ประกาศขายทอดตลาดและจัดซื้อที่ดิน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกาศขายทอดตลาดและจัดซื้อที่ดิน

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
3/2561 สินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 2 รายการ
ราคากลาง : 183.00 บาท
20/2/2561 6/3/2561 อยู่ระหว่างขายแบบ
4/2561 วัสดุถาวรชำรุด จำนวน 5 รายการ
ราคากลาง : 287.00 บาท
20/2/2561 6/3/2561 อยู่ระหว่างขายแบบ
002/2561 ขายทอดตลาด พัสดุชำรุด 13 รายการ
ราคากลาง : 19,914.20 บาท
19/2/2561 6/3/2561 อยู่ระหว่างขายแบบ
003/2561 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรและวัสดุถาวรชำรุด จำนวน 2 รายการ
ราคากลาง : 520.00 บาท
19/2/2561 6/3/2561 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.บปก.1/2561 สินทรัพย์ถาวรและวัสดุชำรุดเสือมคุณภาพ จำนวน 40 รายการ
ราคากลาง : 73,971.10 บาท
19/2/2561 5/3/2561 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สขบณ.1/2561 สินทรัพย์ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 74 รายการ
ราคากลาง : 7.90 บาท
15/2/2561 7/3/2561 อยู่ระหว่างขายแบบ
2/2561 วัสดุถาวรที่ชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 9 รายการ
ราคากลาง : 197.00 บาท
14/2/2561 22/2/2561 เปิดซองแล้ว
1/2561 มาตรวัดน้ำชำรุด จำนวน 3 รายการ
ราคากลาง : 5,670.00 บาท
13/2/2561 27/2/2561 อยู่ระหว่างขายแบบ
3/2561 สินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 3 รายการ
ราคากลาง : 400.00 บาท
13/2/2561 27/2/2561 อยู่ระหว่างขายแบบ
2/2561 วัสดุถาวรชำรุด จำนวน 5 รายการ
ราคากลาง : 157.00 บาท
13/2/2561 27/2/2561 อยู่ระหว่างขายแบบ
ปพย.7/61 วัสดุชำรุด (อุปกรณ์ประกอบเส้นท่อ) จำนวน 5 รายการ
ราคากลาง : 2,393.04 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
13/2/2561 23/2/2561 เปิดซองแล้ว
กปภ.ชบ2/2561 วัสดุคงคลังชำรุด/เสื่อมสภาพ/และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 34 รายการ
ราคากลาง : 279,660.85 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
13/2/2561 21/2/2561 เปิดซองแล้ว
1/2561 สินทรัพย์ถาวรชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งานจำนวน 7 รายการ
ราคากลาง : 204.00 บาท
5/2/2561 19/2/2561 เปิดซองแล้ว
1/2561 วัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 1 รายการ
ราคากลาง : 10.00 บาท
30/1/2561 15/2/2561 เปิดซองแล้ว
4/2561 มาตรวัดน้ำชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน
ราคากลาง : 731,818.00 บาท
26/1/2561 13/2/2561 เปิดซองแล้ว
  • 1 (current)
เลื่อนขึ้นข้างบน