ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

# ประเภทประกาศ จำนวน
1 ประกวดราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) 12
2 สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) 278
3 ประกวดราคาซื้อ 2
4 สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) 347
5 ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 206
6 ขายทอดตลาด 132
7 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 25
8 จัดซื้อที่ดิน 1
9 ตกลงราคา 272
10 วิธีพิเศษ 47
11 E-Bidding 287
เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง บริษัทที่ชนะการประมูล
- ตกลงราคา
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา (อบต.เชียงพิณ) คุ้มโนนเสด็จ บ้านเชียงพิณ ม.1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

ราคากลาง : 122,500.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
21/02/2561 22/02/2561 หจก.ที.เอ็น.เจ.เซอร์วิส
เสนอราคา 122,000.00 บาท
กปภ.08/2561 ตกลงราคา
จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ RSM04ST สถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม กปภ.สาขาพนัสนิคม

ราคากลาง : 235,400.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
19/02/2561 20/02/2561
1/2561 E-Bidding
งานย้ายแนวท่อออกจากกิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ (ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน ยโสธร-สะพานคลองลำเซ ) อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

ราคากลาง : 1,519,400.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
15/02/2561 23/02/2561
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี ตกลงราคา
จ้างเหมางานขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ โครงการบ้านจัดสรร บริษัท บ้านวรา จำกัด (เฟส2) ถนน 245 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ราคากลาง : 244,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
15/02/2561 20/02/2561
กปภ.ข.7 ตกลงราคา
โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2561 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0502 ตอนกุรุคุ - นครพนม กม.236+307 - 237+037 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง : 240,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
15/02/2561 16/02/2561
กปภ.ข.7 ตกลงราคา
โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2561 บ้านนาหว้า หมู่ 2 ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม (น.นาหว้า) โดนวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง : 33,170.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
15/02/2561 16/02/2561
- ตกลงราคา
งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเข้าโครงการ หมู่บ้านกลางเมือง ๗ บ้านจั่น หมู่ ๔ ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี

ราคากลาง : 382,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
15/02/2561 16/02/2561 บจก.ดี-ลีฟ อิเล็คทริค แอนด์ คอนสตรัคชั่น
เสนอราคา 380,000.00 บาท
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี ตกลงราคา
เหมางานซ่อมท่อประปา บริเวณ 117 ม.3 ข้างคลองใหญ่ ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ราคากลาง : 253,516.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
14/02/2561 16/02/2561
ปพย.7/61 ขายทอดตลาด
วัสดุชำรุด (อุปกรณ์ประกอบเส้นท่อ) จำนวน 5 รายการ

ราคากลาง : 2,393.04 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
13/02/2561 23/02/2561
กปภ.ชบ2/2561 ขายทอดตลาด
วัสดุคงคลังชำรุด/เสื่อมสภาพ/และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 34 รายการ

ราคากลาง : 279,660.85 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
13/02/2561 21/02/2561
กปภ.ข.9/10/2561 E-Bidding
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน

ราคากลาง : 2,996,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
12/02/2561 21/02/2561
1/2561 E-Bidding
ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านน้ำโค้ง ม.4 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย

ราคากลาง : 525,500.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
12/02/2561 20/02/2561
กปภ.ข.7 ตกลงราคา
โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2561 ซอยพรสวรรค์ 2 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง : 49,800.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
12/02/2561 14/02/2561
กปภ.ข.7 ตกลงราคา
โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2561 งานย้ายท่อน้ำดิบบริเวณถนนหน้าสถานีสูบน้ำแรงต่ำ (แม่ข่าย) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน (แม่ข่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง : 144,450.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
12/02/2561 14/02/2561
กปภ.ข.7 ตกลงราคา
โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2561 งานย้ายท่อเมนจ่ายน้ำบริเวรบ้านง่อน หมู่ที่ 2 และบ้านง่อนใหม่ หมู่ที่ 26 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง : 73,830.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
12/02/2561 14/02/2561
กปภ.ชบ.6/2561 E-Bidding
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท ร้อยแสนสุข จำกัด (โครงการ เดอะเพอร์เฟค พลัส) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ราคากลาง : 964,145.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
09/02/2561 19/02/2561
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี ตกลงราคา
จ้างเหมางานเปลี่ยนท่อจำหน่ายน้ำ บริเวณ หมู่บ้านแกรนด์วิลล์ ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ราคากลาง : 131,136.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
09/02/2561 12/02/2561
03/2561 ตกลงราคา
งานปรับปรุงบ้านพัก 2 ครอบครัว/2 ชั้น/หน่วยบริการคูเมือง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ราคากลาง : 107,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
09/02/2561 12/02/2561
กปภ.สาขา สฎ.16/2561 ตกลงราคา
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2" ให้กับนายแสงโรจน์ รุ่งแสนสุขสกุล บ้านเลขที่ 146/58 ม.6 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ราคากลาง : 194,500.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
09/02/2561 10/02/2561 หจก.เพชรคลองน้อย
เสนอราคา 194,071.25 บาท
กปภ.ข.8/18/2561 E-Bidding
งานจ้างเหมาสำรวจหาน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ

ราคากลาง : 856,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
08/02/2561 16/02/2561
กปภ.ข.8/17/2561 E-Bidding
งานจ้างเหมาสำรวจหาน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์

ราคากลาง : 1,284,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
08/02/2561 16/02/2561
กปภ.ข.8/16/2561 E-Bidding
งานจ้างเหมาสำรวจหาน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์

ราคากลาง : 1,284,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
08/02/2561 16/02/2561
กปภ.ข.8/15/2561 E-Bidding
งานจ้างเหมาสำรวจ หาน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี

ราคากลาง : 1,284,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
08/02/2561 16/02/2561
กปภ.ข.7 ตกลงราคา
ซื้อวัสดุบรรจุน้ำดื่มโครงการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4 รายการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง : 135,087.50 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
08/02/2561 09/02/2561
กปภ.สาขาปทุมธานี ตกลงราคา
จ้างเหมางานซ่อมท่อ บริเวณ 11 หมู่ 11 ตรงข้ามหมู่บ้านมณีรินทร์ ถ.345 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ราคากลาง : 128,286.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
(ประกาศเชิญชวน)
08/02/2561 09/02/2561
เลื่อนขึ้นข้างบน