ประกวดราคาทั้งหมด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกวดราคาทั้งหมด

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
กปภ.ข.4-22/2560 โครงการล้างมาตรวัดน้ำขนาด Ø 1/2 - 1 นิ้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
ราคากลาง : 481,500.00 บาท
7/7/2560 1/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข9/52/2560 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณงานควบคุมคุณภาพน้ำ ๓ (Lab Cluster สาขาเกาะคา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ราคากลาง : 316,800.00 บาท
7/7/2560 31/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข9/51/2560 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณงานควบคุมคุณภาพน้ำ ๒ (Lab Cluster สาขาเชียงราย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ราคากลาง : 316,522.80 บาท
7/7/2560 31/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.8/17/2560 งานจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ภายในการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2561
ราคากลาง : 472,194.85 บาท
7/7/2560 26/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.8/13/2560 งานบำรุงรักษา ล้างมาตรวัดน้ำตามวาระ ขนาดเล็ก ครึ่งนิ้ว ถึง หนึ่งนิ้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุ
ราคากลาง : 481,500.00 บาท
7/7/2560 26/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.8/14/2560 งานบำรุงรักษา ล้างมาตรวัดน้ำตามวาระ ขนาดเล็ก ครึ่งนิ้ว ถึง หนึ่งนิ้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ อ.เมือง
ราคากลาง : 481,500.00 บาท
7/7/2560 26/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.8/15/2560 สอบราคาจ้างงานบำรุงรักษา ล้างมาตรวัดน้ำตามวาระ ขนาดเล็ก ครึ่งนิ้ว ถึง หนึ่ง นิ้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิบูลมั
ราคากลาง : 481,500.00 บาท
7/7/2560 26/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.8/16/2560 สอบราคาจ้างงานบำรุงรักษา ล้างมาตรวัดน้ำตามวาระ ขนาดเล็ก ครึ่งนิ้ว ถึง หนึ่งนิ้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม
ราคากลาง : 481,500.00 บาท
7/7/2560 26/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
7/2560 งานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลประทาย จำนวน ๖ โครงการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง
ราคากลาง : 674,500.00 บาท
7/7/2560 24/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สร.10/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สนง.เทศบาลจอมพระ (อาคารป้อมยามบริเวณที่ทิ้งขยะมูลฝอย) ม.4 บ.ดงบัง ต.จอมพระ อ.จอมพระ
ราคากลาง : 377,000.00 บาท
7/7/2560 20/7/2560 เปิดซองแล้ว
21/2560 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ซอยบางเทา 1 - ซอยตากแดด หมู่ 5 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ราคากลาง : 942,000.00 บาท
7/7/2560 20/7/2560 เปิดซองแล้ว
7/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ หจก.กล้วยไม้ ลำปาง พร๊อพเพอร์ตี้ โครงการหมู่บ้านกนกวิมาน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
7/7/2560 18/7/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
กปภ.ข.6/109/2560 บริการรักษาความปลอดภัย ให้กปภ.ข.6 สำหรับใช้ในปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2560 ถึ
ราคากลาง : 438,167.95 บาท
6/7/2560 27/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.6/110/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำโรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา ต.บ้านแปรง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบำ
ราคากลาง : 1,896,040.00 บาท
6/7/2560 27/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.4-19/2560 งานล้างมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว - 1 นิ้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ราคากลาง : 345,075.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
6/7/2560 26/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.4-20/2560 จ้างเหมา งานล้างมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว - 1 นิ้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธ
ราคากลาง : 481,500.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
6/7/2560 26/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.4-21/2560 สอบราคาจ้างเหมางานล้างมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว - 1 นิ้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม อำเภอคลองท่อม
ราคากลาง : 481,500.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
6/7/2560 26/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
13/2560 กลาง งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) ม.3 ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
ราคากลาง : 1,860,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
6/7/2560 21/7/2560 เปิดซองแล้ว
ปพย.39/60 ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานขุดลอกสระระบายตะกอน สถานีผลิตน้ำบางละมุง บ่อที่ 1
ราคากลาง : 530,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
6/7/2560 21/7/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
ปพย.40/60 ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานขุดลอกสระระบายตะกอน สถานีผลิตน้ำห้วยชากนอก จำนวน 3 สระ
ราคากลาง : 593,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
6/7/2560 21/7/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
เลื่อนขึ้นข้างบน