สรุปผลตามแบบ สขร.1 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

สรุปผลตามแบบ สขร.1

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ ราคากลาง(บาท) วิธีจัดซื้อ บริษัทที่ร่วมเสนอราคา บริษัทที่ชนะการประมูล เหตุผลที่คัดเลือก
- โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา (อบต.เชียงพิณ) คุ้มโนนเสด็จ บ้านเชียงพิณ ม.1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี 122,500.00 ตกลงราคา
 • หจก.ที.เอ็น.เจ.เซอร์วิส เสนอราคา 122,000.00 บาท
หจก.ที.เอ็น.เจ.เซอร์วิส
เสนอราคา 122,000.00 บาท
กปภ.08/2561 จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ RSM04ST สถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม กปภ.สาขาพนัสนิคม 235,400.00 ตกลงราคา
  1/2561 งานย้ายแนวท่อออกจากกิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ (ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน ยโสธร-สะพานคลองลำเซ ) อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 1,519,400.00 E-Bidding
   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี จ้างเหมางานขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ โครงการบ้านจัดสรร บริษัท บ้านวรา จำกัด (เฟส2) ถนน 245 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 244,000.00 ตกลงราคา
    กปภ.ข.7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2561 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0502 ตอนกุรุคุ - นครพนม กม.236+307 - 237+037 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 240,000.00 ตกลงราคา
     กปภ.ข.7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2561 บ้านนาหว้า หมู่ 2 ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม (น.นาหว้า) โดนวิธีเฉพาะเจาะจง 33,170.00 ตกลงราคา
      - งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเข้าโครงการ หมู่บ้านกลางเมือง ๗ บ้านจั่น หมู่ ๔ ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 382,000.00 ตกลงราคา
      • บจก.ดี-ลีฟ อิเล็คทริค แอนด์ คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 380,000.00 บาท
      บจก.ดี-ลีฟ อิเล็คทริค แอนด์ คอนสตรัคชั่น
      เสนอราคา 380,000.00 บาท
      การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี เหมางานซ่อมท่อประปา บริเวณ 117 ม.3 ข้างคลองใหญ่ ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 253,516.00 ตกลงราคา
       ปพย.7/61 วัสดุชำรุด (อุปกรณ์ประกอบเส้นท่อ) จำนวน 5 รายการ 2,393.04 ขายทอดตลาด
        กปภ.ชบ2/2561 วัสดุคงคลังชำรุด/เสื่อมสภาพ/และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 34 รายการ 279,660.85 ขายทอดตลาด
         กปภ.ข.9/10/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน 2,996,000.00 E-Bidding
          1/2561 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านน้ำโค้ง ม.4 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย 525,500.00 E-Bidding
           กปภ.ข.7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2561 ซอยพรสวรรค์ 2 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49,800.00 ตกลงราคา
            กปภ.ข.7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2561 งานย้ายท่อน้ำดิบบริเวณถนนหน้าสถานีสูบน้ำแรงต่ำ (แม่ข่าย) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน (แม่ข่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 144,450.00 ตกลงราคา
             กปภ.ข.7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2561 งานย้ายท่อเมนจ่ายน้ำบริเวรบ้านง่อน หมู่ที่ 2 และบ้านง่อนใหม่ หมู่ที่ 26 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 73,830.00 ตกลงราคา
              กปภ.ชบ.6/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท ร้อยแสนสุข จำกัด (โครงการ เดอะเพอร์เฟค พลัส) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 964,145.00 E-Bidding
               การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี จ้างเหมางานเปลี่ยนท่อจำหน่ายน้ำ บริเวณ หมู่บ้านแกรนด์วิลล์ ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 131,136.00 ตกลงราคา
                03/2561 งานปรับปรุงบ้านพัก 2 ครอบครัว/2 ชั้น/หน่วยบริการคูเมือง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 107,000.00 ตกลงราคา
                 กปภ.สาขา สฎ.16/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2" ให้กับนายแสงโรจน์ รุ่งแสนสุขสกุล บ้านเลขที่ 146/58 ม.6 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 194,500.00 ตกลงราคา
                 • หจก.เพชรคลองน้อย เสนอราคา 194,071.25 บาท
                 หจก.เพชรคลองน้อย
                 เสนอราคา 194,071.25 บาท
                 กปภ.ข.8/18/2561 งานจ้างเหมาสำรวจหาน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ 856,000.00 E-Bidding
                  กปภ.ข.8/17/2561 งานจ้างเหมาสำรวจหาน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ 1,284,000.00 E-Bidding
                   กปภ.ข.8/16/2561 งานจ้างเหมาสำรวจหาน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ 1,284,000.00 E-Bidding
                    กปภ.ข.8/15/2561 งานจ้างเหมาสำรวจ หาน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี 1,284,000.00 E-Bidding
                     กปภ.ข.7 ซื้อวัสดุบรรจุน้ำดื่มโครงการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4 รายการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 135,087.50 ตกลงราคา
                      กปภ.สาขาปทุมธานี จ้างเหมางานซ่อมท่อ บริเวณ 11 หมู่ 11 ตรงข้ามหมู่บ้านมณีรินทร์ ถ.345 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 128,286.00 ตกลงราคา
                       เลื่อนขึ้นข้างบน