ประกวดราคาทั้งหมด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกวดราคาทั้งหมด

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
กปภ.ข.8/20/2560 งานย้ายแนวท่อออกจากโครงการขยายผิวจราจร และก่อสร้างทางเท้า ทางหลวงหมายเลข 2445 ตอนบุรีรัมย์ - แสลงโทน ระหว่าง กม.
ราคากลาง : 4,494,000.00 บาท
8/3/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ทส.03/2560 งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ให้กับ คุณสุริยา สุวรรณป
ราคากลาง : 355,000.00 บาท
8/3/2560 22/3/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.1-023/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ บริเวณถนนสายหมู่บ้านโรงนา-อ้อมแก้ว ม.9 ต.พานทอง
ราคากลาง : 2,124,663.69 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
8/3/2560 เปิดซองแล้ว
ข.5/2560 วัสดุคงคลังชำรุด จำนวน 12 รายการ
ราคากลาง : 225,643.94 บาท
8/3/2560 17/3/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.5/8/2560 งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่โครงการบ้านปาล์มสปริงส์ 12 โฉนดที่ดินเลขที่ 295014 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา การป
ราคากลาง : 2,407,500.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
7/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.6/ 81 /2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านวังบัว ม.5, 12, 17 บ้านโนนเขวา ม.4 และบ้านดอนเปลือย ม.7 ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรว
ราคากลาง : 6,081,880.00 บาท
7/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สข.ปปส. 5/2560 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางสายเลี่ยงเมืองแกลง กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์
ราคากลาง : 1,133,000.00 บาท
7/3/2560 24/3/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
16/2560 ติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท กานดา เดคคอร์ จำกัด หมู่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรส
ราคากลาง : 318,000.00 บาท
7/3/2560 21/3/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.สาขาขลุง 6/2560 จ้างเหมาควบคุมดูแลการสูบผลิต - จ่ายน้ำประปา โรงกรองน้ำเขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด , จ้างเหมาควบคุมดูแลการสูบผล
ราคากลาง : 583,200.00 บาท
7/3/2560 21/3/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
กปภ.ฉบ.8/2560 วางท่อประปาให้ บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้
ราคากลาง : 412,416.00 บาท
7/3/2560 20/3/2560 เปิดซองแล้ว
3/2560 งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ น.ส.นวลลออ แซ่บุ่น บริเวณ ถ.กาญจนวนิช ต.สำนักขาม
ราคากลาง : 840,000.00 บาท
6/3/2560 22/3/2560 เปิดซองแล้ว
2/2560 ติดตั้งและวางท่อประปา สำหรับ บริษัท นำพรประเสริฐ จำกัด โฉนดเลขที่ 80009 ถ.ประชาร่วมมิตร ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นคร
ราคากลาง : 387,896.82 บาท
6/3/2560 22/3/2560 เปิดซองแล้ว
01/2560 สินทรัพย์ถาวรและวัสดุถาวรชำรุด จำนวน 18 รายการ
ราคากลาง : 2,033.00 บาท
6/3/2560 21/3/2560 เปิดซองแล้ว
4/2560 วัสดุคงคลัง (มาตรวัดน้ำ)
ราคากลาง : 13,332.00 บาท
6/3/2560 17/3/2560 เปิดซองแล้ว
2/2560 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร
ราคากลาง : 5,420.00 บาท
6/3/2560 17/3/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.สาขาปทุมธานี 6/2560 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พร้อมติดตั้งมาตร ขนาด 3/4 สำหรับ บริษัทกริชนคร คอนสตัคชั่น จำกัด บริเวณ ต.สวนพริกไทย อ.เ
ราคากลาง : 844,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
3/3/2560 17/3/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
5/2560 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำโครงการหมู่บ้านวิลวันเลี่ยงเมือง หมู่ที่ 12 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภา
ราคากลาง : 384,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
2/3/2560 23/3/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.6/79/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ ถ.สา
ราคากลาง : 1,145,970.00 บาท
2/3/2560 21/3/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.6/80/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านโนนเพ็ก ม.14,บ้านหนองเจริญ ม.11 ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม กปภ.สาขามหาสารคา
ราคากลาง : 1,157,740.00 บาท
2/3/2560 21/3/2560 เปิดซองแล้ว
10/2560 งานวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา ให้กับ เทศบาลตำบลวิชิต บริเวณถนนขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภ
ราคากลาง : 1,595,000.00 บาท
2/3/2560 14/3/2560 เปิดซองแล้ว
เลื่อนขึ้นข้างบน