ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายสมชาย มนตร์บุรีนนท์

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
ที่อยู่
เลขที่ 72 ถ.แจ้งวัฒนะ
แขวง ตลาดบางเขน
เขต หลักสี่
จ.กรุงเทพมหานคร
10210
โทรศัพท์
02-551-8528-9
โทรสาร
0-2521-3749, 0-2521-0442
Email
SomchaiM@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
รวม

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 02/03/2018 กปภ. ครบ 39 ปี จัดพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ
2 27/02/2018 กปภ.แสดงเจตจำนงองค์กรโปร่งใสไร้สินบน
3 27/02/2018 กปภ. จัดพิธีลงนามพันธสัญญาฯ พร้อมแสดงเจตจำนง “องค์กรโปร่งใส ไร้สินบน”
4 27/02/2018 กปภ. ก้าวเข้าสู่ปีที่ 39 มุ่ง – มั่น - เพื่อปวงชน
5 23/02/2018 กปภ. จัดสัมมนาการกำกับดูแลองค์กรผ่านเกณฑ์ประเมิน ITA
6 22/02/2018 สร้างสุขอนามัยที่ดีเพื่อชุมชน
7 22/02/2018 กปภ. – กรมอนามัย รับรองคุณภาพน้ำประปาภาคใต้
8 20/02/2018 กปภ.แม่สายยันคุณภาพน้ำประปาไม่กระทบจากเหตุแม่น้ำเป็นสีแดง
9 16/02/2018 กปภ. ลงนามข้อตกลงคุณธรรม ย้ำความโปร่งใสกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
10 14/02/2018 กปภ.ลงนามข้อตกลงคุณธรรม

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน