ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

# ประเภทประกาศ จำนวน
1 ประกวดราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) 1
2 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) 149
3 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) 249
4 ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 143
5 ขายทอดตลาด 12
6 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 10
7 จัดซื้อที่ดิน 1
8 ตกลงราคา 26
9 วิธีพิเศษ 24
เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง บริษัทที่ชนะการประมูล
กปภ.สาขา สฎ.5/2560
งานย้ายแนวท่อที่กีดขวางการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสาย ก. (ตอนที่ 2) ผังเมืองรวมสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ช่วงถนนวิภาวดี กม.ที่ 2+200.000 ถึงหน้าวัดวิภาวดี กม.ที่ 2+700.000 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ราคากลาง : 666,800.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
17/05/2560 24/05/2560 หจก.ยูโร ฮาร์ดแวร์
เสนอราคา 665,624.60 บาท
กปภ.สาขา สฎ.4/2560
งานย้ายแนวท่อที่กีดขวางการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสาย ก. (ตอนที่ 2) ผังเมืองรวมสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ช่วงหน้าสนามกีฬา กม.ที่ 2+200.000 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ราคากลาง : 677,600.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
17/05/2560 23/05/2560 หจก.ยูโร ฮาร์ดแวร์
เสนอราคา 676,106.25 บาท
3/2560
งานย้ายแนวท่อที่กีดขวางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 400ช-ทช.3012 ช่วงแยกทุ่งใหญ่-สี่แยกอนามัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ราคากลาง : 382,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
15/05/2560 22/05/2560 หจก.ยูโร ฮาร์ดแวร์
เสนอราคา 381,187.50 บาท
กปภ.สาขา สฎ.6/2560 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2" (มาตรชั่วคราว) ให้กับนายเอกชัย มุกดากุล ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ราคากลาง : 328,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
05/05/2560 17/05/2560 หจก.ทรัพย์ธารทอง
เสนอราคา 326,450.52 บาท
กปภ.สาขา สฎ.11/2560
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด Ø 1/2" ให้กับมัสยิดอันนูรปากิสตาน บ้านเลขที่ 82/1 ถ.จุลจอมเกล้า ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

ราคากลาง : 252,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
05/05/2560 11/05/2560 หจก.เพชรคลองน้อย
เสนอราคา 251,316.25 บาท
-
ซื้อสายไฟสำหรับเครื่องสูบน้ำแบบ Submersible (สูบน้ำทะเล) และอุปกรณ์สำรอง (Spare part) จำนวน 3 รายการ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุงระบบผลิตน้ำ RO (สถานีผลิตน้ำพรุกระจูด) กปภ.สาขาเกาะสมุย

ราคากลาง : 158,150.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
04/05/2560 16/05/2560 ยกเลิกการประมูล
ไม่มีผู้สนใจเสนอราคา
กปภ.สาขา สฎ.10/2560
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2" (ชั่วคราว) ให้กับนายปกรณ์ อภิชนาพงศ์ ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ราคากลาง : 272,900.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
04/05/2560 09/05/2560 หจก.ปริณญดา กรุ๊ป
เสนอราคา 272,491.51 บาท
กปภ.สาขาปทุมธานี 9/2560 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ โครงการชวนชื่นไพร์ม กรุงเทพ - ปทุมธานี ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี

(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
03/05/2560 18/05/2560 บริษัทต้นน้ำ 52 จำกัด
เสนอราคา 388,000.00 บาท
กปภ.ข.5/14/2560 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบแหล่งน้ำสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

