ประกวดราคาทั้งหมด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกวดราคาทั้งหมด

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
ข.4/2560 สินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 3 รายการ
ราคากลาง : 124,510.00 บาท
2/3/2560 14/3/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.สาขาอบ.2/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนาคำ หมู่ 4 ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ราคากลาง : 648,420.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
1/3/2560 21/3/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.สาขาอบ.3/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยร่วมใจพัฒนา 4 และซอยมิตรสัมพันธ์ 1 , บ้านนาเมือง ม.2 ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธ
ราคากลาง : 642,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
1/3/2560 21/3/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.7/50/2560 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี ๒๕๖๐ ปรับปรุงทางลอดสะพานบ้านนาเขิน ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอนปากปวน- ปากภู กม.ที่ ๓๓๒ +
ราคากลาง : 1,284,000.00 บาท
1/3/2560 17/3/2560 เปิดซองแล้ว
กจห. 8/2560 สอบราคาเช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองภายนอก กปภ. (Backup Site) : ระบบงานทางธุรกิจ (SAP) (ระยะเวลาเช่า ๓ เดือน)
ราคากลาง : 959,790.00 บาท
1/3/2560 15/3/2560 เปิดซองแล้ว
002/2560 สินทรัพย์ถาวรและวัสดุถาวรชำรุด จำนวน 10 รายการ
ราคากลาง : 900.00 บาท
1/3/2560 15/3/2560 เปิดซองแล้ว
003/2560 พัสดุชำรุด 10 รายการ
ราคากลาง : 63,703.00 บาท
1/3/2560 15/3/2560 เปิดซองแล้ว
กจห.7/2560 จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศแบบรวมอะไหล่ สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค 1/3/2560 14/3/2560 ยกเลิกการประมูล
7/2560 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 4 ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภา
ราคากลาง : 4,274,000.00 บาท
28/2/2560 เปิดซองแล้ว
8/2560 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณโรงพยาบาลทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ การป
ราคากลาง : 3,210,000.00 บาท
28/2/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.5/7/2560 งานจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โรงสูบน้ำแรงต่ำ กปภ.สาขาสายบุรี
ราคากลาง : 1,514,050.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
28/2/2560 16/3/2560 เปิดซองแล้ว
กจห.6/2560 พัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ 160 รายการ
ราคากลาง : 36,530.00 บาท
27/2/2560 16/3/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.สาขา สฎ.5/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2” (มาตรชั่วคราว)ให้กับ บจก.ศุขเฮงไล้ ถ.ชนเกษม 49 ต.มะขามเต
ราคากลาง : 669,600.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
27/2/2560 13/3/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
14/2560 จัดซื้อมาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้ว และขนาด 1 1/2นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยใช้งบประมาณปี 2560
ราคากลาง : 460,100.00 บาท
27/2/2560 13/3/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.สาขาแม่สอด 4/2560 งานย้ายแนวท่อประปา ถนนมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 6 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
ราคากลาง : 395,900.00 บาท
24/2/2560 14/3/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.4-13/2560 ซื้อมาตรวัดน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ เพื่อสำรองคลังพัสดุ กปภ.ข.4
ราคากลาง : 1,216,055.00 บาท
23/2/2560 17/3/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.สาขกันทรลักษ์/1/2560 งานวางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำ นายสมพร ตั้งวรการกุล บ้านเลขที่ 567 ม.14 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ การ
ราคากลาง : 463,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
23/2/2560 16/3/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.4-10/2560 ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำท้องเนียน และวางท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 22/2/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.6/ 78 /2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านห้วยชัน ม.4 , บ้านบึงอีเฒ่า ม.5, บ้านท่าแก ม.6 และบ้านดงพอง ม.10 ต.ศิลา อ.เมือง จ
ราคากลาง : 10,879.00 บาท
21/2/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.4-9/2560 โครงการแก้ปัญหาระบบผลิต-จ่ายน้ำให้กับชุมชนตำบลปากน้ำหลังสวน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
ราคากลาง : 12,068,700.00 บาท
20/2/2560 เปิดซองแล้ว
เลื่อนขึ้นข้างบน