ตรา กปภ.

ประกาศ กปภ.สาขากุฉินารายณ์ เลขที่ กปภ.กฉ./1/2560
เรื่อง ขายทอดตลาด พัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 10 รายการ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                กปภ.สาขากุฉินารายณ์ มีความประสงค์จะขายทอดตลาด พัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 10 รายการ
ตามรายการดังนี้.-
               
1      เครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน                                                      1 เครื่อง
2      ชุดสวมป้องกันแก๊สคลอรีน                                                  1 ชุด
3      UPS 1000 VA ยี่ห้อ SYNDONE รุ่น SZ-100                              1 เครื่อง
4      เครื่องโทรสาร Brother 837 MCS                                          1 เครื่อง
5      เครื่องพิมพ์ Dot Matrix แคร่ยาว ยี่ห้อ EPSON LQ-2090                  1 เครื่อง
6      เครื่องพิมพ์ Dot Matrix แคร่สั้น ยี่ห้อ EPSON LQ-300+11                  1 เครื่อง
7      UPS 500 VA ยี่ห้อ SYNDONE รุ่น SZ-501                                    1 เครื่อง
8      UPS 500 VA ยี่ห้อ SYNDONE รุ่น SZ-501                                    1 เครื่อง
9      เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Konica                                1 เครื่อง
10      เครื่องโทรสาร SHARP FO-P610                                          1 เครื่อง


  วิธีการขาย 
              ประมูลด้วยวาจาแบบเหมารวม  จำนวน 10 รายการ
              ราคาประมูลเริ่มต้นตามที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์  กำหนด
  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประมูล
        ๑.๑ นิติบุคคล
        ๑.๒ บุคคลทั่วไป
        1.3 พนักงานการประปาส่วนภูมิภาค
        ๑.4 ผู้เข้าร่วมประมูลตาม ข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ง
              และ กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 4 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ กปภ.สาขากุฉินารายณ์

             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารขายทอดตลาด ในราคาชุดละ 0.00 บาท   ค่าเอกสาร 0.00 บาท ภาษี 0.00 บาท ได้ที่ กปภ.สาขากุฉินารายณ์ ระหว่าง วันที่ 21 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 3 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.30 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 043-851323 ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2560


  วันที่นำประกาศเผยแพร่ 21/03/2017 [10:50:23]
  Copyright © by Provincial Waterworks Authority