ประกาศขายทอดตลาดและจัดซื้อที่ดิน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกาศขายทอดตลาดและจัดซื้อที่ดิน

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
1/2560 สินทรัพย์ย์ชำรุด / เสื่อมสภาพ / ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 7 รายการ
ราคากลาง : 765.00 บาท
24/3/2560 7/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
3/2560 จำหน่ายวัสดุคงคลัง จำนวน 8 รายการ
ราคากลาง : 67,807.83 บาท
24/3/2560 4/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.8/1/2560 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ใช้งานไม่ได้
ราคากลาง : 668,849.51 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
22/3/2560 5/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
4/2560 สินทรัพย์ถาวรชำรุดฯ จำนวน 20 รายการ
ราคากลาง : 6,063.00 บาท
22/3/2560 29/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.กฉ./1/2560 พัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 10 รายการ
ราคากลาง : 1,254.00 บาท
21/3/2560 4/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
20/2560 สินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 35 รายการ, ยานพาหนะชำรุด จำนวน 2 รายการ และวัสดุถาวรชำรุด จำนวน 53 รายการ
ราคากลาง : 172,500.00 บาท
20/3/2560 29/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
03/2560 วัสดุคงคลังชำรุด
ราคากลาง : 17,506.00 บาท
20/3/2560 28/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.6/84/2560 พัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 25 รายการ
ราคากลาง : 1,026.00 บาท
17/3/2560 28/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.บค.11/2560 พัสดุคงคลัง ชำรุด จำนวน 1 รายการ
ราคากลาง : 34,200.00 บาท
17/3/2560 28/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.บค.12/2560 พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 12 รายการ
ราคากลาง : 8,430.00 บาท
17/3/2560 28/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
2/2560 มาตรวัดน้ำชำรุด จำนวน 746 เครื่อง
ราคากลาง : 60,057.00 บาท
16/3/2560 28/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ฉบ.1/2560 สินทรัพย์ถาวร และวัสดุถาวร ชำรุด
ราคากลาง : 9,422.78 บาท
15/3/2560 24/3/2560 เปิดซองแล้ว
7/2560 สินทรัพย์ถาวรชำรุด (ท่อเก่า)
ราคากลาง : 1,061.67 บาท
15/3/2560 24/3/2560 เปิดซองแล้ว
1/2560 สินทรัพย์ถาวรชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 66 รายการ
ราคากลาง : 1,635.00 บาท
13/3/2560 27/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สาขาศรีสัชนาลัย ข. 3/2560 วัสดุคงคลัง (มาตรวัดน้ำชำรุด) จำนวน 12 รายการ
ราคากลาง : 103,000.00 บาท
10/3/2560 21/3/2560 เปิดซองแล้ว
ข.5/2560 วัสดุคงคลังชำรุด จำนวน 12 รายการ
ราคากลาง : 225,643.94 บาท
8/3/2560 17/3/2560 เปิดซองแล้ว
01/2560 สินทรัพย์ถาวรและวัสดุถาวรชำรุด จำนวน 18 รายการ
ราคากลาง : 2,033.00 บาท
6/3/2560 21/3/2560 เปิดซองแล้ว
4/2560 วัสดุคงคลัง (มาตรวัดน้ำ)
ราคากลาง : 13,332.00 บาท
6/3/2560 17/3/2560 เปิดซองแล้ว
2/2560 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร
ราคากลาง : 5,420.00 บาท
6/3/2560 17/3/2560 เปิดซองแล้ว
ข.4/2560 สินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 3 รายการ
ราคากลาง : 124,510.00 บาท
2/3/2560 14/3/2560 เปิดซองแล้ว
  • 1 (current)
  • 2
เลื่อนขึ้นข้างบน