สรุปผลตามแบบ สขร.1 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

สรุปผลตามแบบ สขร.1

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ ราคากลาง(บาท) วิธีจัดซื้อ บริษัทที่ร่วมเสนอราคา บริษัทที่ชนะการประมูล เหตุผลที่คัดเลือก
กปภ.สาขา สฎ.13/2560 งานย้ายแนวท่อที่กีดขวางการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำคลอง MD4 (คลองไต้ก๋ง) จ.สุราษฎร์ธานี ช่วงตัดผ่านถนนสายพุนพิน-ไชยา (ทางหลวงหมายเลข 4112 ที่ กม.9+269.360) ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 266,000.00
 • หจก.ยูโร ฮาร์ดแวร์ เสนอราคา 265,274.40 บาท
 • หจก.ช.สินสุวรรณ 2009 เสนอราคา 265,959.20 บาท
หจก.ยูโร ฮาร์ดแวร์
เสนอราคา 265,274.40 บาท
กปภ.สาขา สฎ.5/2560 งานย้ายแนวท่อที่กีดขวางการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสาย ก. (ตอนที่ 2) ผังเมืองรวมสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ช่วงถนนวิภาวดี กม.ที่ 2+200.000 ถึงหน้าวัดวิภาวดี กม.ที่ 2+700.000 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 666,800.00
 • หจก.ยูโร ฮาร์ดแวร์ เสนอราคา 665,624.60 บาท
 • หจก.ช.สินสุวรรณ 2009 เสนอราคา 666,279.00 บาท
หจก.ยูโร ฮาร์ดแวร์
เสนอราคา 665,624.60 บาท
กปภ.สาขา สฎ.4/2560 งานย้ายแนวท่อที่กีดขวางการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสาย ก. (ตอนที่ 2) ผังเมืองรวมสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ช่วงหน้าสนามกีฬา กม.ที่ 2+200.000 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 677,600.00
 • หจก.ยูโร ฮาร์ดแวร์ เสนอราคา 676,106.25 บาท
 • หจก.ช.สินสุวรรณ 2009 เสนอราคา 676,721.50 บาท
หจก.ยูโร ฮาร์ดแวร์
เสนอราคา 676,106.25 บาท
3/2560 งานย้ายแนวท่อที่กีดขวางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 400ช-ทช.3012 ช่วงแยกทุ่งใหญ่-สี่แยกอนามัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 382,000.00
 • หจก.ยูโร ฮาร์ดแวร์ เสนอราคา 381,187.50 บาท
 • หจก.ช.สินสุวรรณ 2009 เสนอราคา 381,704.31 บาท
หจก.ยูโร ฮาร์ดแวร์
เสนอราคา 381,187.50 บาท
กปภ.สาขา สฎ.6/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2" (มาตรชั่วคราว) ให้กับนายเอกชัย มุกดากุล ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 328,000.00 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
 • หจก.ทรัพย์ธารทอง เสนอราคา 326,450.52 บาท
 • หจก.สร้างงานดี เสนอราคา 327,000.00 บาท
หจก.ทรัพย์ธารทอง
เสนอราคา 326,450.52 บาท
กปภ.สาขา สฎ.11/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด Ø 1/2" ให้กับมัสยิดอันนูรปากิสตาน บ้านเลขที่ 82/1 ถ.จุลจอมเกล้า ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 252,000.00
 • หจก.เพชรคลองน้อย เสนอราคา 251,316.25 บาท
 • หจก.ปริณญดา กรุ๊ป เสนอราคา 251,771.00 บาท
หจก.เพชรคลองน้อย
เสนอราคา 251,316.25 บาท
- ซื้อสายไฟสำหรับเครื่องสูบน้ำแบบ Submersible (สูบน้ำทะเล) และอุปกรณ์สำรอง (Spare part) จำนวน 3 รายการ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุงระบบผลิตน้ำ RO (สถานีผลิตน้ำพรุกระจูด) กปภ.สาขาเกาะสมุย 158,150.00
  กปภ.สาขา สฎ.10/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2" (ชั่วคราว) ให้กับนายปกรณ์ อภิชนาพงศ์ ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 272,900.00
  • หจก.ปริณญดา กรุ๊ป เสนอราคา 272,491.51 บาท
  • หจก.เพชรคลองน้อย เสนอราคา 272,803.35 บาท