ราคากลาง : 999,534.21 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
27/04/2560 18/05/2560 ยกเลิกการประมูล
ไม่มีผู้สนใจยื่นซอง
กปภ.ข.9/44/2560 ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 109 ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลาง : 3,734,300.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
26/04/2560 19/05/2560 หจก. ฒิลาค้าวัสดุก่อสร้าง
เสนอราคา 3,710,700.00 บาท
กปภ.ข.9/43/2560 ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
26/04/2560 19/05/2560 หจก. เชียงใหม่เอกพัฒน์ คอนสตรัคชั่น
เสนอราคา 4,684,000.00 บาท
กปภ.ข.9/42/2560 ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใพื้นที่ หมู่ 2 หมู่ 3 และหมู่ 4 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลาง : 4,196,540.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
26/04/2560 19/05/2560 บจก. หาดใหญ่นครก่อสร้าง
เสนอราคา 4,170,000.00 บาท
กปภ.ข.9/41/2560 ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ม.2 ม.3 และ ม.8 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
26/04/2560 19/05/2560 หจก. ทรัพย์ศรีคราม
เสนอราคา 2,696,400.00 บาท
กปภ.ข.9/40/2560 ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชุมชนค่ายลูกเสือ ชุมชนช่างเคี่ยน 4 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลาง : 6,227,400.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
26/04/2560 17/05/2560 หจก. สุธา กรุ๊ป
เสนอราคา 4,195,000.00 บาท
กปภ.ข.9/39/2560 ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ม.1 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 และ ม.7 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลาง : 7,458,285.20 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
26/04/2560 17/05/2560 บจก. บี เทรดดิ้ง
เสนอราคา 7,430,000.00 บาท
กปภ.ข.9/38/2560 ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ม.5 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลาง : 6,398,600.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
26/04/2560 17/05/2560 บจก. เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย)
เสนอราคา 6,378,000.00 บาท
กปภ.ข.9/37/2560 ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ม.10 และ ม.12 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลาง : 7,985,624.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
26/04/2560 17/05/2560 หจก. ประสงค์ทวีทรัพย์
เสนอราคา 7,950,000.00 บาท
กปภ.ข.9/36/2560 ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โรงกรองน้ำริมปิงถึงหน่วยบริการป่าซาง ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลาง : 20,777,260.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
26/04/2560 16/05/2560 บจก. ศรีไทยวารี
เสนอราคา 13,500,000.00 บาท
กปภ.สาขาปทุมธานี 8/2560 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง)
วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ นางจิราวรรณ จิตตวิทยานุกูล บริเวณที่ดินจัดสรรหมู่ที่ 2 ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

ราคากลาง : 1,178,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
26/04/2560 15/05/2560 หจก.ปริชาติการโยธา
เสนอราคา 790,000.00 บาท
กปภ.ข.5/12/2560 ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
งานก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน กปภ.สาขากันตัง (ควนกุน) อ.สิเกา จ.ตรัง

ราคากลาง : 52,430,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
21/04/2560 25/05/2560 ยกเลิกการประมูล
ยกเลิกโครงการเนื่องจากปรับลดวงเงินงบประมาณ
กปภ.สาขาขลุง 8/2560 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)
จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง จำนวน 5 โครงการ ดังนี้ 1. ซอยอนันตผล ม.1 บ้านท่ากระท้อน ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 2. ซอยมิตรอนุสรณ์ ม.2 บ้านชายธง ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 3. ถนนลำภูราย - ท่าประดู่ ม.3 บ้านลำภูราย ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 4. ซอยชุมแสงล่าง ม.6 บ้านชุมแสง ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 5. ซอยดงกลาง 3 ม.5 บ้านดงกลาง ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด

ราคากลาง : 1,400,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
18/04/2560 03/05/2560 หจก.สินทรัพย์การโยธา
เสนอราคา 1,397,000.00 บาท
กปภ.ข.9/35/2560 ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซื้อสารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 จำนวน 957 เมตริกตัน พร้อมขนส่ง

ราคากลาง : 7,307,192.64 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
10/04/2560 11/05/2560 บจก. ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม
เสนอราคา 5,775,303.60 บาท
กปภ.ข.9/34/2560 ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซื้อสารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACl) จำนวน 687 เมตริกตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
10/04/2560 11/05/2560 ยกเลิกการประมูล
ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา
กปภ.ข.9/33/2560 ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 2,649 ท่อ พร้อมขนส่ง

ราคากลาง : 8,616,667.20 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
10/04/2560 27/04/2560 บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์
เสนอราคา 8,616,667.20 บาท
กปภ.ข.9/32/2560 ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ บ้านแลง ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง

ราคากลาง : 8,936,533.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
05/04/2560 25/04/2560 บจก. สยามสตีลเวอร์คส์
เสนอราคา 6,150,000.00 บาท
เลื่อนขึ้นข้างบน