ประกวดราคาทั้งหมด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกวดราคาทั้งหมด

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
กปภ.ข.9/23/2560 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ หมู่บ้านจิตอารีย์ 2 (ส่วนขยายเพิ่ม) ต.พิชัย
ราคากลาง : 3,810,991.18 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
4/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.9/24/2560 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ บ้านศรีดอนไชย-กอกชุม อ.เมือง จ.ลำปาง การประป
ราคากลาง : 3,145,800.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
4/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.1-028/2560 โครงการวางท่อส่งน้ำอ่างคลองพระพุทธเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จ
ราคากลาง : 21,400,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
4/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.1-029/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาพื้นที่ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาพนมสารคาม
ราคากลาง : 24,251,550.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
4/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.1-030/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาพื้นที่ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางคล้า
ราคากลาง : 7,488,930.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
4/4/2560 เปิดซองแล้ว
1/2560 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ บ้านแม่เฮียว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
ราคากลาง : 1,103,705.00 บาท
4/4/2560 19/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.1-025/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาพื้นที่ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสาร
ราคากลาง : 8,560,000.00 บาท
4/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.1-026/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาพื้นที่ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขลุง
ราคากลาง : 11,427,600.00 บาท
4/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.1-027/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาพื้นที่ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด
ราคากลาง : 8,025,000.00 บาท
4/4/2560 เปิดซองแล้ว
17/2560 งานวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ราคากลาง : 684,000.00 บาท
3/4/2560 24/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.7/52/2560 ปูนคลอรีน ชนิดผง ชนิด ๖๕ % ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑,๐๐๙ ถัง
ราคากลาง : 1,960,608.08 บาท
3/4/2560 21/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.สาขาปทุมธานี 7/2560 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ โครงการบ้านจัดสรร (บริษัท บ้านวรา จำกัด ) บริเวณ ม.8 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธา
ราคากลาง : 474,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
3/4/2560 21/4/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
5/2560 โครงการสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน บ้านแม่มาวต้นตุ้ม หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง
ราคากลาง : 1,174,000.00 บาท
3/4/2560 20/4/2560 เปิดซองแล้ว
6/2560 โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ ก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งแบบถาวร บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำแม่ข่ายฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ราคากลาง : 625,000.00 บาท
3/4/2560 20/4/2560 เปิดซองแล้ว
1/2560 สินทรัพย์ถาวรชำรุด
ราคากลาง : 230.00 บาท
3/4/2560 20/4/2560 เปิดซองแล้ว
3/2560 มาตรวัดน้ำชำรุด
ราคากลาง : 38,500.00 บาท
3/4/2560 20/4/2560 เปิดซองแล้ว
2/2560 วัสดุถาวรชำรุด
ราคากลาง : 50.00 บาท
3/4/2560 20/4/2560 เปิดซองแล้ว
2/2560 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ หมู่บ้านศุขมงคล ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 3/4/2560 20/4/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
4/2560 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ แยกวัดอักโขชัยศิริ ถึงสะพานข้ามลำน้ำสอย ฝั่
ราคากลาง : 1,177,000.00 บาท
3/4/2560 20/4/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
3/2560 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ บ้านต้นมื่นสามัคคี ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
ราคากลาง : 1,762,066.00 บาท
3/4/2560 20/4/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
เลื่อนขึ้นข้างบน