ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

ข้อมูลภาพรวม

pwa service map
ข้อมูลสำนักงานประปา *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,955,354 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,785,850 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 141,804,832 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 136,634,156 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 99,475,131 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 26/07/2016 กปภ.สาขาเกาะคาร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
2 26/07/2016 กปภ.สาขาเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน
3 26/07/2016 กปภ.สาขานครสวรรค์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือน กรกฎาคม และร่วมโหวตโครงการดาวเด่นประจำไตรมาส 3 เพื่อร่วมสร้างสัมพันธ์อันดีในองค์กร
4 26/07/2016 กปภ.สาขาตาก ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องด้วยนพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา 28 กรกฎาคม 2559
5 26/07/2016 กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม ล้างถังตกตะกอน เพื่อรักษาคุณภาพน้ำประปา
6 26/07/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk)
7 26/07/2016 กปภ.สาขานครพนม จัดกิจกรรม "โครงการ มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน "
8 26/07/2016 กปภ.ข.1 ร่วมกับ กปภ.สาขาขลุง เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนอำเภอเขาสมิงขอสูบน้ำดิบผลิตน้ำประปา
9 26/07/2016 กปภ.สาขาอุบลราชธานี หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าที่โรงกรองน้ำโพธิ์มูล
10 26/07/2016 กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ เสริมสิริมงคลในการปฏิบัติงาน
เลื่อนขึ้นข้างบน