ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

# ประเภทประกาศ จำนวน
1 ประกวดราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) 1
2 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) 156
3 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) 268
4 ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 144
5 ขายทอดตลาด 12
6 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 15
7 จัดซื้อที่ดิน 6
8 ตกลงราคา 18
9 วิธีพิเศษ 17
เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง บริษัทที่ชนะการประมูล
3/2560 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่ บริษัท อะริยะศักดิ์ กรุ๊ป จำกัด

ราคากลาง : 645,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
10/03/2560 21/03/2560 หจก.ประสงค์ทวีทรัพย์
เสนอราคา 419,000.00 บาท
กปภ.สข.ปปส. 5/2560 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางสายเลี่ยงเมืองแกลง กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์

ราคากลาง : 1,133,000.00 บาท
(ประกาศเชิญชวน)
07/03/2560 24/03/2560 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรพาโยธาการ
เสนอราคา 1,207,000.00 บาท
กปภ.สาขาขลุง 6/2560 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
จ้างเหมาควบคุมดูแลการสูบผลิต - จ่ายน้ำประปา โรงกรองน้ำเขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด , จ้างเหมาควบคุมดูแลการสูบผลิต - จ่ายน้ำประปา โรงกรองน้ำขลุง ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี และควบคุมดูแลการสูบ - ส่งน้ำดิบ แรงต่ำตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี

ราคากลาง : 583,200.00 บาท
(ประกาศเชิญชวน)
07/03/2560 21/03/2560 หจก.บุรีรัมย์กาญจนโชค
เสนอราคา 580,000.00 บาท
กปภ.สาขาปทุมธานี 6/2560 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พร้อมติดตั้งมาตร ขนาด 3/4 สำหรับ บริษัทกริชนคร คอนสตัคชั่น จำกัด บริเวณ ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี เลขที่ผู้ใช้น้ำ 276526-4

ราคากลาง : 844,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
03/03/2560 17/03/2560 บจก.ดีดีเอส.เอ็นจิเนียริ่ง
เสนอราคา 589,900.00 บาท
กจห.7/2560 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศแบบรวมอะไหล่ สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค

(ประกาศเชิญชวน)
01/03/2560 14/03/2560 ยกเลิกการประมูล
เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคารายใดผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค การประปาส่วนภูมิภาค จึงยกเลิกการสอบราคาครั้งนี้และดำเนินการใหม่ต่อไป
---
งานย้ายแนวท่อประปที่ลุกล้ำเข้าในเขตที่ดินส่วนบุคคลนายสุชิน เล็กประเสริฐ ถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก ช่วงระหว่างรังสิต-ลำลูกกา ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี กปภ.สาขาธัญบุรี

ราคากลาง : 102,000.00 บาท
(ประกาศเชิญชวน)
01/03/2560 02/03/2560 บจก.ต้นน้ำ 52
เสนอราคา 102,000.00 บาท
กปภ.สาขา สฎ.5/2560 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2” (มาตรชั่วคราว)ให้กับ บจก.ศุขเฮงไล้ ถ.ชนเกษม 49 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ราคากลาง : 669,600.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
27/02/2560 13/03/2560 หจก.สยาม พีอี
เสนอราคา 668,400.00 บาท
กปภ. ที่ พ.4/2560
งานจัดซื้ออะไหล่มาตรวัดน้ำ จำนวน 2 รายการ

(ประกาศเชิญชวน)
23/02/2560 24/02/2560 บริษัท ไทยมิเตอร์ จำกัด
เสนอราคา 3,338,400.00 บาท
กปภ.ข.7/48/2560 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี ๒๕๖๐ ทางหลวงหมายเลข ๒๒ ตอนควบคุม ๑๕๐๒ ตอนกุรุคุ - นครพนม ระหว่าง กม. ๒๓๗ +๗๔๐ - กม.๒๓๘ + ๓๑๐ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม

ราคากลาง : 331,700.00 บาท
(ประกาศเชิญชวน)
22/02/2560 10/03/2560 หจก.ประภัทรค้าวัตถุก่อสร้าง (๒๕๒๕)
เสนอราคา 259,000.00 บาท
2/2560 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเข้า โครงการหมู่บ้าน ณ สามพร้าว 2 หมู่ 14 ซ.ทองหล่อ ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี

ราคากลาง : 428,855.00 บาท
(ประกาศเชิญชวน)
21/02/2560 10/03/2560 หจก.หนองคายเทพมงคล
เสนอราคา 249,310.00 บาท
2/2560
งานย้ายแนวท่อที่กีดขวางการก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนนสาย ก. (ตอนที่ 2) ผังเมืองรวมสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ช่วงตัดผ่านแยกเสม็ดเรียง กม. ที่ 0+000.000 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ราคากลาง : 1,428,000.00 บาท
(ประกาศเชิญชวน)
21/02/2560 28/02/2560 หจก.ยูโร ฮาร์ดแวร์
เสนอราคา 1,426,443.75 บาท
2/2560 ขายทอดตลาด
มาตรวัดน้ำชำรุด จำนวน 8 รายการ

