ประกวดราคาทั้งหมด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกวดราคาทั้งหมด

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
กปภ.ข.4-20/2560 จ้างเหมา งานล้างมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว - 1 นิ้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธ
ราคากลาง : 481,500.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
6/7/2560 26/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.4-21/2560 สอบราคาจ้างเหมางานล้างมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว - 1 นิ้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม อำเภอคลองท่อม
ราคากลาง : 481,500.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
6/7/2560 26/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
13/2560 กลาง งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) ม.3 ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
ราคากลาง : 1,860,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
6/7/2560 21/7/2560 เปิดซองแล้ว
ปพย.39/60 ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานขุดลอกสระระบายตะกอน สถานีผลิตน้ำบางละมุง บ่อที่ 1
ราคากลาง : 530,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
6/7/2560 21/7/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
ปพย.40/60 ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานขุดลอกสระระบายตะกอน สถานีผลิตน้ำห้วยชากนอก จำนวน 3 สระ
ราคากลาง : 593,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
6/7/2560 21/7/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
10/2560 งาตติดตั้งวางท่อประปาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอขาณุวรลักษบุรี หมู่ 5 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร (
ราคากลาง : 685,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
6/7/2560 17/7/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.5/21/2560 งานจ้างตัวแทนอ่านมาตรมือถือ ปีงบประมาณ 2561 - 2563 ของ กปภ.สาขาสะเดา พังลา นาทวี ระโนด พัทลุง เขาชัยสน ห้วยยอด
ราคากลาง : 31,424,544.00 บาท
5/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.4-18/2560 โครงการล้างมาตรวัดน้ำขนาด Ø 1/2 - 1 นิ้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ราคากลาง : 481,500.00 บาท
5/7/2560 27/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
3/2560 งานขุดลอกสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำวัฒนานคร , หน่วยบริการคลองหาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร
ราคากลาง : 493,283.00 บาท
5/7/2560 21/7/2560 เปิดซองแล้ว
18/2560 งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยสหกรณ์และซอยสี่กอ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
ราคากลาง : 1,697,020.00 บาท
5/7/2560 19/7/2560 เปิดซองแล้ว
19/2560 งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนวิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
ราคากลาง : 689,080.00 บาท
5/7/2560 19/7/2560 เปิดซองแล้ว
20/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตร Ø 4 (จำนวน 1 เครื่อง) ให้กับ บจก.ศรีรุ่งสุขจินดา กรุ๊ป ซ.ป่
ราคากลาง : 685,000.00 บาท
5/7/2560 19/7/2560 เปิดซองแล้ว
ปสก.6/2560 สินทรัพย์ถาวรและวัสดุถาวร 14 รายการ
ราคากลาง : 8,140.00 บาท
5/7/2560 18/7/2560 เปิดซองแล้ว
๒/๒๕๖๐ มาตรวัดน้ำชำรุด จำนวน ๑๕ รายการ
ราคากลาง : 134,222.00 บาท
5/7/2560 17/7/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.6/108/2560 งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้าง สะพานรถยนต์ยกระดับ U-Turn NO.15(กม 379+030) โครงการก่อสร้างรถไฟท
ราคากลาง : 725,353.00 บาท
4/7/2560 25/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ฉบ.15/2560 วางท่อประปาให้ บจก.23 พร็อพเพอร์ตี้
ราคากลาง : 1,110,037.00 บาท
4/7/2560 18/7/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ฉบ.16/2560 วางท่อประปาให้ บจก.ภคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์
ราคากลาง : 719,020.00 บาท
4/7/2560 18/7/2560 เปิดซองแล้ว
ปพย.38/60 ประกาศสอบราคาจ้างเหมา งานเปลี่ยนกรวดและทรายกรองน้ำ โรงกรอง 1,500 ลบ.ม./ชม. จำนวน 8 หม้อกรอง สถานีผลิตน้ำมาบประช
ราคากลาง : 1,250,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
3/7/2560 21/7/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
กปภ.ข.7/75/2560 โครงการลานออกกำลังกายชุมชนนาซ่าว อบต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย (กปภ.สาขาเชียงคาน)
ราคากลาง : 321,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
3/7/2560 20/7/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.7/76/2560 โครงการลานออกกำลังกายชุมชน เทศบาลตำบลบ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี (กปภ.สาขาบ้านดุง)
ราคากลาง : 321,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
3/7/2560 20/7/2560 เปิดซองแล้ว
เลื่อนขึ้นข้างบน