ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

ข้อมูลภาพรวม

pwa service map
ข้อมูลสำนักงานประปา *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 4,219,929 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 5,339,606 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 155,812,745 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 146,767,044 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 109,581,571 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 29/05/2017 กปภ.สาขาลำพูน เข้าร่วมกิจกรรม ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่
2 29/05/2017 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) เรื่อง การปิดน้ำเพื่อประสานท่อเมนประปา
3 29/05/2017 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) เรื่อง การปิดน้ำเพื่อประสานท่อเมนประปา
4 29/05/2017 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) เรื่อง การปิดน้ำเพื่อประสานท่อเมนประปา
5 29/05/2017 กปภ.ข 9 ร่วมกับ กปภ.สาขาลำพูน เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดโครงการตลาด Green Market
6 29/05/2017 วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 กปภ.สาขาแม่สาย จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)ครั้งที่ 8/2560
7 29/05/2017 วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 กปภ.สาขาแม่สาย เข้าร่วมกิจกรรมเทศบาลยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
8 29/05/2017 วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 กปภ.สาขาแม่สาย เข้าร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำห้วยไคร้
9 29/05/2017 วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 กปภ.สาขาแม่สาย เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 อำเภอแม่จัน
10 29/05/2017 กปภ.สาขาลำปาง ร่วมกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน ครั้งที่ ๘ /๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น ณ บริเวณลานหน้าหมู่บ้านห้วยหล่อ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง
เลื่อนขึ้นข้างบน