ประกวดราคาทั้งหมด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกวดราคาทั้งหมด

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
กปภ.สด/4/2560 งานซ่อมท่อและอุปกรณ์ประกอบท่อ ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา กปภ.สาขาสะเดา
ราคากลาง : 411,179.00 บาท
25/4/2560 15/5/2560 เปิดซองแล้ว
กจห.18/2560 ประกวดราคาจัดซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยระบบเครือข่ายระยะที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auctio
ราคากลาง : 95,135,733.00 บาท
24/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.6/ 92 /2560 โครงการกำจัดตะกอน กปภ.สาขาชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ราคากลาง : 2,003,040.00 บาท
24/4/2560 เปิดซองแล้ว
2/2560 งานขุดลอกตะกอน สถานีผลิตน้ำบ้านลาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
ราคากลาง : 428,000.00 บาท
24/4/2560 11/5/2560 เปิดซองแล้ว
3/2560 งานบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ PM (Preventive maintenance) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
ราคากลาง : 513,600.00 บาท
24/4/2560 11/5/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.5/12/2560 งานก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน กปภ.สาขากันตัง (ควนกุน) อ.สิเกา จ.ตรัง
ราคากลาง : 52,430,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
21/4/2560 ยกเลิกการประมูล
กปภ.ข.6/91/2560 จัดซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุ 1,000 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 พร้อมขนส่ง ให้ กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) สำห
ราคากลาง : 885,960.00 บาท
21/4/2560 11/5/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.6/ 89 /2560 งานวางท่อน้ำดิบจากอ่างฯ โป่งช้างน้อย ไปยังอ่างฯ ท่าขาม เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้ หน่วยบริการนาหนองทุ่ม ต.นาหนองทุ่
ราคากลาง : 20,159,870.00 บาท
19/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.5/11/2560 คลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 พร้อมขนส่ง ให้ กปภ.สาขาในสังกัด จำ
ราคากลาง : 5,355,243.00 บาท
19/4/2560 เปิดซองแล้ว
กจห.17/2560 ประกวดราคางานจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลัก การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ราคากลาง : 5,157,400.00 บาท
19/4/2560 เปิดซองแล้ว
กจห. 16/2560 จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี - ท่ามะกา อำเภอเมือง - ท่ามะกา - ท่าม่วง จังหวัดกาญ
ราคากลาง : 805,710,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
18/4/2560 เปิดซองแล้ว
กจห.14/2560 จ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี (อบต.หนองกี่) อำเภอกบิน
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
18/4/2560 เปิดซองแล้ว
กจห.15/2560 ปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ-(บ้านเขว้า) อำเภอเมืองชัยภูมิ-บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ราคากลาง : 563,890,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
18/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.5/10/2560 งานวางท่อส่งน้ำพร้อมระบบสูบ-จ่าย และขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณท่าอากาศยานนราธิวาส - ชุมชนบ้านทอน ท่อส่งน้ำ HDP
ราคากลาง : 62,381,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
11/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.9/34/2560 ซื้อสารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACl) จำนวน 687 เมตริกตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e
ราคากลาง : 13,847,172.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
10/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.9/35/2560 ซื้อสารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 จำนวน 957 เมตริกตัน พร้อม
ราคากลาง : 7,307,192.64 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
10/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.10 ซ.7/2560 จัดซื้อสารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 จำนวน 235,000 กิโลกรัม พร้อมค่าขนส่ง
ราคากลาง : 1,370,050.00 บาท
5/4/2560 15/5/2560 เปิดซองแล้ว
เลื่อนขึ้นข้างบน