ประกวดราคาทั้งหมด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกวดราคาทั้งหมด

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
กปภ.ข.๕/๕๓/๒๕๖๐ โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำสะอาด คสล.บนดิน ขนาด 500 ลบ.ม. บริเวณโรงเรียนยะหาศิรยานุกูล ถนนยะหา - ตาชี ตำบลยะหา
ราคากลาง : 6,721,205.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
22/11/2560 8/12/2560 ยกเลิกการประมูล
กปภ.ข.5/50/2560 โครงการวางท่อขยายเขตน้ำประปา บ้านลีมาปูโร๊ะ ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขายะหา
ราคากลาง : 14,777,235.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
17/11/2560 7/12/2560 เปิดซองแล้ว
เลื่อนขึ้นข้างบน