ประกวดราคาทั้งหมด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกวดราคาทั้งหมด

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
กปภ.อบ.4/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แดนดารูญโลจิสติกส์ โครงการศิริทรัพย์ 4 การ์เด้นวิว ม.12 ต.กุ
ราคากลาง : 538,800.00 บาท
17/3/2560 4/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
12/2560 จัดทำเข็มที่ระลึกพระแม่ธรณีทองคำมอบให้พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี
ราคากลาง : 866,700.00 บาท
17/3/2560 30/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
ปพย.25/60 ประกาศสอบราคาจัดซื้อสารส้มก้อนชนิดที่ 1 อลูมิเนียมซัลเฟต ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 จำนวน 300 ตัน
ราคากลาง : 1,514,478.00 บาท
17/3/2560 28/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.6/84/2560 พัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 25 รายการ
ราคากลาง : 1,026.00 บาท
17/3/2560 28/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.บค.11/2560 พัสดุคงคลัง ชำรุด จำนวน 1 รายการ
ราคากลาง : 34,200.00 บาท
17/3/2560 28/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.บค.12/2560 พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 12 รายการ
ราคากลาง : 8,430.00 บาท
17/3/2560 28/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.4-11/2560 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ กปภ.สาขานครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ราคากลาง : 9,818,416.47 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
16/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
4/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ นางผ่องศรี กันตะนาฯ
ราคากลาง : 399,000.00 บาท
16/3/2560 31/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.8/2560 งานจ้างนิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านงานผลิตน้ำ ณ สถานีผลิตน่้ำ ของ กปภ.สาขาบางคล้า
ราคากลาง : 624,024.00 บาท
16/3/2560 29/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.บค.9/2560 งานจ้งนิติบุคคล ปฏิบัติงานด้านงานจัดเก็บรายได้ งานบริการฯ และงานอำนวยการ ณ การประาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า
ราคากลาง : 832,032.00 บาท
16/3/2560 29/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.บค.10/2560 งานจ้างนิติบุคคลปฏิบัติงานที่ สำนักงานสำเร็จรูป (Mobile Office) ของ กปภ.สาขาบางคล้า
ราคากลาง : 416,016.00 บาท
16/3/2560 29/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
2/2560 มาตรวัดน้ำชำรุด จำนวน 746 เครื่อง
ราคากลาง : 60,057.00 บาท
16/3/2560 28/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
5/2560 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากท่อระบายนำ้ ซอยเทศบาล 4 หมู่ 4 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร หน่วยบริการป่าติ้ว การประปา
ราคากลาง : 493,270.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
15/3/2560 31/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
19/2560 ซื้อกระดาษพิมพ์ใบเสร็จรับเงินระบบ CIS จำนวน 2 รายการ
ราคากลาง : 473,132.82 บาท
15/3/2560 31/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
6/2560 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับ บจก.แสนสุข เรียลเอสเตท
ราคากลาง : 897,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
15/3/2560 30/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ฉบ.9/2560 วางท่อประปาให้ บจก.พรีวิชั่น เรียลเอสเตท
ราคากลาง : 1,099,460.00 บาท
15/3/2560 28/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ฉบ.1/2560 สินทรัพย์ถาวร และวัสดุถาวร ชำรุด
ราคากลาง : 9,422.78 บาท
15/3/2560 24/3/2560 เปิดซองแล้ว
7/2560 สินทรัพย์ถาวรชำรุด (ท่อเก่า)
ราคากลาง : 1,061.67 บาท
15/3/2560 24/3/2560 เปิดซองแล้ว
3/2560 งานจ้างเหมาย้ายแนวท่อประปา ที่โครงการขยายสะพานที่ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนแม่นะ - ท่าไคร้ ที่ กม.140+039 ต.สบป่อง
ราคากลาง : 340,000.00 บาท
14/3/2560 19/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.6/ 82 /2560 งานซ่อมแซม การชำรุดของโรงสูบน้ำแรงต่ำภายในบริเวณโรงกรองน้ำบ้านโกทา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) คร
ราคากลาง : 2,140,000.00 บาท
14/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
เลื่อนขึ้นข้างบน