  หจก.ปริณญดา กรุ๊ป
  เสนอราคา 272,491.51 บาท
  กปภ.สาขาปทุมธานี 9/2560 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ โครงการชวนชื่นไพร์ม กรุงเทพ - ปทุมธานี ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
  • บจก.สิริวิวรรธน์ เสนอราคา 0.00 บาท
  • หจก.พีรพลโยธาการ เสนอราคา 0.00 บาท
  • บจก.ดีดีเอส.เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 0.00 บาท
  • หจก.ส.น้ำไทยการโยธา เสนอราคา 0.00 บาท
  • บจก.ออนทีมบิซซิเนส เสนอราคา 0.00 บาท
  • หจก.ภูมิตา เสนอราคา 0.00 บาท
  • บริษัทต้นน้ำ 52 จำกัด เสนอราคา 388,000.00 บาท
  • บจก.สุนทรีย์ การโยธา เสนอราคา 399,000.00 บาท
  • บจก.ณิชานันท์ ก่อสร้าง เสนอราคา 408,000.00 บาท
  • บจก.ส.รุ่งกิจ ๖๕ เสนอราคา 411,100.00 บาท
  • บริษัทดับเบิ้ลทีแอนด์เอสคอนสตรัคชั่น เสนอราคา 439,999.00 บาท
  • บริษัทบางคูวัดเทรดดิ้งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 461,670.58 บาท
  • บจก.สยามปทุม กรุ๊ป เสนอราคา 502,600.00 บาท
  บริษัทต้นน้ำ 52 จำกัด
  เสนอราคา 388,000.00 บาท
  กปภ.ข.5/14/2560 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบแหล่งน้ำสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 999,534.21 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
  • หจก.วัฒนะวิศวการโยธา 96 เสนอราคา 0.00 บาท
  • หจก.พัทลุงชัยบุรีก่อสร้าง เสนอราคา 0.00 บาท
  • บจก.ธเนศพัชรวัฒน์ เสนอราคา 0.00 บาท
  • หจก.กลรัตน์กิจโยธา เสนอราคา 0.00 บาท
  • หจก.เพชรวิชัยเทรดดิ้ง เสนอราคา 0.00 บาท
  กปภ.ข.9/44/2560 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 109 ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 3,734,300.00 ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • หจก. ฒิลาค้าวัสดุก่อสร้าง เสนอราคา 3,710,700.00 บาท
  • บจก. รักเอยการโยธา เสนอราคา 3,720,300.00 บาท
  • หจก. ดี เค นำชัยการช่าง เสนอราคา 3,722,000.00 บาท
  • บจก. หาดใหญ่นครก่อสร้าง เสนอราคา 3,725,000.00 บาท
  • หจก. ส.สมัย ก่อสร้างรุ่งเรือง เสนอราคา 3,725,000.00 บาท
  • หจก. สุธา กรุ๊ป เสนอราคา 3,726,000.00 บาท
  • บจก. เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค เสนอราคา 3,727,000.00 บาท
  • บจก. เอ็ม-ซายน์ เสนอราคา 3,727,000.00 บาท
  • หจก. ประสงค์ทวีทรัพย์ เสนอราคา 3,727,150.00 บาท
  • หจก. ไทยธานีเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 3,727,299.00 บาท
  • บจก. เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) เสนอราคา 3,727,300.00 บาท
  • หจก. เมืองทองรุ่งเรือง เสนอราคา 3,727,300.00 บาท
  • หจก. จุฑาทิพย์ พรอพเพอร์ตี้ เสนอราคา 3,727,300.00 บาท
  • บจก. เมอคิวรี่ ควอลลิตี้ เสนอราคา 3,727,300.00 บาท
  • บจก. พิชามญชุ์ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 3,727,300.00 บาท
  • บจก. นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 3,727,300.00 บาท
  • หจก. เก้าเพชร เสนอราคา 3,727,300.00 บาท
  • หจก. เชียงใหม่เอกพัฒน์ คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 3,727,300.00 บาท
  หจก. ฒิลาค้าวัสดุก่อสร้าง
  เสนอราคา 3,710,700.00 บาท
  ราคาต่ำสุด
  กปภ.ข.9/43/2560 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • บจก. พิชามญชุ์ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 0.00 บาท
