ประกาศราคากลางรายการที่ไม่มีแบบเชิญชวน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกาศราคากลางรายการที่ไม่มีแบบเชิญชวน

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
กปภ.สาขา สฎ.19/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2" ให้กับนายชุมพล เดชชนะ 83/14 ม.9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ
ราคากลาง : 282,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
14/7/2560 18/7/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
กปภ.สาขา สฎ.5/2560 งานติดตั้งประตูน้ำตัดตอนท่อส่งน้ำสถานีผลิตน้ำบ้านนาทราย ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
ราคากลาง : 540,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
12/7/2560 18/7/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
พ.4/2560 งานย้ายแนวท่อโครงการปรับปรุงถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 43- บ้านควนหิน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสา
ราคากลาง : 3,319,140.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
7/7/2560 17/7/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
พ.3/2560 งานย้ายแนวท่อโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณรอบเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา การประปาส่ว
ราคากลาง : 5,007,600.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
7/7/2560 17/7/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
พ.16/2560 งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน 2 ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค
ราคากลาง : 7,311,310.00 บาท
7/7/2560 14/7/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
  • 1 (current)
เลื่อนขึ้นข้างบน