ประกาศราคาจ้างเหมาก่อสร้าง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกาศราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
๒๘/๒๕๖๐ เรื่อง ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/9/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
๒๙/๒๕๖๐ เรื่อง ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/9/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
18/2560 งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ การเคหะแห่งชาติ โครการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ถ.กาญจนวนิช
ราคากลาง : 2,770,000.00 บาท
22/9/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
364/2560 เรื่อง ขอยกเลิกประกาศประกวดราคา 20/9/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.7/99/2560 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี ๒๕๖๐ ถนนทางหลวงหมายเลข ๒๒๒ ตอนท่ากกแดง-บึงกาฬ ระหว่าง กม. ๑๑๓+๕๑๕ - กม.๑๑๕+๔๕๐ การปร
ราคากลาง : 1,007,900.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
18/9/2560 27/9/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.7/98/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองลีหู ม.๑๑ ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (พ) ด
ราคากลาง : 485,300.00 บาท
14/9/2560 25/9/2560 เปิดซองแล้ว
กจห.53/2560 งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำและวางระบบท่อจ่ายน้ำการประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนดิษฐ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุร
ราคากลาง : 181,193,800.00 บาท
22/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห.54/2560 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค อำเภอหนองแค-วิหารแดง-เมือง จังหวัดสระบุรี
ราคากลาง : 801,537,000.00 บาท
22/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.5/30/2560 งานจัดซื้อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 50% จำนวน 540,000 กิโลกรัม ให้แก่ การประปา่ส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ
ราคากลาง : 7,225,200.00 บาท
22/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห.55/2560 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 3 รายการ (จำนวน 124 คัน) ระยะเวลาเช่า 3 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ราคากลาง : 85,352,616.00 บาท
22/8/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.10 ป.15/2560 จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อบริการจุดปฏิบัติงานระบบผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2561
ราคากลาง : 2,542,320.00 บาท
22/8/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.10 ป.16/2560 จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อบริการจุดปฏิบัติงานระบบผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561
ราคากลาง : 2,426,760.00 บาท
22/8/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.10 ป.14/2560 จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อบริการจุดปฏิบัติงานระบบผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2561
ราคากลาง : 2,149,416.00 บาท
22/8/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.4-28/2560 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนท้องทราย ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเ 21/8/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.6/ 119 /2560 จ้างอ่านมาตรและพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ำประปาด้วยเครื่องมืออ่านมาตร กปภ.สาขา (ขอนแก่น กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ สมเด็จ ชัยภู
ราคากลาง : 61,306,740.00 บาท
21/8/2560 เปิดซองแล้ว
กปภ.ข.6/ 120 /2560 จ้างอ่านมาตรและพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ำประปาด้วยเครื่องมืออ่านมาตร กปภ.สาขา (บ้านไผ่ ชุมแพ น้ำพอง ชนบท กระนวน หนองเรือ
ราคากลาง : 54,900,733.00 บาท
21/8/2560 เปิดซองแล้ว
20/2560 งานย้ายแนวท่อบริเวณ ทางหลวงหมายเลข 325 อ.บางแพ - อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี
ราคากลาง : 12,500,000.00 บาท
21/8/2560 เปิดซองแล้ว
21/2560 งานย้ายแนวท่อบริเวณ ทางหลวงหมายเลข 35 บริเวณย่านชุมชน จ.สมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม
ราคากลาง : 2,990,000.00 บาท
21/8/2560 เปิดซองแล้ว
22/2560 งานย้ายแนวท่อบริเวณ ทางหลวงหมายเลข 35 บริเวณจุดเสี่ยงและจุดอันตราย จ.สมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงค
ราคากลาง : 4,200,000.00 บาท
21/8/2560 เปิดซองแล้ว
18/2560 งานย้ายแนวท่อบริเวณ ทางหลวงหมายเลข 35 เขตมหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร
ราคากลาง : 12,290,000.00 บาท
21/8/2560 เปิดซองแล้ว
  • 1 (current)
  • 2
เลื่อนขึ้นข้างบน