ประกวดราคาทั้งหมด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกวดราคาทั้งหมด

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
กปภ.ข.6/95/2560 จัดซื้อสารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 พร้อมขนส่ง ให้ กปภ.
ราคากลาง : 4,084,564.50 บาท
8/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สาขาศรีราชา 19/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท วี.เอ็ม.พี.ซี. จำกัด (โครงการ ATARA HOTEL SRIRACHA) ต.ศรีราชา อ
ราคากลาง : 703,100.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
8/5/2560 29/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห.24/2560 งานเช่ารถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน ขนาดไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 8/5/2560 25/5/2560 เปิดซองแล้ว
22/2560 ซื้อ สารส้มก้อน จำนวน 393.60 ตัน
ราคากลาง : 1,940,668.42 บาท
8/5/2560 24/5/2560 เปิดซองแล้ว
21/2560 ซื้อ คลอรีนเหลว ขนาด 100 กิโลกรัม จำนวน 922 ท่อ
ราคากลาง : 1,277,569.30 บาท
8/5/2560 24/5/2560 เปิดซองแล้ว
1/2560 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สำหรับ เทศบาลตำบลเขาพระงาม บริเวณถนนเทศบาล 3/19 ชุมชนสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลเขาพระงาม อำ
ราคากลาง : 1,493,000.00 บาท
8/5/2560 23/5/2560 เปิดซองแล้ว
2/2560 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับนายสมภพ วีระสิงห์ หมู่ที่ 1 ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดรา
ราคากลาง : 329,500.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
8/5/2560 23/5/2560 เปิดซองแล้ว
กจห.23/2560 จ้างเหมางานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร งานวางท่อจ่ายน้ำ ขนาด 800 มม.บริเวณคลอง 12 - คลอง 8 (ถนนรังสิต - นค 5/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.7/53/2560 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี ๒๕๖๐ ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒ กับถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี (ด้านเหนือ)
ราคากลาง : 23,251,100.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
5/5/2560 เปิดซองแล้ว
กจห.21/2560 จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ราคากลาง : 12,161,842.56 บาท
5/5/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ. สาขา ชม. (พ) 17/2560 ซื้อถ่านกัมมันต์ชนิดผง (POWDERED ACTIVATED CARBON) ขนาดบรรจุถุงละ 25 กิโลกรัม จำนวน 30,000 กิโลกรัม
ราคากลาง : 1,733,400.00 บาท
5/5/2560 23/5/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.สาขา สฎ.6/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2" (มาตรชั่วคราว) ให้กับนายเอกชัย มุกดากุล ต.มะขาม
ราคากลาง : 328,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
5/5/2560 17/5/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
4/2560 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ การเคหะแห่งชาติ บริเวณ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปา
ราคากลาง : 631,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
4/5/2560 23/5/2560 เปิดซองแล้ว
กจห.22/2560 งานเช่าสิทธิ์การใช้งาน Google MAP API ปีงบประมาณ 2560
ราคากลาง : 800,360.00 บาท
4/5/2560 22/5/2560 เปิดซองแล้ว
8/2560 งานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท สรีธร จำกัด บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลเสม็ด
ราคากลาง : 771,000.00 บาท
4/5/2560 19/5/2560 เปิดซองแล้ว
9/2560 งานติดตั้งวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบ้านด่านท่าแดง ม.6 ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
ราคากลาง : 764,574.00 บาท
4/5/2560 19/5/2560 เปิดซองแล้ว
7/2560 จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา บริเวณบ้านยองแยง ม.8 ต.พะเนา อ.เมือง จ
ราคากลาง : 450,000.00 บาท
4/5/2560 19/5/2560 เปิดซองแล้ว
8/2560 จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา บริเวณบ้านใหม่ยองแยง ม.9 ต.พะเนา อ.เมือง
ราคากลาง : 390,000.00 บาท
4/5/2560 19/5/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.10 ปซ.6/2560 จัดซื้อสารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride(PACl) จำนวน 812,000 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง
ราคากลาง : 11,381,804.00 บาท
3/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.6/94/2560 จัดซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุ 100 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ให้ กปภ.สาขาในสังกัด สำหรับใช้ในเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560 จำน
ราคากลาง : 3,588,523.20 บาท
3/5/2560 ยกเลิกการประมูล
เลื่อนขึ้นข้างบน