เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัด



Thailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,955,354 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,785,850 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 141,804,832 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 136,634,156 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 99,475,131 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
06/05/2016 กปภ.สาขาลำปาง มอบน้ำดื่ม ให้แก่ ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวลำปาง
06/05/2016 กปภ.สาขาสวรรคโลกร่วมกับอำเภอสวรรคโลกช่วยประชาชนที่ประสบภัยแล้ง
06/05/2016 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน “วันฉัตรมงคล”
05/05/2016 กปภ.สาขาปทุมธานี เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2559
05/05/2016 กปภ.สาขาด่านช้างดำเนินการซ่อมท่อเมนรองบริเวณหน้าบ้านศรีสุพรรณี บ้านเลขที่ 869/3 หมู่ 18
04/05/2016 กปภ.ข.9 จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการควบคุมการติดตั้งและใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์
04/05/2016 กปภ.สาขาบางมูลนากเข้าร่วม โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
04/05/2016 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนเมษายน 2559
04/05/2016 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรม ๕ส. เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุรอบบริเวณสำนักงาน
04/05/2016 กปภ.สาขาพนัสนิคม มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ. ให้กองพันส่งกำลังและบริการที่ ๒๑ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑
Up To Top