ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

ข้อมูลภาพรวม

pwa service map
ข้อมูลสำนักงานประปา *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 4,034,207 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,961,219 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 142,740,655 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 133,674,012 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 95,756,886 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 23/01/2017 กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐
2 23/01/2017 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมแพ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน มกราคม 2560
3 23/01/2017 กปภ.สาขากาฬสินธุ์ ร่วมแจกน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
4 23/01/2017 กปภ.สาขากาฬสินธุ์ มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ในพิธ๊บำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ๑๐๐ วัน
5 23/01/2017 กปภ.สาขากุฉินารายณ์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐
6 23/01/2017 กปภ.สาขากุฉินารายณ์ ร่วมมอบชุดของขวัญกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
7 23/01/2017 กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ร่วมแจกน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
8 23/01/2017 กปภ.สาขาชัยภูมิ ร่วมดำเนินโครงการเติมใจให้กัน ในวาระบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)
9 23/01/2017 กปภ.สาขาชัยภูมิ เข้าร่วมงานวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐
10 23/01/2017 กปภ.สาขาหนองบัวแดง เข้าร่วมในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)
เลื่อนขึ้นข้างบน