ประกวดราคาทั้งหมด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกวดราคาทั้งหมด

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
กปภ.ข.10 ป.14/2560 จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อบริการจุดปฏิบัติงานระบบผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2561
ราคากลาง : 2,149,416.00 บาท
22/8/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.4-28/2560 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนท้องทราย ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเ 21/8/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.6/ 119 /2560 จ้างอ่านมาตรและพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ำประปาด้วยเครื่องมืออ่านมาตร กปภ.สาขา (ขอนแก่น กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ สมเด็จ ชัยภู
ราคากลาง : 61,306,740.00 บาท
21/8/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.6/ 120 /2560 จ้างอ่านมาตรและพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ำประปาด้วยเครื่องมืออ่านมาตร กปภ.สาขา (บ้านไผ่ ชุมแพ น้ำพอง ชนบท กระนวน หนองเรือ
ราคากลาง : 54,900,733.00 บาท
21/8/2560 เปิดซองแล้ว
20/2560 งานย้ายแนวท่อบริเวณ ทางหลวงหมายเลข 325 อ.บางแพ - อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี
ราคากลาง : 12,500,000.00 บาท
21/8/2560 เปิดซองแล้ว
21/2560 งานย้ายแนวท่อบริเวณ ทางหลวงหมายเลข 35 บริเวณย่านชุมชน จ.สมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม
ราคากลาง : 2,990,000.00 บาท
21/8/2560 เปิดซองแล้ว
22/2560 งานย้ายแนวท่อบริเวณ ทางหลวงหมายเลข 35 บริเวณจุดเสี่ยงและจุดอันตราย จ.สมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงค
ราคากลาง : 4,200,000.00 บาท
21/8/2560 เปิดซองแล้ว
18/2560 งานย้ายแนวท่อบริเวณ ทางหลวงหมายเลข 35 เขตมหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร
ราคากลาง : 12,290,000.00 บาท
21/8/2560 เปิดซองแล้ว
19/2560 งานย้ายแนวท่อบริเวณ ทางหลวงหมายเลข 35 เขตสมุทรสาคร-พันท้ายนรสิงห์ จ.สมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร
ราคากลาง : 13,900,000.00 บาท
21/8/2560 เปิดซองแล้ว
กจห. 52/2560 งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำและวางระบบท่อจ่ายน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุน
ราคากลาง : 708,340,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
18/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห.51/2560 จ้างเหมาวางท่อเสริมแรงดันจากสถานีผลิตน้ำโพธารามถึงสถานีจ่ายน้ำโพหัก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร อำเภอเมืองส
ราคากลาง : 764,194,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
18/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
48/2560 จัดซื้อปูนขาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ราคากลาง : 1,710,463.48 บาท
18/8/2560 13/9/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.4-26/2560 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หน้าบ้านเลขที่ 32/19 หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ ถึงเขตเทศบาลตำบลเขานิพ 17/8/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.4-27/2560 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่หน้าศูนย์ราชการระนอง ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง การประปาส่วนภูมิภาคสา
ราคากลาง : 3,130,820.00 บาท
17/8/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.4-25/2560 โครงการขยายเขต วางท่อจำหน่ายน้ำประปา สวนพริกพัฒนา 1 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี
ราคากลาง : 2,886,800.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
16/8/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
กปภ.ข.4-24/2560 โครงการขยายเขตวางท่อจำหน่ายน้ำประปา ถนนเพชรเกษม-เขาตั้ง ม.3 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากร 15/8/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.4-23/2560 โครงการขยายเขตวางท่อจำหน่ายน้ำประปา หนองกก พัฒนา 3 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่
ราคากลาง : 1,941,690.00 บาท
15/8/2560 เปิดซองแล้ว
39/2590 งานปรับปรุงระบบตกตะกอน บริเวณสถานีผลิต - จ่ายน้ำสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก
ราคากลาง : 2,735,990.00 บาท
7/8/2560 เปิดซองแล้ว
เลื่อนขึ้นข้างบน