ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

ข้อมูลภาพรวม

pwa service map
ข้อมูลสำนักงานประปา *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 4,140,323 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 5,233,805 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 149,201,507 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 139,682,040 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 97,102,576 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 04/12/2016 รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๔) ร่วมพิธีเปิดงานจิตอาสาประชาร่วมใจ กำจัดผักตบชวาทั่วไทย ในวันสิ่งแวดล้อมไทย ๔ ธันวาคม
2 02/12/2016 กปภ.สาขาธัญบุรี เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบกำหนดปัญญาสมวาร(50วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
3 02/12/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
4 02/12/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบำเหน็จณรงค์ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) พร้อมบริการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.
5 02/12/2016 กปภ.สาขากำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ปัญญาสมวารครบ 50 วัน แห่งการสวรรคต)
6 02/12/2016 กปภ.สาขากันตัง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
7 02/12/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมบริการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.
8 02/12/2016 การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี จัดทีออกหาท่อแตกท่อรั่วเพื่อลดน้ำสูญเสียในระบบ
9 02/12/2016 งานผลิต กปภ.สาขาพนมทวน ล้างถังตกตะกอน ประจำเดือน ธ.ค. ๕๙
10 02/12/2016 กปภ.ข.๗ และ กปภ.สาขาในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)
เลื่อนขึ้นข้างบน