เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,779,406 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,758,312 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 134,644,027 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 129,835,058 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 94,457,174 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
27/01/2015 กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน มกราคม 2558
27/01/2015 กปภ.สาขาเชียงราย ร่วมประกอบพิธี งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2558
27/01/2015 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครไทยดำเนินการล้างทำความสะอาดถังตก ตะกอนหน่วยบริการหนองกะท้าว
27/01/2015 การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครไทย ออกหน่วยบริการอำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนมกราคม 2558
27/01/2015 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน ร่วมโครงการ อำเภอกระนวนต้นแบบคืนความสุข งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
27/01/2015 การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. แก่สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม เพื่อใช้สนับสนุนกิจกรรมพิธีบวงสรวงแม่โพสพ งานบุญเบิกฟ้า และงานกาชาดจังหวัดมหาสารคามประจำปี ๒๕๕๘
27/01/2015 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนทอง จัดกิจกรรม เติมใจให้กัน ลงพื้นที่หน่วยบริการเสลภูมิ ให้บริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเสลภูมิ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
27/01/2015 ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อตัดประสานท่อเมนจ่ายน้ำเข้าโครงการมาสเตอร์ไลฟ์
27/01/2015 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ร่วมอบรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Infoma WebFlow)
27/01/2015 กปภ.สาขาด่านช้างจัดส่งมิสเตอร์ประปาซ่อมท่อรั่วหน้ามาตร
Up To Top