  • หจก. เชียงใหม่เอกพัฒน์ คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 4,684,000.00 บาท
  • บจก. เมอคิวรี่ ควอลลิตี้ เสนอราคา 4,690,000.00 บาท
  • หจก. ดี เค นำชัยการช่าง เสนอราคา 4,693,000.00 บาท
  • บจก. หาดใหญ่นครก่อสร้าง เสนอราคา 4,696,000.00 บาท
  • หจก. ส.สมัย ก่อสร้างรุ่งเรือง เสนอราคา 4,698,888.00 บาท
  • หจก. เก้าเพชร เสนอราคา 4,699,000.00 บาท
  • บจก. นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 4,699,000.00 บาท
  • หจก. ไทยธานีเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 4,699,000.00 บาท
  • หจก. จุฑาทิพย์ พรอพเพอร์ตี้ เสนอราคา 4,699,000.00 บาท
  • หจก. เมืองทองรุ่งเรือง เสนอราคา 4,699,000.00 บาท
  • บจก. เอ็ม-ซายน์ เสนอราคา 4,699,000.00 บาท
  • หจก. ประสงค์ทวีทรัพย์ เสนอราคา 4,699,000.00 บาท
  • บจก. เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค เสนอราคา 4,699,000.00 บาท
  • บจก. เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) เสนอราคา 4,699,000.00 บาท
  • บจก. รักเอยการโยธา เสนอราคา 4,699,000.00 บาท
  หจก. เชียงใหม่เอกพัฒน์ คอนสตรัคชั่น
  เสนอราคา 4,684,000.00 บาท
  ราคาต่ำสุด
  กปภ.ข.9/42/2560 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใพื้นที่ หมู่ 2 หมู่ 3 และหมู่ 4 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 4,196,540.00 ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • บจก. หาดใหญ่นครก่อสร้าง เสนอราคา 4,170,000.00 บาท
  • บจก. เมอคิวรี่ ควอลลิตี้ เสนอราคา 4,180,000.00 บาท
  • หจก. ดี เค นำชัยการช่าง เสนอราคา 4,181,000.00 บาท
  • บจก. บี เทรดดิ้ง เสนอราคา 4,186,540.00 บาท
  • หจก. สุธา กรุ๊ป เสนอราคา 4,187,000.00 บาท
  • หจก. ฒิลาค้าวัสดุก่อสร้าง เสนอราคา 4,187,000.00 บาท
  • หจก. ส.สมัย ก่อสร้างรุ่งเรือง เสนอราคา 4,188,000.00 บาท
  • หจก. ประสงค์ทวีทรัพย์ เสนอราคา 4,188,000.00 บาท
  • หจก. เชียงใหม่เอกพัฒน์ คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 4,188,000.00 บาท
  • บจก. เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค เสนอราคา 4,188,000.00 บาท
  • หจก. ไทยธานีเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 4,188,500.00 บาท
  • บจก. เอ็ม-ซายน์ เสนอราคา 4,188,500.00 บาท
  • บจก. พิชามญชุ์ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 4,188,540.00 บาท
  • บจก. รักเอยการโยธา เสนอราคา 4,188,540.00 บาท
  • หจก. จุฑาทิพย์ พรอพเพอร์ตี้ เสนอราคา 4,188,540.00 บาท
  • บจก. เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) เสนอราคา 4,188,540.00 บาท
  • หจก. นครสวรรค์ธนันไชย เสนอราคา 4,188,540.00 บาท
  • หจก. เก้าเพชร เสนอราคา 4,188,540.00 บาท
  • หจก. เมืองทองรุ่งเรือง เสนอราคา 4,188,540.00 บาท
  • บจก. นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 4,188,540.00 บาท
  บจก. หาดใหญ่นครก่อสร้าง
  เสนอราคา 4,170,000.00 บาท
  ราคาต่ำสุด
  กปภ.ข.9/41/2560 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ม.2 ม.3 และ ม.8 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • หจก. ทรัพย์ศรีคราม เสนอราคา 2,696,400.00 บาท
  • หจก. สุธา กรุ๊ป เสนอราคา 2,820,000.00 บาท
  • บจก. เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) เสนอราคา 2,832,000.00 บาท
  • บจก. รักเอยการโยธา เสนอราคา 2,887,000.00 บาท
  • บจก. เอ็ม-ซายน์ เสนอราคา 3,050,000.00 บาท
