ประกวดราคาทั้งหมด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกวดราคาทั้งหมด

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
16/2560 งานจ้างตัวแทนอ่านมาตรและพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาด้วยเครื่องมืออ่านมาตร (Handheld)
ราคากลาง : 6.99 บาท
29/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สาขาตาก 7/60 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณ บ้านนายทิน พึ่งอินทร์ ถึงบ้าน นายเดชช่างตัดผม หมู่ที่ 1 ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก
ราคากลาง : 562,600.00 บาท
29/5/2560 20/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.5/18/2560 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบแหล่งน้ำสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา การประปาส่วนภูมิภา
ราคากลาง : 999,534.21 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
29/5/2560 14/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
25/2560 งานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ปี 2560 ตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า โรงสูบน้ำแรงสูง สถา
ราคากลาง : 513,600.00 บาท
26/5/2560 5/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.5/17/2560 สารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PACl) จำนวน 310,000 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)
ราคากลาง : 5,415,700.00 บาท
25/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สาขาตาก 5/60 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณ บ้านนางธมลวรรณ สังข์คำ ถึงบ้าน นายคงชวน แก้วก้าว หมู่ที่ 1 ต.น้ำรึม อ.เมืองตา
ราคากลาง : 309,500.00 บาท
25/5/2560 14/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สาขาตาก 6/60 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณ บ้านเพื่องฟ้า ถึงบ้าน นางอุทัย หมู่ที่ 4 ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก (กปภ.สาขาตา
ราคากลาง : 323,000.00 บาท
25/5/2560 14/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
4/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับเทศบาลตำบลดู่ใต้ ที่บ้านดู่ต้นฮ่าง ม.10 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน
ราคากลาง : 386,781.00 บาท
25/5/2560 7/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
5/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับเทศบาลตำบลดู่ใต้ ที่บ้านดอนมูลพัฒนา ม.13 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน
ราคากลาง : 399,891.00 บาท
25/5/2560 7/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สาขา สฎ.8/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2" (มาตรชั่วคราว) ให้กับ หจก.สุราษฎร์ เก้าพัฒนา ถ.ปทุม
ราคากลาง : 312,900.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
25/5/2560 7/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
4/2560 งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำ Dia 2" หจก.ธาราทิพย์หนองไผ่ เลขที่ 199 ม.1 ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบู
ราคากลาง : 480,000.00 บาท
25/5/2560 6/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห.27/2560 ประกวดราคาจัดซื้อซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ราคากลาง : 2,962,830.00 บาท
24/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.6/99/2560 โครงการขุดลอกสระพักตะกอน กปภ.สาขากระนวน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
ราคากลาง : 395,900.00 บาท
24/5/2560 12/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
3/2560 จ้างเหมางานวางท่อและย้ายมาตรวัดน้ำ ให้กับบริษัท แมรีรักษ์ เอสเทท จำกัด บ้านเลขที่ (ชั่วคราว) หมู่ที่ 1 ตำบลนาชะอ
ราคากลาง : 312,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
24/5/2560 12/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สาขาปทุมธานี 11/2560 งานย้ายแนวท่อหน้าโครงการก่อสร้างบิ๊กซี ม.3 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี
ราคากลาง : 676,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
24/5/2560 8/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.7/56/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จากโรงเรียนยูเนสโก- แยกท่าทราย บ้านเดื่อ ม.๔, บ้านร่องถ่อน ม.๕, บ้าน
ราคากลาง : 537,568.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
24/5/2560 8/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.7/57/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ บ้านหนองคลอง ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุ
ราคากลาง : 479,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
24/5/2560 8/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.7/58/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซอยตรงข้ามซอยเทศบาล ๑ บ.โซ่, บ้านโนนชาด ม.๔ (คุ้มบ้านท่าสังคม) ต.โซ่
ราคากลาง : 1,506,560.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
24/5/2560 8/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ส.ชย.4/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำโครงการเดอะเบสท์เฮาส์ บ้านโนนสาทร หมู่ที่ 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ กปภ.
ราคากลาง : 319,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
24/5/2560 7/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
24/2560 งานบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ PM (Preventive maintenance) กปภ.สาขาสมุทรสาคร
ราคากลาง : 1,177,000.00 บาท
24/5/2560 6/6/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
เลื่อนขึ้นข้างบน