สอบราคาซื้อ-สอบราคาจ้าง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

สอบราคาซื้อ-สอบราคาจ้าง

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
กปภ.ข.4-25/2560 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนทางหลวงหมายเลข 4170 สามแยกท่าเรือราชา หมู่ 3 ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหว
ราคากลาง : 1,890,690.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
25/7/2560 11/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
8/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอย ต.ริมกก องเมือง จ.เชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย
ราคากลาง : 1,853,500.00 บาท
25/7/2560 11/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
9/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.10,11 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย
ราคากลาง : 997,300.00 บาท
25/7/2560 11/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.4-23/2560 จ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนทางหลวงหมายเลข 4170 ปากซอยสันติสุข 2-ร้านอาหารหม้อดิน หมู่ 4 ตำบลตลิ่ง
ราคากลาง : 1,036,830.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
25/7/2560 11/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.4-24/2560 จ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนทางหลวงหมายเลข 4170 บ้านบางเก่า-เขาเลย์ ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหว
ราคากลาง : 1,219,800.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
25/7/2560 11/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
5/2560 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณหมู่ 5 บ้านวัดแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
ราคากลาง : 460,700.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
25/7/2560 11/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห.42/2560 จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การประปาส่วนภูมิภาค
ราคากลาง : 374,500.00 บาท
25/7/2560 10/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
7/2560 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองแก้ว หมู่13 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
ราคากลาง : 1,786,900.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
25/7/2560 8/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
6/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหัวเวียงเหนือ ม.6 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
ราคากลาง : 604,550.00 บาท
25/7/2560 8/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
7/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำหัวดับเพลิงชุมชนบ้านมหาโพธิ์ ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
ราคากลาง : 358,771.00 บาท
25/7/2560 8/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
8/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนผากอง ซอย 3 ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
ราคากลาง : 737,337.00 บาท
25/7/2560 8/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
9/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายแพร่-น่าน ทล.101 บ้านดู่ใต้ ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
ราคากลาง : 963,000.00 บาท
25/7/2560 8/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
10/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านพญาวัด ม.6 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
ราคากลาง : 1,063,366.00 บาท
25/7/2560 8/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ. สาขา ชม. (พ) 22/2560 งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ นายพนมพร จันทรปัญญา ถนนบ้านแพะ ซอย 9 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ราคากลาง : 515,000.00 บาท
25/7/2560 8/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ. สาขา ชม. (พ) 23/2560 งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท กาญจน์ศิริ ควอลิตี้ วิลเลจ จำกัด ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ราคากลาง : 810,000.00 บาท
25/7/2560 8/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
7/2560 จ้างเหมาขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำคลอง 13 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี
ราคากลาง : 1,976,290.00 บาท
25/7/2560 7/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
5/2560 บริการรักษาความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2561
ราคากลาง : 340,000.00 บาท
25/7/2560 7/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.6/114/2560 บริการถ่ายเอกสารภายใน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง
ราคากลาง : 385,500.96 บาท
24/7/2560 11/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
1/2560 สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณสายบ้าน อบต.ลำพวน เคหา หมู่ที่ 5 ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ป
ราคากลาง : 389,000.00 บาท
24/7/2560 10/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.1-005/2560 งานจ้างเหมาถ่ายเอกสารภายในหน่วยงาน กปภ.ข.1
ราคากลาง : 661,594.32 บาท
24/7/2560 9/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
เลื่อนขึ้นข้างบน