ประกวดราคาทั้งหมด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกวดราคาทั้งหมด

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
1/2560 สินทรัพย์ย์ชำรุด / เสื่อมสภาพ / ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 7 รายการ
ราคากลาง : 765.00 บาท
24/3/2560 7/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
3/2560 จำหน่ายวัสดุคงคลัง จำนวน 8 รายการ
ราคากลาง : 67,807.83 บาท
24/3/2560 4/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สข.ปปส. 6/2560 งานจ้างนิติบุคคลเพื่อรักษาความปลอดภัย สถานีผลิตน้ำประแสร์,สถานีผลิตน้ำเขาระโอก,สถานีผลิตน้ำเขาดิน สถานีจ่ายน้ำสำ
ราคากลาง : 457,500.00 บาท
23/3/2560 12/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.6/85/2560 โครงการย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ในเขตทางหลวงหมายเลข 2040 ตอน มหาสารคาม - วาปีปทุม
ราคากลาง : 435,490.00 บาท
23/3/2560 12/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สาขาแม่สอด 6/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเลียบคลองชลประทาน สาย IR-RMC (ตรงข้ามร้านคอนหวัน) อ.แม่สอด จ.ตาก
ราคากลาง : 495,000.00 บาท
23/3/2560 11/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ฉบ.10/2560 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ราคากลาง : 548,503.00 บาท
23/3/2560 5/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ฉบ.11/2560 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ราคากลาง : 579,232.00 บาท
23/3/2560 5/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.8/1/2560 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ใช้งานไม่ได้
ราคากลาง : 668,849.51 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
22/3/2560 5/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
4/2560 สินทรัพย์ถาวรชำรุดฯ จำนวน 20 รายการ
ราคากลาง : 6,063.00 บาท
22/3/2560 29/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สข.สังขะ 06/2560 งานย้ายแนวท่อโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท อ.ขุขันธ์ - แยกทาง หลวงหมายเลข 2085 ตอน บ.กระเทียม -
ราคากลาง : 1,970,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
21/3/2560 12/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
6/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับบ้านแม่ลาว หมู่ที่ 4 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย
ราคากลาง : 320,093.46 บาท
21/3/2560 7/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.บค.13/2560 งานวางท่อขยายเขตฯ ให้กับ อบต.สาวชะโงก บริเวณ ต.สาวชะโงก อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
ราคากลาง : 1,287,000.00 บาท
21/3/2560 5/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
6/2560 งานติดตั้งวางท่อประปาให้ กรรมการผู้จัดการ บจก.อนัญญา โมเดิร์นกรุ๊ป บริเวณโครงการหมู่บ้าน อนัญญา พรีเมี่ยมพลัส หม
ราคากลาง : 1,120,000.00 บาท
21/3/2560 5/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
2/2560 งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง สาขาห้วยยอด ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง การประปาส่วนภูม
ราคากลาง : 637,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
21/3/2560 5/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.กฉ./1/2560 พัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 10 รายการ
ราคากลาง : 1,254.00 บาท
21/3/2560 4/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
20/2560 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณหมู่บ้านรุ่งนภา อ.เมือง จ.สมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร
ราคากลาง : 524,000.00 บาท
21/3/2560 3/4/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห.9/2560 เลื่อนวันยื่นเอกสารประกวดราคา และวันเสนอราคา งานประกวดราคาเช่าศูนย์คอมพิวเตอร์ ตามประกาศเลขที 21/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กจห.13/2560 เช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาดไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี เพื่อใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค (ใช้งานทั่วราชอาณาจักร)
ราคากลาง : 2,118,600.00 บาท
20/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
20/2560 สินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 35 รายการ, ยานพาหนะชำรุด จำนวน 2 รายการ และวัสดุถาวรชำรุด จำนวน 53 รายการ
ราคากลาง : 172,500.00 บาท
20/3/2560 29/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
03/2560 วัสดุคงคลังชำรุด
ราคากลาง : 17,506.00 บาท
20/3/2560 28/3/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
เลื่อนขึ้นข้างบน