ประกวดราคาทั้งหมด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกวดราคาทั้งหมด

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
สกพ.7/2560 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยแก่อาคารสถานที่และทรัพย์สินของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง ประจำปี 2561
ราคากลาง : 428,000.00 บาท
14/7/2560 2/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ. สาขาหาดใหญ่(ชั้นพิเศษ) / 14 / 2560 งานย้ายแนวท่อประปา ถนนสนามบิน-บ้านกลาง ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ.)
ราคากลาง : 516,810.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
14/7/2560 31/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.บค.19/2560 งานวางท่อขยายเขตฯ ให้กับ อบต.ก้อนแก้ว
ราคากลาง : 607,000.00 บาท
14/7/2560 27/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.บค.20/2560 วางท่อขยายเขตฯ ให้กับ อบต.ก้อนแก้ว
ราคากลาง : 355,000.00 บาท
14/7/2560 27/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.บค.21/2560 งานวางท่อขยายเขตฯ ให้กับ อบต.ก้อนแก้ว
ราคากลาง : 1,559,000.00 บาท
14/7/2560 27/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ. สาขา ชม. (พ) 21/2560 งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ นายบวร สุติคา หมู่บ้านเมาท์เทนวิว ม.4 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ราคากลาง : 820,000.00 บาท
14/7/2560 26/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห.39/2560 ประกวดราคาจ้างเหมาการบำรุงรักษาโปรแกรมสำเร็จรูป SAP การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction
ราคากลาง : 9,630,000.00 บาท
13/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.6/112/2560 บริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ จำนวน 4 คน และจ้างเหมา บริการดูแลสวนสนามหญ้า จำนวน 1 คน ให้กป
ราคากลาง : 816,400.00 บาท
13/7/2560 2/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.7/81/2560 งานก่อสร้างเสารับท่อที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดอุทกภัยน้ำหลาก อ.ภูเรือ จ.เลย กปภ.สาขาด่านซ้าย (น.ภูเรือ)
ราคากลาง : 377,710.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
13/7/2560 31/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
11/2560 งานติดตั้งวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบจก.เจริญวัชรพาณิชย์ โฉนดที่ดินเลขที่ 199500 ม.7 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีม
ราคากลาง : 417,000.00 บาท
13/7/2560 31/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สาขาสตูล 3/2560 จ้างเหมางานปรับปรุงอาคารกุล่มแม่บ้านและลานกีฬาชุมชน หมู่บ้านบูเกตยามู หมู่ที่ 7 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสต
ราคากลาง : 300,000.00 บาท
13/7/2560 28/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
ปพย.41/60 ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานขุดลอกสระระบายตะกอน สถานีผลิตน้ำหนองกลางดง จำนวน 4 สระ
ราคากลาง : 594,500.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
13/7/2560 27/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห.37/2560 ประกวดราคางานจัดซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 61,824 ท่อ พร้อมขนส่ง ป
ราคากลาง : 157,306,912.42 บาท
12/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.6 / 111 / 2560 งานติดตั้งวางท่อประปาเข้าหมู่บ้าน พี.เอส.โฮม เหล่านาดี ของนางพรศรี สิทธิสินทรัพย์ หมู่ที่ 8 ถ.เหล่านาดี ต.เมืองเ
ราคากลาง : 2,385,242.00 บาท
12/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
17/2560 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานจ้างตัวแทนอ่านมาตรและพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาด้วยเครื่องมืออ่านมาตร (Handheld) ในพ
ราคากลาง : 7.93 บาท
12/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห.38/2560 ประกวดราคางานจัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PACl) ชนิดผง จำนวน 9,289,210 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2561
ราคากลาง : 167,766,403.38 บาท
12/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.บบ.7/2560 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณคลองตะแบก สถานีผลิตน้ำหนองใหญ่ กปภ.สาขาบ้านบึง
ราคากลาง : 695,500.00 บาท
12/7/2560 31/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
3/2560 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ 4 บ้านหนองแกสามหนอง ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
ราคากลาง : 399,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
12/7/2560 25/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
2/2560 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ 6 บ้านกิโลแปด ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
ราคากลาง : 39,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
12/7/2560 25/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.1-049/2560 จ้างบริหารจัดการและปฏิบัติงานโครงการสูบผันน้ำท่อส่งน้ำเชื่อมโยงคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระ กปภ.สาขาชล
ราคากลาง : 39,911,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
12/7/2560 เปิดซองแล้ว
เลื่อนขึ้นข้างบน