ประกวดราคาทั้งหมด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกวดราคาทั้งหมด

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
กปภ.ข.10 ส.9/2560 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแล ทำความสะอาดสนามหญ้าพร้อมบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 และห้องปฏ
ราคากลาง : 488,048.40 บาท
16/8/2560 25/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.10 ส.7/2560 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ประจำปีงบประมาณ 2561
ราคากลาง : 513,600.00 บาท
16/8/2560 24/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.4-24/2560 โครงการขยายเขตวางท่อจำหน่ายน้ำประปา ถนนเพชรเกษม-เขาตั้ง ม.3 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากร
ราคากลาง : 2,608,000.00 บาท
15/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.4-23/2560 โครงการขยายเขตวางท่อจำหน่ายน้ำประปา หนองกก พัฒนา 3 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่
ราคากลาง : 1,941,690.00 บาท
15/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.5/28/2560 งานจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ราคากลาง : 667,680.00 บาท
15/8/2560 5/9/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.5/29/2560 งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ราคากลาง : 526,440.00 บาท
15/8/2560 5/9/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.8/22/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 4 , 14 , 6 , 15 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภ
ราคากลาง : 3,000,000.00 บาท
15/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.8/23/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 , 2 , 7 , 8 , 19 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ การประปาส่วนภู
ราคากลาง : 3,000,000.00 บาท
15/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห.48/2560 จ้างออกแบบและพิมพ์วารสารน้ำ ปี 2561
ราคากลาง : 1,284,000.00 บาท
15/8/2560 31/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.4-48/2560 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ เลียบ ทล.หมายเลข 4(ซ้ายทาง) ม.6ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพั
ราคากลาง : 326,350.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
15/8/2560 31/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
46/2560 งานซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรอง บริเวณสถานีผลิต - จ่ายน้ำสำนักงาน และ ห้วยแถลง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย
ราคากลาง : 560,680.00 บาท
15/8/2560 31/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
5/2560 จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนราธิวาส โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเพื่อกา
ราคากลาง : 535,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
15/8/2560 30/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
47/2560 ประกาศสอบราคาจัดซื้อมาตรวัดน้ำพลาสติกขนาด 3/4 นิ้ว, มาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้ว, มาตรวัดน้ำขนาด 1 1/2 นิ้ว และมาตร
ราคากลาง : 1,985,240.55 บาท
15/8/2560 29/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
25/2560 งานจ้างเหมาดูแลระบบผลิต จุดปฏิบัติงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองไผ่
ราคากลาง : 955,296.00 บาท
15/8/2560 28/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
5/2560 ขุดลอกสระพักตะกอนโรงกรอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่
ราคากลาง : 530,000.00 บาท
15/8/2560 25/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สาขา กพ. 3/2560 งานติดตั้งวางท่อขยายเขตประปาเข้าบริเวณบ้านนาเหนือ- หนองคา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ราคากลาง : 395,000.00 บาท
15/8/2560 25/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สาขา กพ. 4/2560 งานติดตั้งวางท่อขยายเขตประปาเข้าบริเวณ ซอย 1 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ราคากลาง : 315,000.00 บาท
15/8/2560 25/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สาขา กพ. 5/2560 งานติดตั้งวางท่อขยายเขตประปาเข้าซอยเทิดไท้ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ราคากลาง : 445,000.00 บาท
15/8/2560 25/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สาขา กพ. 6/2560 จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย กปภ.สาขากำแพงเพชร
ราคากลาง : 358,236.00 บาท
15/8/2560 25/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.4-22/2560 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนทางหลวงหมายเลข 4171 บ้านเชิงมนต์-มัดหลัง ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษ
ราคากลาง : 2,701,750.00 บาท
11/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
เลื่อนขึ้นข้างบน