ราคากลาง : 20,848.05 บาท
(ประกาศเชิญชวน)
17/02/2560 27/02/2560 นายศุภฤกษ์ เอนกวิจิตร
เสนอราคา 21,500.00 บาท
1/2560 ขายทอดตลาด
สินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 7 รายการ

ราคากลาง : 1,693.34 บาท
(ประกาศเชิญชวน)
17/02/2560 27/02/2560 นายศุภฤกษ์ เอนกวิจิตร
เสนอราคา 1,693.34 บาท
กปภ.ข.7/46/2560 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
งานติดตั้งและวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฎ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย

ราคากลาง : 577,800.00 บาท
(ประกาศเชิญชวน)
16/02/2560 03/03/2560 หจก.หนองคายเทพมงคล
เสนอราคา 576,730.00 บาท
13/2560 ขายทอดตลาด
วัสดุคงคลัง จำนวน7รายการ

(ประกาศเชิญชวน)
16/02/2560 02/03/2560 ห้างหุ้นส่วนจำกัดช.ประเสริฐ (เอเชีย)
เสนอราคา 28,700.00 บาท
กปภ.พค. 6/2560 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท บ้านวรรณภัสสรณ์ จำกัด บริเวณ หมู่ที่ 2 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม

ราคากลาง : 599,590.88 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
15/02/2560 01/03/2560 บจก. พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง
เสนอราคา 595,000.00 บาท
กปภ.สาขา สฎ.4/2560 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2" (ชั่วคราว) ให้กับน.ส.สกุลทิพย์ พุทธแก้ว ม.3 ถ.พ่อขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ราคากลาง : 402,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
14/02/2560 28/02/2560 หจก.โชคชัยพงษ์ ก่อสร้าง
เสนอราคา 400,843.85 บาท
กปภ.สาขา สฎ.7/2560
งานย้ายแนวท่อที่กีดขวางการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 21 สามแยกถนนเลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ราคากลาง : 137,383.18 บาท
(ประกาศเชิญชวน)
08/02/2560 14/02/2560 หจก.ยูโร ฮาร์ดแวร์
เสนอราคา 146,060.00 บาท
กปภ.สาขา สฎ.6/2560
งานย้ายแนวท่อที่กีดขวางการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนสาย ก. (ตอนที่ 2) ผังเมืองรวมสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ช่วงตัดผ่านหมู่บ้านเพชรวิลล่า 2 กม.ที่ 1+300.000 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ราคากลาง : 113,084.12 บาท
(ประกาศเชิญชวน)
08/02/2560 10/02/2560 หจก.ยูโร ฮาร์ดแวร์
เสนอราคา 120,696.00 บาท
กปภ.ข.6/77/2560 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านยางสามัคคี ม.9 ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม กปภ.สาขามหาสารคาม(น.กันทรวิชัย)

ราคากลาง : 1,774,060.00 บาท
(ประกาศเชิญชวน)
07/02/2560 27/02/2560 หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย
เสนอราคา 1,112,800.00 บาท
กปภ.สาขา สฎ.3/2560 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ และติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 3” ให้กับบจก.โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ 179/1 หมู่ที่ 1 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ราคากลาง : 386,500.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
06/02/2560 21/02/2560 หจก.สุราษฎร์ก่อสร้าง
เสนอราคา 385,000.00 บาท
--
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านบึงกระโตน หมู่ที่8 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง

ราคากลาง : 98,000.00 บาท
(ประกาศเชิญชวน)
06/02/2560 07/02/2560 บจก.ณิชานันท์ก่อสร้าง
เสนอราคา 98,000.00 บาท
กปภ.บร.17/2560 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนน รพช.บร.11055 (หนองปรือ-หนองใหญ่) แยก รพ.สต.บ้านโคกใหญ่ ถึงเขตสิ้นสุดบ้านโคกตาล หมู่ที่ 4 ต.สะแกซำ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

ราคากลาง : 1,500,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
03/02/2560 21/02/2560 บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด
เสนอราคา 944,000.00 บาท
กจห.4/2560 ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตประเภทองค์กรและวงจรสื่อสารข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)

ราคากลาง : 24,068,580.00 บาท
(ประกาศเชิญชวน)
02/02/2560 24/02/2560 2. บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด
เสนอราคา 22,850,000.00 บาท
กปภ.ข.6/76/2560 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านดอนปะโค หมู่ที่ 3 ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบำเหน็จณรงค์

ราคากลาง : 878,470.00 บาท
(ประกาศเชิญชวน)
01/02/2560 21/02/2560 หจก.หนองคายเทพมงคล
เสนอราคา 599,949.00 บาท
เลื่อนขึ้นข้างบน