ประกวดราคาทั้งหมด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกวดราคาทั้งหมด

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
กจห.16-2/2560 แจ้งกำหนดวัน เวลา การเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี - ท่ามะกา อ
ราคากลาง : 805,710,000.00 บาท
24/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห.14-2/2560 แจ้งกำหนดวัน เวลา การเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปาส่วนภูมิภา
ราคากลาง : 178,797,000.00 บาท
24/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห.15-2/2560 แจ้งกำหนดวัน เวลา การเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ-(บ้านเขว้า) อ
ราคากลาง : 563,890,000.00 บาท
24/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห.21-2/2560 แจ้งกำหนดวัน เวลา การเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทา
ราคากลาง : 12,161,842.56 บาท
24/5/2560 เปิดซองแล้ว
7/2560 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับโครงการน.ส.วิชุดา ทองเรือง ม.7 ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก กปภ.สาขานครนายก
ราคากลาง : 526,000.00 บาท
23/5/2560 13/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
26/2560 จ้างบำรุงรักษาระบบจัดการการเข้าถึงระบบสารสนเทศ (ปีงบประมาณ 2560)
ราคากลาง : 888,100.00 บาท
23/5/2560 12/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สาขาปทุมธานี 10/2560 งานย้ายแนวท่อเมนประปาบริเวณถนนสาย ปท.1030 แยกทางหลวงหมายเลข9(กม.ที่ 1+955 และ 2+375)ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว
ราคากลาง : 595,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
23/5/2560 7/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.1-043/2560 จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่ กปภ.สาขาชลบุรี (พ), กปภ.สาขาบ้านบึง, กปภ.สาขาพนัสนิคม และกปภ.สาขาศร
ราคากลาง : 58,292,948.00 บาท
23/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.1-044/2560 จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่ กปภ.สาขาพัทยา (พ), กปภ.สาขาแหลมฉบัง, กปภ.สาขาบ้านฉาง และกปภ.สาขาจัน
ราคากลาง : 61,348,767.00 บาท
23/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.4-17/2560 โครงการซ่อมแซมระบบ PLC & SCADA งานซ่อมแซมระบบ PLC
ราคากลาง : 967,610.18 บาท
22/5/2560 9/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.8/7/2560 งานบำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ DMA และดำเนินกิจกรรมด้านน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบ
ราคากลาง : 1,086,050.00 บาท
22/5/2560 8/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.8/2560 งานบำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ DMA และดำเนินกิจกรรมด้านน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ
ราคากลาง : 460,100.00 บาท
22/5/2560 8/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.8/9/2560 งานบำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ DMA และดำเนินกิจกรรมด้านน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย อ.ละหานทราย
ราคากลาง : 946,950.00 บาท
22/5/2560 8/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.8/10/2560 งานบำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ DMA และดำเนินกิจกรรมด้านน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุ
ราคากลาง : 1,920,650.00 บาท
22/5/2560 8/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.8/11/2560 งานบำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ DMA และดำเนินกิจกรรมด้านน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ
ราคากลาง : 898,800.00 บาท
22/5/2560 8/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.8/12/2560 งานบำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ DMA และดำเนินกิจกรรมด้านน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษ์ อ.กันทรลัก
ราคากลาง : 856,000.00 บาท
22/5/2560 8/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
3/2560 วัสดุชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 8 รายการ
ราคากลาง : 101,913.24 บาท
22/5/2560 6/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.บน.5/2560 วัสดุคงคลัง (มาตรวัดน้ำชำรุด) จำนวน 6 รายการ
ราคากลาง : 63,106.20 บาท
22/5/2560 5/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
15/2560 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราวขนาด 1/2 นิ้ว (จำนวน 1 เครื่อง) ให้กับ บม
ราคากลาง : 1,676,000.00 บาท
22/5/2560 1/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห.21-1/2560 เลื่อนกำหนด วัน เวลา การเสนอราคาการประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิ 22/5/2560 เปิดซองแล้ว
เลื่อนขึ้นข้างบน