ประกวดราคาทั้งหมด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกวดราคาทั้งหมด

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
กปภ.อบ.6/2561 งานปรับปรุงบ้านพัก 4 ครอบครัว (ข้างวัดสุปัฎวนาราม) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี
ราคากลาง : 856,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
16/2/2561 27/2/2561 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.อบ.7/2561 งานปรับปรุงบ้านพัก 4 ครอบครัว / 2 ชั้น / โรงกรองน้ำโพธิ์มูล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี
ราคากลาง : 1,712,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
16/2/2561 27/2/2561 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สขบณ.1/2561 สินทรัพย์ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 74 รายการ
ราคากลาง : 7.90 บาท
15/2/2561 7/3/2561 อยู่ระหว่างขายแบบ
1/2561 งานย้ายแนวท่อออกจากกิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ (ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน ยโสธร-สะพานคลองลำเซ ) อ.
ราคากลาง : 1,519,400.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
15/2/2561 23/2/2561 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.4-20/2561 โครงการย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข ๔๐๐๘ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๑-บ้านโพธิ์แบะ ระหว่างที่ กม.๒+๘๗๙ ถึง กม
ราคากลาง : 574,315.00 บาท
15/2/2561 23/2/2561 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.6/11/2561 จัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลวความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 15 % จำนวน 84 ตัน ให้ กปภ.สาขามหาส
ราคากลาง : 1,228,360.30 บาท
15/2/2561 เปิดซองแล้ว
2/2561 วัสดุถาวรที่ชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 9 รายการ
ราคากลาง : 197.00 บาท
14/2/2561 22/2/2561 เปิดซองแล้ว
58/2561 งานย้ายแนวท่อบริเวณโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา ตอนที่ ๖ ช่วงกม.ที่
ราคากลาง : 950,000.00 บาท
14/2/2561 22/2/2561 เปิดซองแล้ว
37/2561 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย
ราคากลาง : 1,070,000.00 บาท
14/2/2561 22/2/2561 เปิดซองแล้ว
38/2561 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน
ราคากลาง : 1,070,000.00 บาท
14/2/2561 22/2/2561 เปิดซองแล้ว
39/2561 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร
ราคากลาง : 1,070,000.00 บาท
14/2/2561 22/2/2561 เปิดซองแล้ว
40/2561 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
ราคากลาง : 1,070,000.00 บาท
14/2/2561 22/2/2561 เปิดซองแล้ว
2/2561 งานจ้างเหมาติดตั้งวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้า บจก.อู่จี้ อู่ใช้ (โครงการหมู่บ้านเดอะการ์เด้นวิลล่า 5) ต.โคกสูง อ
ราคากลาง : 676,000.00 บาท
14/2/2561 22/2/2561 เปิดซองแล้ว
57/2561 งานโครงการก่อสร้าง และปรับปรุงแหล่งน้ำ กปภ.สาขาโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสู
ราคากลาง : 44,590,000.00 บาท
13/2/2561 5/3/2561 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.1/012/2561 งานก่อสร้างและปรับปรุงฝายน้ำล้นกบินทร์บุรี กปภ.สาขากบินทร์บุรี(ครั้งที่ 2)
ราคากลาง : 16,662,216.30 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
13/2/2561 5/3/2561 อยู่ระหว่างขายแบบ
56/2561 งานย้ายแนวท่อโครงการก่อสร้างทางสายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ช่วง กม.๐+๐๐๐.๐๐๐ - กม. ๗+๓๓๒.๔๙๔ (West Spur Line)
ราคากลาง : 9,750,000.00 บาท
13/2/2561 2/3/2561 อยู่ระหว่างขายแบบ
1/2561 มาตรวัดน้ำชำรุด จำนวน 3 รายการ
ราคากลาง : 5,670.00 บาท
13/2/2561 27/2/2561 อยู่ระหว่างขายแบบ
3/2561 สินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 3 รายการ
ราคากลาง : 400.00 บาท
13/2/2561 27/2/2561 อยู่ระหว่างขายแบบ
2/2561 วัสดุถาวรชำรุด จำนวน 5 รายการ
ราคากลาง : 157.00 บาท
13/2/2561 27/2/2561 อยู่ระหว่างขายแบบ
ปพย.7/61 วัสดุชำรุด (อุปกรณ์ประกอบเส้นท่อ) จำนวน 5 รายการ
ราคากลาง : 2,393.04 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
13/2/2561 23/2/2561 เปิดซองแล้ว
เลื่อนขึ้นข้างบน