ประกวดราคาทั้งหมด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกวดราคาทั้งหมด

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
กจห.17/2560 ประกวดราคางานจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลัก การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ราคากลาง : 5,157,400.00 บาท
19/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
1/2560 วางท่อเมนประปา สำหรับนายอดิศักดิ์ โชคกิจการ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
ราคากลาง : 501,000.00 บาท
19/4/2560 8/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
6/2560 งานโครงการขุดลอกดินคลองร่อนทอง ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ราคากลาง : 521,000.00 บาท
19/4/2560 5/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.1-039/2560 โครงการวางท่อขยายระบบประปาบริเวณตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา ต.เทพนิมิตร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี กปภ.สาขาจันทบุรี
ราคากลาง : 24,075,000.00 บาท
19/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
13/2560 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตประปา ให้กับ บมจ.ศุภาลัย บ้านเลขที่ ชั่วคราว (โครงการเบลล่า) ม.2 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก
ราคากลาง : 1,991,000.00 บาท
19/4/2560 2/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห. 16/2560 จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี - ท่ามะกา อำเภอเมือง - ท่ามะกา - ท่าม่วง จังหวัดกาญ
ราคากลาง : 805,710,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
18/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห.14/2560 จ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี (อบต.หนองกี่) อำเภอกบิน
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
18/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห.15/2560 ปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ-(บ้านเขว้า) อำเภอเมืองชัยภูมิ-บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ราคากลาง : 563,890,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
18/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สาขาขลุง 8/2560 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง จำนวน 5 โครงการ ดังนี้ 1. ซอยอนันตผ
ราคากลาง : 1,400,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
18/4/2560 3/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
11/2560 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ คลองพิทยาลงกรณ์ ถึง ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสม
ราคากลาง : 25,890,000.00 บาท
12/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
12/2560 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ อบต.บ้านแพ้ว - เทศบาลตำบลหลักห้า อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภา
ราคากลาง : 13,070,000.00 บาท
12/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
13/2560 งานปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำประปาบริเวณ หน้าโรงเรียนอัสสัมชัญ - หน้าหมู่บ้านออคิดปาร์ค อ.เมือง จ.สมุทรสาคร การประปา
ราคากลาง : 5,350,000.00 บาท
12/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
9/2560 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ อบต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร การประปาส่วน
ราคากลาง : 3,620,000.00 บาท
12/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
10/2560 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณซอยวัดกระโจมทอง ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จัง
ราคากลาง : 4,620,000.00 บาท
12/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
20/2560 จัดซื้อปูนขาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ราคากลาง : 791,971.20 บาท
12/4/2560 3/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.5/10/2560 งานวางท่อส่งน้ำพร้อมระบบสูบ-จ่าย และขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณท่าอากาศยานนราธิวาส - ชุมชนบ้านทอน ท่อส่งน้ำ HDP
ราคากลาง : 62,381,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
11/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.6/88/2560 งานปรับปรุงซ่อมแซมแพโรงสูบน้ำแรงต่ำ น.ร่องคำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนทอง
ราคากลาง : 316,613.00 บาท
11/4/2560 4/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.5/9/2560 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากขวางลำน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำตรัง หมู่ที่ 4 ต.นาต
ราคากลาง : 949,090.00 บาท
11/4/2560 4/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
เลขที่ กปภ. สาขาหาดใหญ่(ชั้นพิเศษ) / 10 / ๒๕60 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถ.เพชรเกษม ซ. 31 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ราคากลาง : 413,950.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
11/4/2560 28/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
3/2560 ท่อที่มีสภาพชำรุด และซากอุปกรณ์ประปา ประตูน้ำ เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 16 รายการ
ราคากลาง : 21,321.81 บาท
11/4/2560 28/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
เลื่อนขึ้นข้างบน