เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,687,917 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,728,072 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 135,498,698 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 130,462,950 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 87,844,597 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
01/08/2014 กปภ. จับมือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่
01/08/2014 กปภ.ชม.(พ) ประชุมเตรียมความพร้อม การตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
01/08/2014 กากปภ.สาขาท่าตะโก มอบน้ำดื่มจำนวน 1,000 ขวด ให้แก่เทศบาลตำบลท่าตะโก สนับสนุนงานมหกรรมคอนเสิร์ต คืนความสุขให้คนในชาติ
01/08/2014 สนทนายามเช้า
01/08/2014 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือน สิงหาคม 2557
01/08/2014 กปภ.สาขาศรีเชียงใหม่ ร่วมพิธีพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่
01/08/2014 กปภ.สาขาระยอง ได้จัดโครงการรับชำระเงินค่าติดตั้งพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำภายใน ๒๔ ชั่วโมง
01/08/2014 ท กปภ.สาขารังสิต(พ) มอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรมวันสตรีไทย
01/08/2014 กปภ.สาขาสมุทรสาคร จัดกิจกรรม “Morning Talk สนทนายามเช้า ประจำเดือนกรกฎาคม 2557” เน้นย้ำเรื่องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านบริการประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะช่องทาง Social Media
01/08/2014 กปภ.สาขาสมุทรสาคร จัดประชุมกรรมการประจำสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร โครงการจัดการน้ำสะอาด WSP (Water Sefety Plan)
Up To Top