  • บจก. พิชามญชุ์ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 3,117,712.50 บาท
  • หจก. เก้าเพชร เสนอราคา 3,250,000.00 บาท
  • หจก. ดี เค นำชัยการช่าง เสนอราคา 3,930,000.00 บาท
  • หจก. ประสงค์ทวีทรัพย์ เสนอราคา 4,000,000.00 บาท
  • บจก. บี เทรดดิ้ง เสนอราคา 4,000,000.00 บาท
  • บจก. เมอคิวรี่ ควอลลิตี้ เสนอราคา 4,100,000.00 บาท
  • หจก. จุฑาทิพย์ พรอพเพอร์ตี้ เสนอราคา 4,140,000.00 บาท
  • บจก. หาดใหญ่นครก่อสร้าง เสนอราคา 4,140,000.00 บาท
  • บจก. เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค เสนอราคา 4,148,000.00 บาท
  • หจก. ส.สมัย ก่อสร้างรุ่งเรือง เสนอราคา 4,148,181.00 บาท
  • หจก. เมืองทองรุ่งเรือง เสนอราคา 4,148,900.00 บาท
  • หจก. ไทยธานีเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 4,148,950.00 บาท
  • หจก. นครสวรรค์ธนันไชย เสนอราคา 4,148,950.00 บาท
  หจก. ทรัพย์ศรีคราม
  เสนอราคา 2,696,400.00 บาท
  ราคาต่ำสุด
  กปภ.ข.9/40/2560 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชุมชนค่ายลูกเสือ ชุมชนช่างเคี่ยน 4 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 6,227,400.00 ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • หจก. สุธา กรุ๊ป เสนอราคา 4,195,000.00 บาท
  • บจก. สยามสตีลเวอร์คส์ เสนอราคา 4,400,000.00 บาท
  • บจก. หาดใหญ่นครก่อสร้าง เสนอราคา 4,400,000.00 บาท
  • หจก. ประสงค์ทวีทรัพย์ เสนอราคา 4,500,000.00 บาท
  • บจก. เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) เสนอราคา 4,560,000.00 บาท
  • บจก. เอ็ม-ซายน์ เสนอราคา 5,200,000.00 บาท
  • บจก. เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค เสนอราคา 5,293,000.00 บาท
  • บจก. นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 5,300,000.00 บาท
  • หจก. ดี เค นำชัยการช่าง เสนอราคา 5,500,000.00 บาท
  • บมจ. ผลธัญญะ เสนอราคา 5,550,000.00 บาท
  • หจก. ไทยธานีเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 6,000,000.00 บาท
  • หจก. ส.สมัย ก่อสร้างรุ่งเรือง เสนอราคา 6,215,000.00 บาท
  • หจก. เมืองทองรุ่งเรือง เสนอราคา 6,217,000.00 บาท
  • บจก. ศรีไทยวารี เสนอราคา 6,217,400.00 บาท
  • บจก. เมอคิวรี่ ควอลลิตี้ เสนอราคา 6,217,400.00 บาท
  • หจก. จุฑาทิพย์ พรอพเพอร์ตี้ เสนอราคา 6,217,400.00 บาท
  • บจก. รีวอลูชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ซ เสนอราคา 6,217,400.00 บาท
  หจก. สุธา กรุ๊ป
  เสนอราคา 4,195,000.00 บาท
  ราคาต่ำสุด
  กปภ.ข.9/39/2560 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ม.1 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 และ ม.7 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 7,458,285.20 ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • บมจ. ผลธัญญะ เสนอราคา 0.00 บาท
  • บจก. บี เทรดดิ้ง เสนอราคา 7,430,000.00 บาท
  • หจก. ดี เค นำชัยการช่าง เสนอราคา 7,440,000.00 บาท
  • หจก. ส.สมัย ก่อสร้างรุ่งเรือง เสนอราคา 7,445,000.00 บาท
  • บจก. หาดใหญ่นครก่อสร้าง เสนอราคา 7,445,000.00 บาท
  • บจก. เมอคิวรี่ ควอลลิตี้ เสนอราคา 7,448,000.00 บาท
  • บจก. เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค เสนอราคา 7,448,000.00 บาท
  • หจก. ไทยธานีเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 7,448,000.00 บาท
  • หจก. สุธา กรุ๊ป เสนอราคา 7,448,000.00 บาท
