ประกวดราคาทั้งหมด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกวดราคาทั้งหมด

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
กปภ.ข.1-017/2560 งานย้ายแนวท่อส่งน้ำประปาหลบการก่อสร้างบริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข ฉช.3001 แยก ทล.314-ลาดกระบัง กปภ.สาขาบางปะกง
ราคากลาง : 73,309,980.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
23/1/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.1-018/2560 งานย้ายแนวท่อน้ำดิบหลบการก่อสร้างบริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข ฉช.3001 แยกทล.314-ลาดกระบัง กปภ.สาขาบางปะกง
ราคากลาง : 62,598,210.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
23/1/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.1-016/2560 งานย้ายแนวท่อประปาขวางทางระบายน้ำ บริเวณทางหลวงหมายเลข 361 ตอนเลี่ยงเมืองชลบุรี ที่ กม.6+157-กม.6+164 (ซ้ายทาง)
ราคากลาง : 5,758,740.00 บาท
23/1/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
04/2560 สินทรัพย์ถาวรชำรุด (สิ่งก่อสร้าง)แบบเศษเหล็ก
ราคากลาง : 433.33 บาท
23/1/2560 31/1/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
06/2560 วัสดุถาวรชำรุด (แบบเศษเหล็ก)
ราคากลาง : 1,346.60 บาท
23/1/2560 31/1/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
05/2560 สินทรัพย์ถาวรชำรุด (แบบเศษเหล็ก)
ราคากลาง : 4,343.33 บาท
23/1/2560 31/1/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.6/ 72 /2560 งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างพนังกั้นน้ำบริเวณสะพานคลองห้วยเสว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ กปภ.สาขาชัยภูมิ ครั้ง
ราคากลาง : 324,210.00 บาท
20/1/2560 8/2/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
1/2560 วัสดุคงคลัง ชำรุด/เสื่อมคุณภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 4 รายการ
ราคากลาง : 11,360.00 บาท
20/1/2560 3/2/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
2/2560 วัสดุถาวร ชำรุด/เสื่อมคุณภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 19 รายการ
ราคากลาง : 500.00 บาท
20/1/2560 3/2/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
3/2560 สินทรัพย์ถาวร ชำรุด/เสื่อมคุณภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 19 รายการ
ราคากลาง : 3,700.00 บาท
20/1/2560 3/2/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
2/2560 งานติดตั้งวางท่อประปา บจก.บ้านพรรณพฤกษา หมู่ที่ 7 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก (แม่ข่ายเขาสมอแคลง)
ราคากลาง : 1,139,500.00 บาท
20/1/2560 3/2/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.1-015/2560 งานบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 8 สถานี กปภ.สาขาพัทยา(ชั้นพิเศษ)(ครั้งที่ 2)
ราคากลาง : 2,278,024.65 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
20/1/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.4-8/2560 งานจัดซื้อไส้กรอง UF โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุงระบบผลิตน้ำ RO (สถานีผลิตน้ำ พรุกระจูด) กปภ.สา
ราคากลาง : 2,386,314.00 บาท
19/1/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สข.01/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนิคมซอยศูนย์ ม.8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
ราคากลาง : 996,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
19/1/2560 9/2/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สข.04/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนิคมบ้านตรอย ม.5 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
ราคากลาง : 1,998,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
19/1/2560 9/2/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สข.02/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนิคมสายเอก ม.7 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
ราคากลาง : 996,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
19/1/2560 9/2/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สข.03/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนิคมซอยกลาง ม.6 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ
ราคากลาง : 999,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
19/1/2560 9/2/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.4-11/2560 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยบางขาม 2 ถึง ซอยบางขาม 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบางโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ราคากลาง : 568,170.00 บาท
19/1/2560 8/2/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข9/17/2560 จ้างผลิตขวดเพ็ทบรรจุน้ำดื่ม ขนาด 350 ซีซี. พร้อมฉลากติดขวดน้ำดื่ม และฝาขนาด 30 มม. จำนวน 300,000 ขวด
ราคากลาง : 670,890.00 บาท
19/1/2560 3/2/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สาขาลำปลายมาศ1/2560 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโคกกลาง หมู่ 1 และบ้านโคกกลางน้อย ม.12 ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
ราคากลาง : 1,285,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
18/1/2560 8/2/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
เลื่อนขึ้นข้างบน