรรณ 2009 เสนอราคา 1,427,761.50 บาท
หจก.ยูโร ฮาร์ดแวร์
เสนอราคา 1,426,443.75 บาท
2/2560 มาตรวัดน้ำชำรุด จำนวน 8 รายการ 20,848.05 ขายทอดตลาด
 • นางสาวศิริพร ลับแล เสนอราคา 21,250.00 บาท
 • นายกิตติศักดิ์ ประสิทธิ์นราพันธ์ เสนอราคา 21,300.00 บาท
 • นายศุภฤกษ์ เอนกวิจิตร เสนอราคา 21,500.00 บาท
นายศุภฤกษ์ เอนกวิจิตร
เสนอราคา 21,500.00 บาท
1/2560 สินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 7 รายการ 1,693.34 ขายทอดตลาด
 • นายกิตติศักดิ์ ประสิทธิ์นราพันธ์ เสนอราคา 0.00 บาท
 • นางสาวศิริพร ลับแล เสนอราคา 0.00 บาท
 • นายศุภฤกษ์ เอนกวิจิตร เสนอราคา 1,693.34 บาท
นายศุภฤกษ์ เอนกวิจิตร
เสนอราคา 1,693.34 บาท
กปภ.ข.7/46/2560 งานติดตั้งและวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฎ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย 577,800.00 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
 • หจก.อุดรณัฐกานต์ ก่อสร้าง เสนอราคา 0.00 บาท
 • หจก.ถวิลมงคลโชค เสนอราคา 0.00 บาท
 • บจก.ภมรก่อสร้าง เสนอราคา 0.00 บาท
 • บจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง เสนอราคา 0.00 บาท
 • หจก.ดาวแดง วิศวกรรรมก่อสร้าง เสนอราคา 0.00 บาท
 • หจก.ที เอส ที วอเตอร์ ซัพพลาย เสนอราคา 0.00 บาท
 • บจก.ปฐมโชคชัย 2637 เสนอราคา 0.00 บาท
 • หจก.หนองคายเทพมงคล เสนอราคา 576,730.00 บาท
 • หจก.วิลันตา เสนอราคา 577,800.00 บาท
หจก.หนองคายเทพมงคล
เสนอราคา 576,730.00 บาท
13/2560 วัสดุคงคลัง จำนวน7รายการ ขายทอดตลาด
 • สุรีรัตน์ มากพงษ์ เสนอราคา 0.00 บาท
 • สุริยพงษ์ โชติกาธนพาณิชการ เสนอราคา 0.00 บาท
 • นายพิเชษฐ สายประเสริฐ เสนอราคา 0.00 บาท
 • พีรวัชร จันทร์ไทสกุล เสนอราคา 0.00 บาท
 • พิณพรรณ แซ่จิว เสนอราคา 0.00 บาท
 • สุรเกียรต์ คล้ายแจ้ง เสนอราคา 0.00 บาท
 • สมหมาย สุระบุตร เสนอราคา 0.00 บาท
 • สุนีย์ พิมอุบล เสนอราคา 0.00 บาท
 • ยุภวรรณ แก้วสุวรรณ์ เสนอราคา 0.00 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดช.ประเสริฐ (เอเชีย) เสนอราคา 28,700.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดช.ประเสริฐ (เอเชีย)
เสนอราคา 28,700.00 บาท
กปภ.พค. 6/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท บ้านวรรณภัสสรณ์ จำกัด บริเวณ หมู่ที่ 2 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม 599,590.88 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
 • บจก. สิริวิวรรธน์ เสนอราคา 0.00 บาท
 • บจก. ธนกรศรีธารา เสนอราคา 0.00 บาท
 • บจก. พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 595,000.00 บาท
 • หจก. นารายณ์เสริมกิจการประปา เสนอราคา 599,500.00 บาท
 • หจก. ฉมวยการโยธา เสนอราคา 599,590.00 บาท
บจก. พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง
เสนอราคา 595,000.00 บาท
กปภ.สาขา สฎ.4/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2" (ชั่วคราว) ให้กับน.ส.สกุลทิพย์ พุทธแก้ว ม.3 ถ.พ่อขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 402,000.00 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
 • หจก.โชคชัยพงษ์ ก่อสร้าง เสนอราคา 400,843.85 บาท
 • หจก.ช.นพรัตน์ เสนอราคา 401,506.80 บาท
 • หจก.เพชรคลองน้อย เสนอราคา 401,763.60 บาท
หจก.โชคชัยพงษ์ ก่อสร้าง
เสนอราคา 400,843.85 บาท
กปภ.สาขา สฎ.7/2560 งานย้ายแนวท่อที่กีดขวางการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 21 สามแยกถนนเลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 137,383.18
 • หจก.ยูโร ฮาร์ดแวร์ เสนอราคา 146,060.00 บาท
 • หจก.ช.สินสุวรรณ 2009 เสนอราคา 146,496.38 บาท
หจก.ยูโร ฮาร์ดแวร์
เสนอราคา 146,060.00 บาท
กปภ.สาขา สฎ.6/2560 งานย้ายแนวท่อที่กีดขวางการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนสาย ก. (ตอนที่ 2) ผังเมืองรวมสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ช่วงตัดผ่านหมู่บ้านเพชรวิลล่า 2 กม.ที่ 1+300.000 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 113,084.12
 • หจก.ยูโร ฮาร์ดแวร์ เสนอราคา 120,696.00 บาท
 • หจก.ช.สินสุวรรณ 2009 เสนอราคา 121,445.00 บาท
หจก.ยูโร ฮาร์ดแวร์
เสนอราคา 120,696.00 บาท
กปภ.ข.6/77/2560 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านยางสามัคคี ม.9 ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม กปภ.สาขามหาสารคาม(น.กันทรวิชัย) 1,774,060.00 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
 • หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย เสนอราคา 1,112,800.00 บาท
 • หจก.ที เอส ที วอเตอร์ ซัพพลาย เสนอราคา 1,153,139.00 บาท
 • หจก.พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (1984) เสนอราคา 1,220,000.00 บาท
 • บจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง เสนอราคา 1,400,000.00 บาท
 • หจก.หนองคายเทพมงคล เสนอราคา 1,498,000.00 บาท
หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย
เสนอราคา 1,112,800.00 บาท
กปภ.สาขา สฎ.3/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ และติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 3” ให้กับบจก.โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ 179/1 หมู่ที่ 1 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 386,500.00 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
 • หจก.สุราษฎร์ก่อสร้าง เสนอราคา 385,000.00 บาท
 • หจก.จักรตรี วิศวกรรม เสนอราคา 386,068.00 บาท
 • หจก.จักรตรี วิศวกรรม เสนอราคา 386,500.00 บาท
หจก.สุราษฎร์ก่อสร้าง
เสนอราคา 385,000.00 บาท
-- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านบึงกระโตน หมู่ที่8 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง 98,000.00
 • บจก.ณิชานันท์ก่อสร้าง เสนอราคา 98,000.00 บาท
บจก.ณิชานันท์ก่อสร้าง
เสนอราคา 98,000.00 บาท
เลื่อนขึ้นข้างบน