  • บจก. เอ็ม-ซายน์ เสนอราคา 7,448,000.00 บาท
  • หจก. ประสงค์ทวีทรัพย์ เสนอราคา 7,448,000.00 บาท
  • บจก. นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 7,448,185.00 บาท
  • หจก. เมืองทองรุ่งเรือง เสนอราคา 7,448,285.00 บาท
  • บจก.รีวอลูชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ซ เสนอราคา 7,448,285.00 บาท
  • หจก. จุฑาทิพย์ พรอพเพอร์ตี้ เสนอราคา 7,448,285.00 บาท
  • บจก. สยามสตีลเวอร์คส์ เสนอราคา 7,448,285.20 บาท
  • หจก. นครสวรรค์ธนันไชย เสนอราคา 7,448,285.20 บาท
  • บจก. ศรีไทยวารี เสนอราคา 7,448,285.20 บาท
  • บจก. เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) เสนอราคา 7,488,280.00 บาท
  บจก. บี เทรดดิ้ง
  เสนอราคา 7,430,000.00 บาท
  ราคาต่ำสุด
  กปภ.ข.9/38/2560 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ม.5 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 6,398,600.00 ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • บจก. เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) เสนอราคา 6,378,000.00 บาท
  • หจก. ดี เค นำชัยการช่าง เสนอราคา 6,380,000.00 บาท
  • บจก. บี เทรดดิ้ง เสนอราคา 6,382,000.00 บาท
  • บจก. หาดใหญ่นครก่อสร้าง เสนอราคา 6,385,000.00 บาท
  • หจก. สุธา กรุ๊ป เสนอราคา 6,388,000.00 บาท
  • บจก. เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค เสนอราคา 6,388,000.00 บาท
  • หจก. ส.สมัย ก่อสร้างรุ่งเรือง เสนอราคา 6,388,000.00 บาท
  • หจก.ประสงค์ทวีทรัพย์ เสนอราคา 6,388,500.00 บาท
  • บจก. เอ็ม-ซายน์ เสนอราคา 6,388,600.00 บาท
  • หจก. เมืองทองรุ่งเรือง เสนอราคา 6,388,600.00 บาท
  • หจก. จุฑาทิพย์ พรอพเพอร์ตี้ เสนอราคา 6,388,600.00 บาท
  • บจก. สยามสตีลเวอร์คส์ เสนอราคา 6,388,600.00 บาท
  • บจก. รีวอลูชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ซ เสนอราคา 6,388,600.00 บาท
  • หจก. นครสวรรค์ธนันไชย เสนอราคา 6,388,600.00 บาท
  • บจก. นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 6,388,600.00 บาท
  • หจก. ไทยธานีเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 6,388,600.00 บาท
  • บมจ. ผลธัญญะ เสนอราคา 6,388,600.00 บาท
  • บจก. เมอคิวรี่ ควอลลิตี้ เสนอราคา 6,388,600.00 บาท
  บจก. เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย)
  เสนอราคา 6,378,000.00 บาท
  ราคาต่ำสุด
  กปภ.ข.9/37/2560 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ม.10 และ ม.12 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 7,985,624.00 ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • หจก. ประสงค์ทวีทรัพย์ เสนอราคา 7,950,000.00 บาท
  • หจก. ส.สมัย ก่อสร้างรุ่งเรือง เสนอราคา 7,970,000.00 บาท
  • หจก. ดี เค นำชัยการช่าง เสนอราคา 7,970,000.00 บาท
  • บจก. หาดใหญ่นครก่อสร้าง เสนอราคา 7,970,000.00 บาท
  • หจก. สุธา กรุ๊ป เสนอราคา 7,970,600.00 บาท
  • บจก. บี เทรดดิ้ง เสนอราคา 7,970,624.00 บาท
  • บจก. เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค เสนอราคา 7,975,000.00 บาท
  • บจก. เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) เสนอราคา 7,975,000.00 บาท
  • บจก. สยามสตีลเวอร์คส์ เสนอราคา 7,975,624.00 บาท
  • บจก. นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 7,975,624.00 บาท
  • บจก. เมอคิวรี่ ควอลลิตี้ เสนอราคา 7,975,624.00 บาท
