ประกาศราคากลางรายการที่ไม่มีแบบเชิญชวน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกาศราคากลางรายการที่ไม่มีแบบเชิญชวน

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
กปภ.ข.7 จ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2561 (เงินอุกหนุนจากรัฐบาล) บ้านบุ่งค้อ หมู่ 1 ต.ทรายขาว อ.วัง
ราคากลาง : 115,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
13/12/2560 14/12/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
กปภ.ข.7 จ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2561 (เงินอุกหนุนจากรัฐบาล) บ้านโคกคอนแยกไปบ้านหนองน้อย ต.โคกส
ราคากลาง : 372,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
13/12/2560 14/12/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
- โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ และติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว นายวุฒิพงศ์ ยั่งยืนนาน 900/1 ม.1 บ้านเลื่อม ต.บ
ราคากลาง : 124,655.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
8/12/2560 12/12/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
กปภ.ข.7 จ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2561 (เงินอุกหนุนจากรัฐบาล) บ้านสำราญ หมู่ 2 ซอย คสล. ทางหลวงห
ราคากลาง : 222,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
7/12/2560 8/12/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
กปภ.ข.7 จ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2561 (เงินอุกหนุนจากรัฐบาล) บ้านดอนติ้ว ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.
ราคากลาง : 303,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
7/12/2560 8/12/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
กปภ.ข.7 จ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2561 (เงินอุกหนุนจากรัฐบาล) ชุมชนคุ้มหนองสะเบิก หมู่ 3 ต.นาหว้
ราคากลาง : 169,488.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
6/12/2560 7/12/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
กปภ.ข.7 จ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2561 (เงินอุกหนุนจากรัฐบาล) บ้านหม้อ - บ้านขุมคำ ต.บ้านหม้อ อ.
ราคากลาง : 203,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
6/12/2560 7/12/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
กปภ.ข.7 จ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2561 (เงินอุกหนุนจากรัฐบาล) ซอยเสกสิทธิ์ - ภูทอก ต.เชียงคาน อ.
ราคากลาง : 387,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
6/12/2560 7/12/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
กปภ.สาขา สฎ.5/2561 งานย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4009 ตอนบางใหญ่-ซอยสิบ ตอน 2 ระหว่าง กม.7+500 - กม.7+700 (ซ้ายทางและขวา
ราคากลาง : 171,829.20 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
2/12/2560 6/12/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
- งานจัดซื้อวัสดุเคมี จำนวน 7 รายการ 1/12/2560 2/12/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
- งานครุภัณฑ์และวัสดุถาวร จำนวน 2 กลุ่ม โดยวิธีคัดเลือก
ราคากลาง : 317,790.00 บาท
1/12/2560 2/12/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
- งานจัดซื้ออะไหล่มาตรวัดน้ำ จำนวน 12,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง : 5,007,600.00 บาท
1/12/2560 2/12/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
กปภ.สข.ตร.4/2561 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ ๒ (บ้านหลังวัดนาเมืองเพชร) ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง การประปาส่วนภูมิภาคสา
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
27/11/2560 12/12/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
01/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ถนนสายนาพร้าว-ขอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ซอย 6/1 (ซอยนาลั้ง
ราคากลาง : 1,116,413.23 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
24/11/2560 6/12/2560 ยกเลิกการประมูล
02/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท ปัญญา แลนด์ จำกัด ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ราคากลาง : 809,216.55 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
24/11/2560 6/12/2560 ยกเลิกการประมูล
กปภ.สข.ตร.3/2561 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซ.ยุพา ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง กปภ.สาขาตรัง (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)
ราคากลาง : 786,022.00 บาท
23/11/2560 8/12/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
กปภ.ข.๕/๕๓/๒๕๖๐ โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำสะอาด คสล.บนดิน ขนาด 500 ลบ.ม. บริเวณโรงเรียนยะหาศิรยานุกูล ถนนยะหา - ตาชี ตำบลยะหา
ราคากลาง : 6,721,205.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
22/11/2560 8/12/2560 ยกเลิกการประมูล
- งานจัดซื้อวัสดุเคมีและวัสดุวิเคราะห์น้ำ จำนวน ๕ รายการ
ราคากลาง : 114,377.65 บาท
1/11/2560 2/12/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้า กรณีทดแทนเครื่องที่ถูกไฟไหม้ โดยวิธีคัดเลือก
ราคากลาง : 2,431,000.00 บาท
30/10/2560 15/12/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
- เช่าบริการระบบเครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network:VPN) การประปาส่วนภูมิภาค (ระยะเวลาเช่า 2 เดือน)
ราคากลาง : 738,461.55 บาท
18/9/2560 13/12/2560 รายชื่อผู้ชนะการประมูล
  • 1 (current)
เลื่อนขึ้นข้างบน