ประกาศขายทอดตลาดและจัดซื้อที่ดิน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกาศขายทอดตลาดและจัดซื้อที่ดิน

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
16/2560 ขายทอดตลาดประตูน้ำทองเหลืองขนาด1/2 นิ้ว ชำรุด
ราคากลาง : 49,573.33 บาท
15/9/2560 25/9/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.พค.2/2560 วัสดุคงคลัง(มาตรวัดน้ำ)จำนวน 6 รายการ
ราคากลาง : 78,241.63 บาท
8/9/2560 19/9/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ส.กบ.02/2560 พัสดุชำรุด 14 รายการ
ราคากลาง : 141,818.05 บาท
6/9/2560 19/9/2560 เปิดซองแล้ว
  • 1 (current)
เลื่อนขึ้นข้างบน