9

เมษายน 2556

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างโรงกรองน้ำแบบเคลื่อนที่ (แก้วิกฤตภัยแล้ง)