ประกวดราคาทั้งหมด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกวดราคาทั้งหมด

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
กปภ.ข.5/22/2560 งานย้ายแนวท่อกีดขวางการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม1500 (จากด่านใน - ด่านนอก) ตำบลสำนักขาม
ราคากลาง : 20,915,718.00 บาท
21/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.5/23/2560 งานจัดจ้างตัวแทนอ่านมาตรมือถือ ปีงบประมาณ 2561 - 2563 ของ กปภ.สาขายะหา, สาขาเบตง, สาขาสายบุรี, สาขานราธิวาส, สาข
ราคากลาง : 17,834,238.00 บาท
21/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข9/54/2560 จ้างผลิตขวดเพ็ทบรรจุน้ำดื่ม ขนาด ๓๕๐ ซีซี. พร้อมฉลากติดขวดน้ำดื่ม และฝาขนาด ๓๐ มม. จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ ขวด
ราคากลาง : 524,300.00 บาท
21/7/2560 9/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
37/2560 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท นอร์ธแลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด โครงการ The Village ต.ปากข้าวสาร อ.เมือง จ.ส
ราคากลาง : 1,372,000.00 บาท
21/7/2560 4/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
14/2560 งานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท ทองกิ่งแก้ว พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ราคากลาง : 415,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
21/7/2560 4/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สาขาศรีสัชนาลัย 1/2560 งานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบแหล่งน้ำให้แก่ชุมชน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย (กปภ.สาขาศรีสัชนาลัย)
ราคากลาง : 718,800.00 บาท
21/7/2560 3/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.พค. 12/2560 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำพร้อมอุปกรณ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม
ราคากลาง : 1,112,500.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
21/7/2560 2/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สาขากันทรลักษ์/2/2560 งานย้ายแนวท่อหลบการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2128 ตอน ขุนหาญ-กันทรอม ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+600 การประปาส่วนภูมิภา
ราคากลาง : 832,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
20/7/2560 10/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.8/18/2560 จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณ กปภ.ข.8 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2561
ราคากลาง : 834,600.00 บาท
20/7/2560 9/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
5/2560 จ้างเหมางานซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรองโรงกรองน้ำ บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำโชคชัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย
ราคากลาง : 1,199,470.00 บาท
20/7/2560 7/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.7/82/2560 งานย้ายแนวท่อจ่ายน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จากงบกลาง (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ทางหลวงหมายเลข ๒๔๑๐ ตอนถนนบ้านเหล่า - ดอน
ราคากลาง : 615,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
20/7/2560 4/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.7/83/2560 งานย้ายแนวท่อจ่ายน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จากงบกลาง (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ทางหลวงหมายเลข ๒๔๑๐ ตอนถนน บ้านเหล่า - ดอ
ราคากลาง : 642,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
20/7/2560 4/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.7/84/2560 โครงการติดตั้งและวางท่อประปา ปี ๒๕๖๐ การเคหะชุมชนและบริการชุมชน หารายได้จังหวัดอุดรธานี (สามพร้าว) ส่วนก่อสร้าง
ราคากลาง : 789,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
20/7/2560 4/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
38/2560 งานซ่อมแซมถังน้ำใสขนาด ๖,๐๐๐ ลบ.ม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก
ราคากลาง : 334,910.00 บาท
20/7/2560 4/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.7/85/2560 งานย้ายแนวท่อจ่ายน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จากงบกลาง (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ก่อสร้างระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองนครพ
ราคากลาง : 530,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
20/7/2560 4/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สาขานางรอง 1/2560 งานปรับปรุงชุดอุปกรณ์ติดตั้ง มาตรวัดน้ำ ขนาด 1-8 นิ้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง
ราคากลาง : 380,920.00 บาท
20/7/2560 4/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.4-16/2560 จัดซื้อมาตรวัดน้ำชนิดทองเหลือง (ไม่มียูเนียน) ขนาด 1/2 นิ้ว เพื่อสำรองพัสดุ กปภ.ข.4 จำนวน 20,000 เครื่อง (ครั้งท
ราคากลาง : 18,404,000.00 บาท
19/7/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
2/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านป่าไผ่ ม.4 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน
ราคากลาง : 1,712,000.00 บาท
19/7/2560 8/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
3/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านท่าหล่ม ม.4 และ ม.11 ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน
ราคากลาง : 1,065,720.00 บาท
19/7/2560 8/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
3/2560 จ้างเหมางานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำพลับพลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย
ราคากลาง : 1,715,210.00 บาท
19/7/2560 7/8/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
เลื่อนขึ้นข้างบน