ประกวดราคาทั้งหมด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกวดราคาทั้งหมด

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
3/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
ราคากลาง : 324,000.00 บาท
5/4/2560 3/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.9/29/2560 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านสันติสุข 2 (เจน แอนด์ จอย 2) ต.ต้นธงช
ราคากลาง : 11,888,770.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
5/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.9/30/2560 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ม.2 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ การประปาส
ราคากลาง : 7,103,730.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
5/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.9/31/2560 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ บ้านน้ำจำ บ้านน้ำโจ้ บ้านคลองหลวงเมืองปาน อ.
ราคากลาง : 8,634,900.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
5/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.9/32/2560 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ บ้านแลง ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง การประปาส่
ราคากลาง : 8,936,533.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
5/4/2560 เปิดซองแล้ว
4/2560 งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำ บริษัท วิสดอม พร็อรเพอร์ตี้ พลัส จำกัด ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก (แม่ข่ายเขา
ราคากลาง : 330,000.00 บาท
5/4/2560 25/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.1-035/2560 งานวางท่อขยายเขตพื้นที่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง กปภ.สาขาบ้านฉาง
ราคากลาง : 28,087,500.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
5/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.1-034/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาพื้นที่บ้านท่าประดู่ ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด กปภ.สาขาตราด
ราคากลาง : 9,630,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
5/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.9/25/2560 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่บ้านไร่พัฒนา ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง การประปา
ราคากลาง : 5,133,720.90 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
5/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.9/26/2560 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ตำบลต้นธง ประตูลี้ อ.เมือง จ.ลำพูน การประปาส
ราคากลาง : 3,337,330.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
5/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.9/27/2560 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ม.4 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน การประปาส่วนภูม
ราคากลาง : 3,134,458.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
5/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.9/28/2560 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ถนนบ้านห้วยงู หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 9 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เ
ราคากลาง : 3,369,430.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
5/4/2560 เปิดซองแล้ว
6/2560 ขยายเขตวางท่อประปาให้กับ บ.นิชชารมณ์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการนิชชารมณ์ศรีมหาโพธิ (เฟส๑)
ราคากลาง : 1,490,000.00 บาท
5/4/2560 19/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.สาขาศรีราชา 17/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ โครงการ THE SEA ศรีราชา ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กปภ.สาขาศรีราชา
ราคากลาง : 1,590,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
4/4/2560 25/4/2560 เปิดซองแล้ว
19/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ ๓ ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสา
ราคากลาง : 1,227,000.00 บาท
4/4/2560 24/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.1-031/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาพื้นที่ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด กปภ.สาขาตราด
ราคากลาง : 16,050,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
4/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.1-032/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาพื้นที่บ้านแหลมศอก ตำบลอ่าวช่อ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด กปภ.สาขาตราด
ราคากลาง : 9,630,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
4/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.1-033/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาพื้นที่หมู่บ้านบางกระดาน ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด กปภ.สาขาตราด
ราคากลาง : 8,025,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
4/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.9/21/2560 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ หมู่บ้านกล้วยไม้ ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง ก
ราคากลาง : 4,708,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
4/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.9/22/2560 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ บ้านจิตอารีย์ 2 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง การป
ราคากลาง : 3,320,210.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
4/4/2560 เปิดซองแล้ว
เลื่อนขึ้นข้างบน