เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,955,353 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,785,850 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 141,804,832 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 136,634,156 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 99,475,149 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
06/02/2016 กปภ.ข.๓ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในโครงการประปาทันใจระยะ ๒ (รอบที่ ๔)
05/02/2016 กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ) หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว 9 กุมภาพันธ์ 2559
05/02/2016 ประธานกรรมการ กปภ. ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งแผนบริหารจัดการน้ำและเตรียมการรับสถานการณ์ภัยแล้ง ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓
05/02/2016 กปภ.ข.6 โดยงานแผนที่แนวท่อ (GIS) กองระบบจำหน่าย จัดประชุมซักซ้อมการบันทึกข้อมูลรหัสสินทรัพย์ถาวรประเภทท่อ เชื่อมโยงระหว่างระบบ SAP และระบบ GIS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
05/02/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) ร่วมกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กปภ. ภาค 5 จัดประชุมยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสหภาพแรงงานฯ กปภ.
05/02/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด ออกปฏิบัติการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่ให้บริการ
05/02/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน โดยนายธงชัย เรืองจุ้ย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน พร้อมด้วย หัวหน้างานอำนวยการ น.ส.สิริพร กิจวิจารณ์ และพนักงานในสังกัด ได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน 500 ขวด ให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสามพราน
05/02/2016 กปภ.สาขาระยองมอบตุ๊กตากระดาษ 3มิติ(มิสเตอร์ประปา ตรุษจีน) และของที่ระลึกตราสัญลักษณ์ กปภ.แก่ผู้ใช้น้ำเนื่องในเทศกาลตรุษจีน 2559
05/02/2016 กปภ.สาขาหล่มสัก ได้ออกพบประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับการวางท่อขยายเขตแล้ว ตามโครงการคลินิคประปา ประชามีสุข
05/02/2016 การประปาส่วนภูมิภาค ร่วมกับ กรมชลประทาน จัดสัมมนาการบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคอย่างยั่งยืน
Up To Top