ประกวดราคาทั้งหมด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกวดราคาทั้งหมด

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
5/2560 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ วัดศรีบุญเรือง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง
ราคากลาง : 1,403,840.00 บาท
3/4/2560 20/4/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
6/2560 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ บ้านวังหม้อเจดีย์ซาว ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ล
ราคากลาง : 1,570,760.00 บาท
3/4/2560 20/4/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
3/2560 โครงการสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน บ้านสระนิคม หมู่ที่ 20 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ การประป
ราคากลาง : 1,342,000.00 บาท
3/4/2560 19/4/2560 เปิดซองแล้ว
4/2560 โครงการสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน บ้านแม่มาวขี้เหล็ก หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง
ราคากลาง : 925,000.00 บาท
3/4/2560 19/4/2560 เปิดซองแล้ว
1/2560 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณบ้านคลองกระดี่ หมู่ที่ 3 ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
ราคากลาง : 317,000.00 บาท
31/3/2560 20/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.7/51/2560 โครงการวางท่อประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำ ๒” ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครอุดรธานี โคกหนองหาด บ้านดอนภู่ ต.หนองนาค
ราคากลาง : 2,916,421.00 บาท
31/3/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.สาขา ชม.(พ) 6/2560 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ ม.๑๕ ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ราคากลาง : 802,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
31/3/2560 12/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.สาขา ชม.(พ) 7/2560 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ ม.๔ ม.๕ และ ม.๗ ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ราคากลาง : 1,415,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
31/3/2560 12/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.สาขา ชม.(พ) 8/2560 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ ม.๑ และ ม.๖ ต.สันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ราคากลาง : 824,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
31/3/2560 12/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.สาขา ชม.(พ) 9/2560 โครงการก่อสร้าง ระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ ม.๔ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชี
ราคากลาง : 831,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
31/3/2560 12/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.สาขา ชม.(พ) 10/2560 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ ม.๓ ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ราคากลาง : 1,324,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
31/3/2560 12/4/2560 เปิดซองแล้ว
2/2560 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ราคากลาง : 1,044,400.00 บาท
30/3/2560 21/4/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
2/2560 งานติดตั้งและวางท่อประปา นายธรรม์ชนิน ธีระทีปต์ธรณ์ ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ กปภ.สาขาหล่มสัก
ราคากลาง : 832,000.00 บาท
30/3/2560 21/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.สาขาสงขลา 10/2560 ซื้อคลอรีนน้ำ จำนวน 93600 กิโลกรัม
ราคากลาง : 901,368.00 บาท
30/3/2560 19/4/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
6/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ม.3 ต.สารภี อ.สารภี
ราคากลาง : 778,000.00 บาท
30/3/2560 19/4/2560 เปิดซองแล้ว
7/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ถนนลำพูน-ป่าซาง อ.เม
ราคากลาง : 1,712,000.00 บาท
30/3/2560 19/4/2560 เปิดซองแล้ว
8/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ม.8 ต.บ้านกลาง อ.เมื
ราคากลาง : 1,368,000.00 บาท
30/3/2560 19/4/2560 เปิดซองแล้ว
5/2560 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซอยกาแฟอากาเป้ ม.2 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ราคากลาง : 383,060.00 บาท
30/3/2560 12/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.กฉ./ 2 /2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.6 ต.กุดปลาค้าว อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์
ราคากลาง : 345,000.00 บาท
30/3/2560 12/4/2560 เปิดซองแล้ว
7/2560 งานติดตั้งวางท่อประปาให้ ผู้จัดการ บริษัท ภูสุวรรณ บ้านและที่ดิน จำกัด บริเวณ หมู่ที่ 4 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ช
ราคากลาง : 793,000.00 บาท
29/3/2560 19/4/2560 เปิดซองแล้ว
เลื่อนขึ้นข้างบน