  • หจก. จุฑาทิพย์ พรอพเพอร์ตี้ เสนอราคา 7,975,624.00 บาท
  • บจก.รีวอลูชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ซ เสนอราคา 7,975,624.00 บาท
  • หจก. นครสวรรค์ธนันไชย เสนอราคา 7,975,624.00 บาท
  • หจก. ไทยธานีเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 7,975,624.00 บาท
  • บจก. เชียงใหม่โฮมรีแพร์ เสนอราคา 7,975,624.00 บาท
  • บจก. เอ็ม-ซายน์ เสนอราคา 7,975,624.00 บาท
  • หจก. เมืองทองรุ่งเรือง เสนอราคา 7,975,624.00 บาท
  • บมจ. ผลธัญญะ เสนอราคา 7,975,624.00 บาท
  หจก. ประสงค์ทวีทรัพย์
  เสนอราคา 7,950,000.00 บาท
  ราคาต่ำสุด
  กปภ.ข.9/36/2560 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โรงกรองน้ำริมปิงถึงหน่วยบริการป่าซาง ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 20,777,260.00 ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • หจก. เมืองทองรุ่งเรือง เสนอราคา 0.00 บาท
  • บจก. ศรีไทยวารี เสนอราคา 13,500,000.00 บาท
  • หจก. ประสงค์ทวีทรัพย์ เสนอราคา 13,800,000.00 บาท
  • บจก. เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) เสนอราคา 14,240,000.00 บาท
  • บจก. หาดใหญ่นครก่อสร้าง เสนอราคา 14,500,000.00 บาท
  • บจก. สยามสตีลเวอร์คส์ เสนอราคา 15,549,500.00 บาท
  • บจก. ภมรก่อสร้าง เสนอราคา 15,687,000.00 บาท
  • หจก. ไทยธานีเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 17,000,000.00 บาท
  • บจก. บี เทรดดิ้ง เสนอราคา 17,500,000.00 บาท
  • บจก. นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 17,500,000.00 บาท
  • บจก. เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค เสนอราคา 17,660,000.00 บาท
  • บจก. เอ็ม-ซายน์ เสนอราคา 18,000,000.00 บาท
  • หจก. ส.สมัย ก่อสร้างรุ่งเรือง เสนอราคา 18,888,888.00 บาท
  • หจก. ดี เค นำชัยการช่าง เสนอราคา 19,000,000.00 บาท
  • บจก. เชียงใหม่โฮมรีแพร์ เสนอราคา 20,200,000.00 บาท
  • หจก. จุฑาทิพย์ พรอพเพอร์ตี้ เสนอราคา 20,500,000.00 บาท
  • บจก. เมอคิวรี่ ควอลลิตี้ เสนอราคา 20,737,260.00 บาท
  • บจก. รีวอลูชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ซ เสนอราคา 20,737,260.00 บาท
  บจก. ศรีไทยวารี
  เสนอราคา 13,500,000.00 บาท
  ราคาต่ำสุด
  กปภ.สาขาปทุมธานี 8/2560 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ นางจิราวรรณ จิตตวิทยานุกูล บริเวณที่ดินจัดสรรหมู่ที่ 2 ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 1,178,000.00 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
  • หจก.ส.น้ำไทยการโยธา เสนอราคา 0.00 บาท
  • บริษัท พีดับบลิวเอ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
  • บจก.ต้นน้ำ52 เสนอราคา 0.00 บาท
  • หจก.คมสันชัยก่อสร้าง เสนอราคา 0.00 บาท
  • หจก.ปริชาติการโยธา เสนอราคา 790,000.00 บาท
  • บจก.ดีดีเอส เอ็ยจิเนียริ่ง เสนอราคา 840,000.00 บาท
  • บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด เสนอราคา 842,000.00 บาท
  • บริษัท ส.รุ่งกิจ 65 เสนอราคา 848,000.00 บาท
  • บจก.ณิชานันท์ก่อสร้าง เสนอราคา 883,000.00 บาท
  • หจก.ชูวัฒน์ เสนอราคา 890,947.27 บาท
  • หจก.พีรพลโยธาการ 2539 เสนอราคา 906,000.00 บาท
  • บริษัท ดับเบิ้ล ที แอนด์ เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 919,998.00 บาท
  • หจก.ส.น้ำไทยการโยธา เสนอราคา 928,000.00 บาท
  • บริษัท บางคูวัด เทรดดอ้ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 1,060,802.01 บาท
