31

กรกฏาคม 2556

กปภ.ข.๘ ร่วมกับ กปภ.สาขาในสังกัดจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๖