ประกวดราคาทั้งหมด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกวดราคาทั้งหมด

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
กปภ.บค.14/2560 ต่อท่อทางดูดเพิ่มความยาวท่อขนาด 500 มม. 25 เมตร บริเวณ คลองท่าลาด เนื่องจากน้ำลดไม่สามารถสูบที่จุดเดิมได้
ราคากลาง : 542,490.00 บาท
15/5/2560 29/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
10/2560 ท่อและอุปกรณ์ จำนวน 11 รายการ ที่ยกเลิกการใช้งานจากโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสารับท่อที่ชำรุดเนื่องจากเหตุอุทกภัย
ราคากลาง : 9,535.00 บาท
15/5/2560 29/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
005/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.4 ต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
ราคากลาง : 399,000.00 บาท
15/5/2560 26/5/2560 เปิดซองแล้ว
14/2560 จ้างเหมางานวางท่อและติดตั้งมาตร ขนาด ๑/๒ นิ้ว (จำนวน ๑ เครื่อง) ให้กั
ราคากลาง : 1,309,000.00 บาท
15/5/2560 25/5/2560 เปิดซองแล้ว
2/2560 สินทรัพย์ที่ชำรุด/เสื่อมคุณภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 18 รายการ
ราคากลาง : 1,044.95 บาท
11/5/2560 30/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
18/2560 บริษัท บ้านวันดี เรียลเอสเตท จำกัด หมู่ 7 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ราคากลาง : 510,000.00 บาท
11/5/2560 29/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.บร.21/2560 จ้างเหมาขุดลอกสระพักตะกอน กปภ.สาขาบุรีรัมย์
ราคากลาง : 1,027,200.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
11/5/2560 29/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
3/2560 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ PM(Preventive maintenance)การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์
ราคากลาง : 428,000.00 บาท
11/5/2560 25/5/2560 เปิดซองแล้ว
6/2560 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับโครงการมาลี แกรนด์วิลล์ ม.2 ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ราคากลาง : 507,000.00 บาท
11/5/2560 25/5/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.พค. 7/2560 จ้างเหมาแรงงานนิติบุคคล (คนงาน) ช่วยพนักงานผลิต-สูบจ่ายน้ำประปา จำนวน 4 แห่ง (สถานีผลิตน้ำเกาะขนุน, สถานีผลิตน้ำ
ราคากลาง : 412,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
11/5/2560 24/5/2560 เปิดซองแล้ว
3/2560 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ โครงการจัดสรรที่ดิน บ้านพิมพฤกษา โครงการที่ 3 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่า
ราคากลาง : 601,696.00 บาท
11/5/2560 24/5/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.6/ 97/2560 โครงการกำจัดตะกอน กปภ.สาขาขอนแก่น (พ.) อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ราคากลาง : 2,007,320.00 บาท
9/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.7/54/2560 สารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ ๑ ตามมาตรฐาน มอก. ๑๖๕ - ๒๕๕๔ พร้อมขนส่ง (เม.ย. ๖๐ - ก.ย. ๖๐) จำนวน ๑ ราย
ราคากลาง : 13,939,104.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
9/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.7/55/2560 คลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ ๑๐๐ กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.๒๐๗ - ๒๕๓๐ พร้อมขนส่ง (เม.ย. ๖๐ - ก.ย. ๖๐) จำนวน ๑ รายการ
ราคากลาง : 9,075,633.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
9/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
9/2560 งานติดตั้งวางท่อประปาให้ นางสาวสุรีย์พร เสรีรัตนชัยพร บริเวณบ้านเลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนหัวฬ่อ
ราคากลาง : 688,577.00 บาท
9/5/2560 25/5/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.1-042/2560 โครงการวางท่อส่งน้ำพร้อมระบบผลิตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวั
ราคากลาง : 32,100,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
9/5/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ. สาขา ชม. (พ) 18/2560 งานจ้างเหมาติดตั้งและวางท่อประปาให้กับ บริษัท ล้านพันแก้ว ออยส์ จำกัด เลขที่ 163 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม
ราคากลาง : 449,000.00 บาท
9/5/2560 23/5/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ. สาขา ชม. (พ) 19/2560 งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ นางสาวสุพรรณษา สาริบุตร โครงการหมู่บ้านธนโชค ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ราคากลาง : 454,000.00 บาท
9/5/2560 23/5/2560 เปิดซองแล้ว
23/2560 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) กปภ.สาขาด่านช้าง
ราคากลาง : 405,530.00 บาท
9/5/2560 22/5/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.6/96/2560 จัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PACl) ชนิดผง เบสิกซิตี้ ร้อยละโดยน้ำหนัก 65 ถึง 85 พร้อมขนส่งให้ กปภ.สาขาในสัง
ราคากลาง : 6,815,900.00 บาท
8/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
เลื่อนขึ้นข้างบน