  • บริษัท ออน ทีม บิซซิเนส จำกัด เสนอราคา 1,150,000.00 บาท
  • หจก.ภูมิตา เสนอราคา 1,176,000.00 บาท
  • บริษัท ส.ธนสหกาญน์ จำกัด เสนอราคา 1,178,000.00 บาท
  หจก.ปริชาติการโยธา
  เสนอราคา 790,000.00 บาท
  กปภ.ข.5/12/2560 งานก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน กปภ.สาขากันตัง (ควนกุน) อ.สิเกา จ.ตรัง 52,430,000.00 ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
   ราคาต่ำสุด
   กปภ.สาขาขลุง 8/2560 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง จำนวน 5 โครงการ ดังนี้ 1. ซอยอนันตผล ม.1 บ้านท่ากระท้อน ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 2. ซอยมิตรอนุสรณ์ ม.2 บ้านชายธง ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 3. ถนนลำภูราย - ท่าประดู่ ม.3 บ้านลำภูราย ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 4. ซอยชุมแสงล่าง ม.6 บ้านชุมแสง ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 5. ซอยดงกลาง 3 ม.5 บ้านดงกลาง ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 1,400,000.00 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
   • หจก.บูรพาโยธาการ เสนอราคา 0.00 บาท
   • หจก.เที่ยงตรงคอนสตรัคชั่น เสนอราคา 0.00 บาท
   • หจก.เยาวดี บริการ เสนอราคา 0.00 บาท
   • หจก.ปานะโชค พานิช เสนอราคา 0.00 บาท
   • บริษัทพุ่มทองการโยธา จำกัด เสนอราคา 0.00 บาท
   • หจก.เอสแอนด์เอ็กซ์คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 0.00 บาท
   • หจก.สินทรัพย์การโยธา เสนอราคา 1,397,000.00 บาท
   • บริษัทพุ่มทองการโยธา จำกัด เสนอราคา 1,400,000.00 บาท
   หจก.สินทรัพย์การโยธา
   เสนอราคา 1,397,000.00 บาท
   กปภ.ข.9/35/2560 ซื้อสารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 จำนวน 957 เมตริกตัน พร้อมขนส่ง 7,307,192.64 ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
   • บจก. ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม เสนอราคา 5,775,303.60 บาท
   • บจก. อินเตอร์พรีทีฟ เสนอราคา 5,928,902.10 บาท
   • บจก. ท่าไทย เสนอราคา 6,401,985.48 บาท
   • บจก. เวิลด์ เคมิคอล เอ็นเตอร์ไพร์ส เสนอราคา 6,497,192.64 บาท
   บจก. ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม
   เสนอราคา 5,775,303.60 บาท
   ราคาต่ำสุด
   กปภ.ข.9/34/2560 ซื้อสารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACl) จำนวน 687 เมตริกตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
   • บจก. วิทย์คอร์ป โปรดักส์ เสนอราคา 0.00 บาท
   • บจก. พาร์เวล อินเตอร์เนชั่นแนล เสนอราคา 0.00 บาท
   • บจก. เคมีคอล เนทเวอร์ค (ไทยแลนด์) เสนอราคา 0.00 บาท
   • บจก. วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ เสนอราคา 0.00 บาท
   • บจก. อินเตอร์พรีทีฟ เสนอราคา 0.00 บาท
   • บจก. เคมลิ้งค์ เสนอราคา 0.00 บาท
   • บจก. พีที เคมเมอร์ส เสนอราคา 0.00 บาท
   • บจก. เคมีเอเซีย เสนอราคา 0.00 บาท
   ราคาต่ำสุด
   กปภ.ข.9/33/2560 ซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 2,649 ท่อ พร้อมขนส่ง 8,616,667.20 ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
   • บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ เสนอราคา 8,616,667.20 บาท
   บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์
   เสนอราคา 8,616,667.20 บาท
   ราคาต่ำสุด
   เลื่อนขึ้นข้างบน