สอบราคาซื้อ-สอบราคาจ้าง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

สอบราคาซื้อ-สอบราคาจ้าง

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
25/2560 งานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ปี 2560 ตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า โรงสูบน้ำแรงสูง สถา
ราคากลาง : 513,600.00 บาท
26/5/2560 5/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
4/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับเทศบาลตำบลดู่ใต้ ที่บ้านดู่ต้นฮ่าง ม.10 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน
ราคากลาง : 386,781.00 บาท
25/5/2560 7/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
5/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับเทศบาลตำบลดู่ใต้ ที่บ้านดอนมูลพัฒนา ม.13 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน
ราคากลาง : 399,891.00 บาท
25/5/2560 7/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สาขา สฎ.8/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2" (มาตรชั่วคราว) ให้กับ หจก.สุราษฎร์ เก้าพัฒนา ถ.ปทุม
ราคากลาง : 312,900.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
25/5/2560 7/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
4/2560 งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำ Dia 2" หจก.ธาราทิพย์หนองไผ่ เลขที่ 199 ม.1 ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบู
ราคากลาง : 480,000.00 บาท
25/5/2560 6/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.6/99/2560 โครงการขุดลอกสระพักตะกอน กปภ.สาขากระนวน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
ราคากลาง : 395,900.00 บาท
24/5/2560 12/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
3/2560 จ้างเหมางานวางท่อและย้ายมาตรวัดน้ำ ให้กับบริษัท แมรีรักษ์ เอสเทท จำกัด บ้านเลขที่ (ชั่วคราว) หมู่ที่ 1 ตำบลนาชะอ
ราคากลาง : 312,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
24/5/2560 12/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สาขาปทุมธานี 11/2560 งานย้ายแนวท่อหน้าโครงการก่อสร้างบิ๊กซี ม.3 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี
ราคากลาง : 676,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
24/5/2560 8/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.7/56/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จากโรงเรียนยูเนสโก- แยกท่าทราย บ้านเดื่อ ม.๔, บ้านร่องถ่อน ม.๕, บ้าน
ราคากลาง : 537,568.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
24/5/2560 8/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.7/57/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ บ้านหนองคลอง ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุ
ราคากลาง : 479,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
24/5/2560 8/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.7/58/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซอยตรงข้ามซอยเทศบาล ๑ บ.โซ่, บ้านโนนชาด ม.๔ (คุ้มบ้านท่าสังคม) ต.โซ่
ราคากลาง : 1,506,560.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
24/5/2560 8/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ส.ชย.4/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำโครงการเดอะเบสท์เฮาส์ บ้านโนนสาทร หมู่ที่ 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ กปภ.
ราคากลาง : 319,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
24/5/2560 7/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
24/2560 งานบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ PM (Preventive maintenance) กปภ.สาขาสมุทรสาคร
ราคากลาง : 1,177,000.00 บาท
24/5/2560 6/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
7/2560 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับโครงการน.ส.วิชุดา ทองเรือง ม.7 ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก กปภ.สาขานครนายก
ราคากลาง : 526,000.00 บาท
23/5/2560 13/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
26/2560 จ้างบำรุงรักษาระบบจัดการการเข้าถึงระบบสารสนเทศ (ปีงบประมาณ 2560)
ราคากลาง : 888,100.00 บาท
23/5/2560 12/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สาขาปทุมธานี 10/2560 งานย้ายแนวท่อเมนประปาบริเวณถนนสาย ปท.1030 แยกทางหลวงหมายเลข9(กม.ที่ 1+955 และ 2+375)ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว
ราคากลาง : 595,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
23/5/2560 7/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.4-17/2560 โครงการซ่อมแซมระบบ PLC & SCADA งานซ่อมแซมระบบ PLC
ราคากลาง : 967,610.18 บาท
22/5/2560 9/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.8/7/2560 งานบำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ DMA และดำเนินกิจกรรมด้านน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบ
ราคากลาง : 1,086,050.00 บาท
22/5/2560 8/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.8/2560 งานบำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ DMA และดำเนินกิจกรรมด้านน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ
ราคากลาง : 460,100.00 บาท
22/5/2560 8/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.8/9/2560 งานบำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ DMA และดำเนินกิจกรรมด้านน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย อ.ละหานทราย
ราคากลาง : 946,950.00 บาท
22/5/2560 8/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
  • 1 (current)
  • 2
  • 3
  • 4
เลื่อนขึ้นข้างบน