ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

ข้อมูลภาพรวม

pwa service map
ข้อมูลสำนักงานประปา *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 4,190,226 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 5,179,151 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 143,149,233 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 134,786,272 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 100,709,339 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 28/03/2017 กปภ. ร่วม 4 หน่วยงาน ขับเคลื่อนโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง
2 28/03/2017 กปภ.สาขาลำปาง มอบน้ำดื่ม ให้แก่ สำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมปัญญาธโรศรีสว่าง (วังผาเศรษฐี
3 28/03/2017 กปภ.สาขาแม่สะเรียง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า(Morning Talk) ครั้งที่ 6/2560
4 28/03/2017 กปภ.สาขาเทิง รุกเพิ่มผู้ใช้น้ำออกหน่วยเคลื่อนที่รับคำร้องขอติดตั้งประปา พร้อมประชาสัมพันธ์ภารกิจของ กปภ.
5 28/03/2017 กปภ.สาขาแม่ขะจานจัดกิจกรรม Morning Talk
6 28/03/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะคา ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการทำ STEP TEST
7 28/03/2017 เมื่อวันนี้ วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 09.00น - 12.00 น. กปภ.สาขาพะเยา นำโดยน้ายสกลณรงค์ สาลี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา ,นายนิวัติ บุญเรือง หนง.ผลิต ,นางละไม กองอิ่น หนง.อำนวยการ พร้อมพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำประปาและการดำเนินงานของ กปภ.สาขาพะเยา โดยท่านผู้จัดการฯ กปภ.สาขาพะเยา ได้มอบของที่ระลึก บริการน้ำดื่ม ขนม และสมุด ให้กับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 28/03/2017 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน มีนาคม 2560 พร้อมคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส
9 28/03/2017 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกโต้งโตน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ เข้าเยี่ยมชมกิจการ กปภ.สาขาจัตุรัส
10 28/03/2017 กิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ประจำเดือนมีนาคม 2560
เลื่อนขึ้นข้างบน