ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

ข้อมูลภาพรวม

pwa service map
ข้อมูลสำนักงานประปา *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 4,179,084 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 5,177,950 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 153,516,519 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 144,305,768 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 103,446,559 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 26/02/2017 กปภ.เขต 10 จัดพิธีสักการะพระแม่ธรณีและทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กปภ.ครบรอบ 38 ปี
2 26/02/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำเนื่องจากท่อน้ำดิบแตกชำรุด ณ สถานีแรงต่ำสูบน้ำเขื่อนปราณบุรี
3 24/02/2017 กปภ.ข.๙ จัดพิธีทำบุญ กปภ.ครบรอบ ๓๘ ปี
4 24/02/2017 กปภ.สาขาเทิง ลงพื้นที่ตรวจแหล่งน้ำดิบ ประเมินสถานการณ์รับภัยแล้ง ๒๕๖๐
5 24/02/2017 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 กปภ.สาขาแม่สายเข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
6 24/02/2017 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 กปภ.สาขาแม่สาย จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)ครั้งที่ 5/2560
7 24/02/2017 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 กปภ.สาขาแม่สาย เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
8 24/02/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา นำโดย นายสกลณรงค์ สาลี ผู้จัดการ กปภ.สาขาพะเยา และนางละไม กองอิ่น หัวหน้างานอำนวยการ นำทีมลงพื้นที่เพิ่มผู้ใช้น้ำ One – Stop - Service ในโครงการหมู่บ้านนวโชติ ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
9 24/02/2017 กปภ.สาขาศรีสำโรงมอบน้ำดื่มบรรจุขวด
10 24/02/2017 กปภ.สาขาจุน โครงการเติมใจให้กัน “Home Care” ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
เลื่อนขึ้นข้างบน