ประกวดราคาทั้งหมด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกวดราคาทั้งหมด

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
14/2560 งานจ้างทำการอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขา สุพรรณบุรี,
ราคากลาง : 8.53 บาท
2/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.5/13/2560 งานจัดซื้อสารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 พร้อมขนส่ง ให้ กปภ
ราคากลาง : 2,936,080.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
25/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
21/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านโคกแขวนใหม่, หมู่ที่๔ บ้านโคกแขวนเก่า และหมู่ที่๘ บ้านโคกแขวนพัฒนา ต.
ราคากลาง : 4,880,000.00 บาท
25/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สด/4/2560 งานซ่อมท่อและอุปกรณ์ประกอบท่อ ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา กปภ.สาขาสะเดา
ราคากลาง : 411,179.00 บาท
25/4/2560 15/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
7/2560 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับ บจก.พงศ์ธนา เรียลเอสเตท
ราคากลาง : 1,029,000.00 บาท
25/4/2560 9/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ฉบ.13/2560 วางท่อประปาให้ บจก.อินทวงศ์ พร็อพเพอร์ตี้
ราคากลาง : 626,388.00 บาท
25/4/2560 8/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห.18/2560 ประกวดราคาจัดซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยระบบเครือข่ายระยะที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auctio
ราคากลาง : 95,135,733.00 บาท
24/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.6/ 92 /2560 โครงการกำจัดตะกอน กปภ.สาขาชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ราคากลาง : 2,003,040.00 บาท
24/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
2/2560 งานขุดลอกตะกอน สถานีผลิตน้ำบ้านลาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
ราคากลาง : 428,000.00 บาท
24/4/2560 11/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
3/2560 งานบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ PM (Preventive maintenance) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
ราคากลาง : 513,600.00 บาท
24/4/2560 11/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.บน.4/2560 ขายทอดตลาดจำหน่ายเศษซากวัสดุที่เหลือจากงานโครงการ จำนวน 7 รายการ
ราคากลาง : 31,776.90 บาท
24/4/2560 8/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.5/12/2560 งานก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน กปภ.สาขากันตัง (ควนกุน) อ.สิเกา จ.ตรัง
ราคากลาง : 52,430,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
21/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.6/91/2560 จัดซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุ 1,000 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 พร้อมขนส่ง ให้ กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) สำห
ราคากลาง : 885,960.00 บาท
21/4/2560 11/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
เลขที่ กปภ. สาขาหาดใหญ่(ชั้นพิเศษ) / 11 /2560 สอบราคางานติดตั้งประปาให้แก่ นางระวิวรรณ บุญสร้าง ถ.ปลักธง-ควนจง ต.คอหงส์ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา
ราคากลาง : 320,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
21/4/2560 9/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
6/2560 งานย้ายแนวท่อให้พ้นเขตก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด (แยกวังสีสูบ) ในเขตทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 ต.งิ้
ราคากลาง : 1,825,000.00 บาท
21/4/2560 3/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
ปสก.1/2560 พัสดุชำรุด 14 รายการ
ราคากลาง : 70,592.36 บาท
20/4/2560 8/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.1-040/2560 ซื้อสารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1พร้อมขนส่ง
ราคากลาง : 18,653,320.70 บาท
20/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
1/2560 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 71 รายการ
ราคากลาง : 11,179.00 บาท
20/4/2560 3/5/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.6/ 89 /2560 งานวางท่อน้ำดิบจากอ่างฯ โป่งช้างน้อย ไปยังอ่างฯ ท่าขาม เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้ หน่วยบริการนาหนองทุ่ม ต.นาหนองทุ่
ราคากลาง : 20,159,870.00 บาท
19/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.5/11/2560 คลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 พร้อมขนส่ง ให้ กปภ.สาขาในสังกัด จำ
ราคากลาง : 5,355,243.00 บาท
19/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
เลื่อนขึ้นข้างบน