ประกวดราคาทั้งหมด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกวดราคาทั้งหมด

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
กปภ.บบ.5/2560 งานจ้างเหมานิติบุคคล รปภ.เพื่อเฝ้าทรัพย์สินฯ โรงสูบน้ำแรงต่ำอ่างเก็บน้ำคลองหลวงฯ และสถานีจ่ายน้ำหนองปรือ (เขากะป
ราคากลาง : 338,879.70 บาท
11/4/2560 27/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.1-037/2560 วางท่อส่งน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำรองรับการท่องเที่ยวภาคตะวันออก งานท่อส่งน้ำขนาด 900 มม.(กปภ.สาขาพัทยา) ตำบ
ราคากลาง : 96,407,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
11/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.1-038/2560 โครงการจัดหาน้ำประปาอุปโภคบริโภคพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวชายหาด เจ้าหลาว-คุ้งกระเบน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่
ราคากลาง : 48,150,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
11/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.1-036/2560 งานวางท่อส่งน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำรองรับการท่องเที่ยวภาคตะวันออก งานท่อส่งน้ำขนาด 700 มม. (กปภ.สาขาพัทยา)
ราคากลาง : 95,872,000.00 บาท
11/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.9/34/2560 ซื้อสารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACl) จำนวน 687 เมตริกตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e
ราคากลาง : 13,847,172.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
10/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.9/35/2560 ซื้อสารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 จำนวน 957 เมตริกตัน พร้อม
ราคากลาง : 7,307,192.64 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
10/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สาขา ชม.(พ) 14/2560 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ ม.๑ ม.๖ ม.๗ และ ม.๘ ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.
ราคากลาง : 3,610,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
10/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สาขา ชม.(พ) 15/2560 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ ม.๑ ม.๖ และ ม.๘ ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เ
ราคากลาง : 3,340,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
10/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สาขา ชม.(พ) 16/2560 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ ม.๖ และ ม.๑๒ ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใ
ราคากลาง : 2,930,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
10/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.บปก.1/25603 งานย้ายแนวท่อส่งน้ำดิบ S ขนาด 600 มม. บริเวณทางหลวงหมายเลข 34 ตอนบางวัว - บางปะกง กปภ.สาขาบางปะกง
ราคากลาง : 346,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
10/4/2560 28/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.9/33/2560 ซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 2,649 ท่อ พร้อมขนส่ง
ราคากลาง : 8,616,667.20 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
10/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ส.เบตง1/2560 งานวางท่อติดตั้งประปาให้นายวีระพล รุ่งนิธืไพบูลย์ ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 25974 ถนนสโมสร ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดย
ราคากลาง : 1,175,930.00 บาท
10/4/2560 27/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สาขา ชม.(พ) 12/2560 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ ม.๑ และ ม.๘ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ราคากลาง : 3,843,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
10/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สาขา ชม.(พ) 13/2560 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ ม.๕ และ ม.๖ ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ราคากลาง : 2,954,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
10/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สาขา ชม.(พ) 11/2560 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ ม.๕ และ ม.๘ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ราคากลาง : 3,522,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
10/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
๒๑/๒๕๖๐ โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ซอยหลังนิ่มซี่เส็ง บ้านหลาย หมู่ ๑ ต.สบปราบ
ราคากลาง : 347,750.00 บาท
10/4/2560 25/4/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
กปภ.ส.นว.5/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (อบต.วัดไทรย์) จากบ้านนายแจ่ม นาเวช ถึงบ้านนางบุญเรือน คงกลิ่น หมู่ที่ 12 ต.วัดไทร อ.
ราคากลาง : 453,000.00 บาท
7/4/2560 25/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.สร.8/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โครงการจัดสรรที่ดิน นีโอเพลส ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ กปภ.สาขาสุรินทร์
ราคากลาง : 507,000.00 บาท
7/4/2560 24/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.สาขาขลุง 7/2560 สินทรัพย์ถาวรและวัสดุถาวรชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 5 รายการ
ราคากลาง : 11,670.00 บาท
7/4/2560 19/4/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.10 ซ.7/2560 จัดซื้อสารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 จำนวน 235,000 กิโลกรัม พร้อมค่าขนส่ง
ราคากลาง : 1,370,050.00 บาท
5/4/2560 15/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
เลื่อนขึ้นข้างบน