e-bidding (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

e-bidding

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
กปภ.ข.1-016/2561 งานค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3156 (สายบางกระดาน-แสนตุ้ง) กม.20 ถึง กม.34 (ระยะที่ 2) ตำบลท่าโสม
ราคากลาง : 19,623,230.05 บาท
23/2/2561 15/3/2561 อยู่ระหว่างขายแบบ
3/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซ.วนาสุข และ ซ.มนต์ภัทรา ถ.ปุณณกัณฑ์ ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ.
ราคากลาง : 780,030.00 บาท
23/2/2561 6/3/2561 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.1-015/2561 โครงการก่อสร้างถังน้ำใสและวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตชุมชนให้พื้นที่ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมห
ราคากลาง : 74,081,160.03 บาท
22/2/2561 26/3/2561 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.4-21/2561 จ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร
ราคากลาง : 642,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
22/2/2561 5/3/2561 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.7/26/2561 พิมพ์แบบพิมพ์ งบประมาณปี ๒๕๖๑ กระดาษพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบม้วนชนิดทนความร้อน ๑๑,๐๒๐ ม้วน การประปาส่วนภูมิภาคเขต
ราคากลาง : 734,957.96 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
21/2/2561 5/3/2561 อยู่ระหว่างขายแบบ
43/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณ ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย
ราคากลาง : 717,000.00 บาท
21/2/2561 2/3/2561 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.1-014/2561 โครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำและวางท่อจ่ายน้ำประปาเพื่อชุมชนพื้นที่ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา กป
ราคากลาง : 65,678,243.52 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
20/2/2561 22/3/2561 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.1/013/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ให้พื้นที่อำเภออรัญประเทศ ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเ
ราคากลาง : 30,840,402.67 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
20/2/2561 12/3/2561 อยู่ระหว่างขายแบบ
41/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณหมู่ที่ 5 และหมู่ ที่ 9 (บ้านดอนหว้า) ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี การปร
ราคากลาง : 1,170,000.00 บาท
20/2/2561 28/2/2561 อยู่ระหว่างขายแบบ
42/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ เทศบาลบางกระทึก ซอยคลองวัฒนา-สาย 5 อ.สามพราน จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน
ราคากลาง : 1,056,000.00 บาท
20/2/2561 28/2/2561 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.9/11/2561 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย จำนวน 3 ชุดปฏิบัติงาน
ราคากลาง : 1,926,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
19/2/2561 2/3/2561 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.9/12/2561 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง จำนวน ๓ ชุดปฏิบัติงาน
ราคากลาง : 1,926,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
19/2/2561 2/3/2561 อยู่ระหว่างขายแบบ
59/2561 งานย้ายแนวท่อบริเวณสถานที่ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ Landmark Cowboy City ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี การประปา
ราคากลาง : 1,000,000.00 บาท
19/2/2561 27/2/2561 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.อบ.5/2561 งานปรับปรุงบ้านพัก 4 ครอบครัว (ข้างวัดสุปัฎวนาราม) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี
ราคากลาง : 856,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
16/2/2561 27/2/2561 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.อบ.6/2561 งานปรับปรุงบ้านพัก 4 ครอบครัว (ข้างวัดสุปัฎวนาราม) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี
ราคากลาง : 856,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
16/2/2561 27/2/2561 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.อบ.7/2561 งานปรับปรุงบ้านพัก 4 ครอบครัว / 2 ชั้น / โรงกรองน้ำโพธิ์มูล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี
ราคากลาง : 1,712,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
16/2/2561 27/2/2561 อยู่ระหว่างขายแบบ
1/2561 งานย้ายแนวท่อออกจากกิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ (ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน ยโสธร-สะพานคลองลำเซ ) อ.
ราคากลาง : 1,519,400.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
15/2/2561 23/2/2561 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.4-20/2561 โครงการย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข ๔๐๐๘ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๑-บ้านโพธิ์แบะ ระหว่างที่ กม.๒+๘๗๙ ถึง กม
ราคากลาง : 574,315.00 บาท
15/2/2561 23/2/2561 เปิดซองแล้ว
58/2561 งานย้ายแนวท่อบริเวณโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา ตอนที่ ๖ ช่วงกม.ที่
ราคากลาง : 950,000.00 บาท
14/2/2561 22/2/2561 เปิดซองแล้ว
37/2561 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย
ราคากลาง : 1,070,000.00 บาท
14/2/2561 22/2/2561 เปิดซองแล้ว
  • 1 (current)
  • 2
  • 3
  • 4
เลื่อนขึ้นข้างบน